La aliĝoj furoras kaj jam elĉerpiĝis la unulitaj kaj dulitaj ĉambroj. Se vi deziras partopreni la IJF-n loĝante en duopa ĉambro, marku tion en la notoj kaj se la festivalejo ne plenos ni aranĝos ke kelkaj plurlitaj ĉambroj iĝu duopaj.