• Francesco Pignatelli – Prezidanto
 • Anna Cosenza – Vicprezidantino kaj administrantino de Internacia Junulara Festivalo
 • Francesco Amerio – Sekretario
 • Stefania Pastre – Kasistino
 • Marino Carpignano – Redaktado de “Nova Sento” kaj informa servo
 • Cristina de Giorgi – Prizorgado de IEJ-adresaro
 • Paola Nigrelli – Prizorgado de IEJ-arĥivo
 • Alessandro Perna – Rilatoj kun ekstera mondo
 • Francesco Scattolin – Dissendado de “Koncize”

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Franca Noziglia – Organizado de Internacia Junulara Festivalo
 • Alessandro Amerio – Redaktado de “Koncize”
 • Norberto Saletti – Poŝta fako