• Francesco Pignatelli – Prezidanto kaj rilatoj kun alilandaj junularaj organizoj
 • Marco Angoscini – Vicprezidanto, respondeculo pri IEJ-adresaro, serĉado de festivalejoj kaj kunordigado de Internacia Junulara Festivalo
 • Carlo Pignatelli – Sekretario kaj pretigado de informiloj
 • Stefania Pastre – Kasistino
 • Alessandro Amerio – Redaktado de “ItInFo” kaj “Koncize”
 • Paola de Luca – Programo de Internacia Junulara Festivalo
 • Anna Cosenza – Administrado de Internacia Junulara Festivalo
 • Luigi Barbana – Publikaj rilatoj
 • Alessandro Perna – Rilatoj kun IEF

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Marino Carpignano – Redaktado de “Nova Sento”
 • Luigi Fraccaroli – Kunhelpanto por IEJ-adresaro
 • Giovanna Licciardello – Rilatoj kun la Ministrejo pri eksterlandaj aferoj
 • Norberto Saletti – Poŝta fako
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Francesco Scattolin – Dissendado de “Koncize”
 • Nicola Moysi – Informado al esperantista gazetaro
 • Paola Nigrelli – Prizorgado de IEJ-arĥivo