• Francesco Amerio – Prezidanto
 • Marco Angoscini – Vicprezidanto
 • Elena Maggiolini – Sekretariino
 • Luigi Fraccaroli – Kasisto, prizorganto de IEJ-arkivo kaj de la “Manlibro por aktivuloj”
 • Guido Carravieri – Seminarioj kaj serĉado de ejoj por Internacia Junulara Festivalo
 • Luigi Barbana – Informado al neesperantistaj junularaj asocioj
 • Paola de Luca – Programo de Internacia Junulara Festivalo
 • Alessandro Amerio – Redaktado de “ItInFo” kaj rilatoj kun TEJO
 • Alessandro Perna – Redaktado de “Nova sento” kaj rilatoj kun IEF

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Anna Cimossa – Korespondaj petoj
 • Anna Cosenza – Administrado de Internacia Junulara Festivalo
 • Daniela Costa – Redaktado de “Koncize”
 • Enrico Agliotti – Prizorgado de IEJ-adresaro
 • Giovanna Licciardello – Rilatoj kun la Ministrejo pri eksterlandaj aferoj
 • Norberto Saletti – Poŝta fako
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Francesco Scattolin – Dissendado de “Koncize”
 • Giuliana Grassi – Informado al la esperantista gazetaro