• Francesco Pignatelli – Prezidanto
 • Francesco Amerio – Vicprezidanto, redaktado de “ItInFo” kaj rilatoj kun lokaj grupoj
 • Luigi Fraccaroli – Sekretario, informado al neesperantistaj junularaj asocioj
 • Stefania Pastre – Kasistino
 • Anna Cosenza – Administrado kaj kunordigado de Internacia Junulara Festivalo
 • Alessandro Amerio – Informado al esperantista gazetaro kaj rilatoj kun eksterlandaj esperantistaj junularaj asocioj
 • Marco Angoscini – Prizorgado de IEJ-adresaro kaj serĉado de festivalejoj
 • Marino Carpignano – Redaktado de “Nova Sento” kaj pretigado de informiloj
 • Paola de Luca – Programo de Internacia Junulara Festivalo

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Anna Barbara Hermann – Agado en Supra-Adiĝo
 • Giovanna Licciardello – Rilatoj kun la Ministrejo pri eksterlandaj aferoj
 • Paola Nigrelli – Prizorgado de IEJ-arĥivo
 • Francesco Scattolin – Dissendado de “Koncize”
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Norberto Saletti – Poŝta fako