• Luigi Fraccaroli - Prezidanto kaj respondeculo pri la komisionoj “Rilatoj kun IEJ” kaj “Estrara kunordigado”
 • Alessandro Amerio - Vicprezidanto, redaktado de “ItInFo” kaj respondeculo pri la komisiono “Informado al la esperantista gazetaro”
 • Marco Bezzi - Respondeculo pri la komisionoj “Rilatoj kun eksterlandaj esperantistaj junularaj asocioj”, “Rilatoj kun la Ministrejo pri eksterlandaj aferoj” kaj “Serĉado de subvencioj”
 • Elena Maggiolini - Sekretariino kaj respondeculino pri la komisiono “Rilatoj kun lokaj grupoj kaj simpatantoj”
 • Marco Angoscini – Kasisto
 • Enrico Agliotti - Respondeculo pri la komisiono “Informadikigo”
 • Francesco Amerio - Respondeculo pri la komisiono “Festivalo”
 • Luigi Barbana - Respondeculo pri la komisiono “Informado al neesperantistaj organizoj”
 • Daniela Costa – Redaktado de “Koncize” kaj respondeculino pri la komisiono “Seminarioj”

COLLABORATORI ESTERNI

 • Carlo Sarandrea – Redaktado de Nova Sento
 • Norberto Saletti – Poŝta fako
 • Francesco Pignatelli – Prizorgado de la Manlibro por aktivuloj
 • Elena Zerpini – Prizorgado de IEJ-arkivo