Imagu, la AMO-programo de UEA estas unujaraĝa! Kaj ni jam atingas en IJF, la dekan seminarion. Ni ofertas programon de Aktivula Maturigo (AMO), malferma al ĉiu partoprenanto de IJF. Ni nur petas, ke vi laŭeble anoncu vian deziron partopreni al la organiza teamo de IJF kaj al Sara Spanò (sara.spano<ĉe>kosmo.eu.com), Veronika Poór (poorveronika<ĉe>gmail.com) kaj Stefan MacGill (stefan.macgill<ĉe>gmail.com). Tio ebligos retsendon de preparaj materialoj kaj interkonatiĝoj kun seminariontoj kaj gvidontoj. En la vespero de la 1a de aprilo estas planate en la Internacia Junulara Festivalo (IJF) mallonga sinprezenta kaj varba sesio. AMO-seminarioj longos je 3 aŭ 4 horoj ĉiutage en la ĵaŭdo, la 2an de aprilo (posttagmeze), en la 3a (tempo-punkto decidota), la 5a (matene) kaj la 6a (matene). Fine iumaniere okazos pritaksa sesio, espereble kun komuna verkado de rekomendoj. Ni ja preferas, ke seminarianoj ĉeestu ĉiujn kvar sesiojn. La gvidonto estos Eliza Popper, la fondinto kaj reprezentanto de la Nacia Junulara Konsilio de Hungario ene de la 30-membra Konsildona Konsilio pri Junularo (Advisory Council on Youth) de la Konsilio de Eŭropo. Liza profesie trejnas trejnistojn tra Eŭropo en seso da regataj lingvoj, unuavice pri interkultura komunikado. En AMO 10, ni koncentriĝos je memmastrumado (tempomastrumado, streĉomastrumado, konfliktsolvado, decidalprenado). Liza estas nun lernanta Esperanton, prepare al la gvidado en Italio, asistate de Veronika Poór, estrarano de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. TEJO flegis kontaktojn kun Liza tra pli ol jaro, rezulte ŝi disponigas siajn servojn al ĉi tiu junulara aranĝo. La trejnado okazos kadre de Grundtvig-projekto subvenciita de Eŭropa Unio, helpe de la Torina Esperanto-Centro. Rigardu la programon de IJF kaj kuraĝu anonci vin por nia trejna seminario!