• Federico Breda - Prezidanto
  • Flavia dal Zilio - Vicprezidantino, rilatoj kun la Ministrejo pri Eksterlandaj Aferoj kaj subvencioj
  • Monika Prosser - Kasistino
  • Francesco Amerio - Rilatoj kun Itala Esperanto-Federacio kaj kunordigado por la 53-a Internacia Junulara Kongreso
  • Davide Astori
  • Federico Gobbo - Retpaĝoj
  • Giuseppe Castelli - Informado
  • Bruno Rinoldi
  • Federico Schreiber - Kunordiganto de preparoj por Internacia Junulara Festivalo
EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ
  • Adalberto Delindati

ALIAJ AGADOJ

- Internacia Junulara Kongreso 1997

Dum la somero de 1997 okazis en Assisi la 53-a Internacia Junulara Kongreso (IJK). La aranĝo estis grava sukceso, kiu bildigis IEJ kiel dinamikan asocion, en Italio kaj eksterlande, en- kaj ekstermovade.

La aranĝon partoprenis 500 homoj, kio konsistigis gravan inversigon de la pasintjara tendenco (Cho Nan, Peterburgo kaj Güntersberge). Ĝi ĝuis gravajn patronecojn de pluraj italaj aŭtoritatoj, inter kiuj tiu de la Prezidanto de la Respubliko.

IEJ tiel finis la jardek-longan foreston de IJK el Italio, ekde 1953; kaj ĝi tion faris per semajno plena je eventoj kulturaj kaj amikecaj.

 

- “Varmas la Somero” estis la nomo de la plenplena italia esperantista somero dum 1997, kiu ebligis al eksterlandanoj ĝui la belaĵojn de Italio kaj profiti la organizkapablon de la italiaj aktivuloj.

La programon konsistigis:

- Laborkampo en Padovo – 10 tagoj – 15 partoprenintoj

- Antaŭkongreso en Venecio – 4 tagoj – 100 partoprenintoj

- IJK – Assisi – 8 giorni – 500 partoprenintoj

- Arkeologia laborkampo en Blera – 10 tagoj – 50 partoprenintoj

Ĉiujn aranĝojn kunligis aŭtobusa transportado organizata de IEJ.