• Luigi Fraccaroli – Prezidanto
 • Alessandro Amerio – Vicprezidanto, redaktado de “ItInFo” kaj rilatoj kun TEJO
 • Elena Maggiolini – Sekretariino; komisionoj “Festivalo” kaj “Rilatoj kun lokaj grupoj”
 • Marco Angoscini – Kasisto
 • Francesco Amerio – Serĉado de festivalejoj por Internacia Junulara Festivalo, obligado kaj dissendado de “ItInFo”; komisionoj “Festivalo”, “Informiloj” kaj “Rilatoj kun neesperantistaj junularaj asocioj”
 • Paola de Luca – Redaktado de “Koncize”; komisiono “Festivalo”
 • Alessandro Perna
 • Luigi Barbana – Komisionoj “Informiloj”, “Rilatoj kun neesperantistaj junularaj asocioj” kaj “Rilatoj kun lokaj grupoj”

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Carlo Sarandrea – Redaktado de “Nova Sento”
 • Daniela Costa – Redaktado de “Koncize”
 • Enrico Agliotti – Prizorgado de IEJ-adresaro, kunlaborado pri administrado de Internacia Junulara Festivalo
 • Giovanna Licciardello – Rilatoj kun la Ministrejo pri eksterlandaj aferoj
 • Norberto Saletti – Poŝta fako
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Elena Zerpini – Prizorgado de IEJ-arkivo
 • Francesco Pignatelli – Prizorgado de la “Manlibro por aktivuloj”