Ĉu vi ankoraŭ neniam ĉeestis la IJF-n (Internacian Junularaj Festivalon) kaj vi estas iom scivolemaj pri kio temas? Tio ĉi estas la ĝusta paĝo por respondi ĉiujn viajn demandojn!

Kiu povas partopreni IJF-n? La festivalo estas malferma al ĉiuj: por la junaj kaj la malpli junaj, por tiuj kiuj parolas Esperanton jam flue kaj por tiuj kiuj scipovas nek saluti, por italoj kaj por eksterlandanoj, por timemuloj kaj sociemuloj.
La tipa partoprenantaro de IJF estas geknaboj inter 20 kaj 30 jaroj de 15/20 diversaj landoj kiuj uzas esperanton por komuniki kaj babili pri diversaj temoj, sendepende de ilia lingvonivelo.
Per tutto il resto, gravas porti iom da sana entusiasmo kaj la emon partopreni al la multnombraj aktivaĵoj en la programo ekde la mateno ĝis la nokto: la nura afero kiu manko sal vi estos enuo!
Kio atendas vin ĉe IJF? Krom la nemankeblaj lecionoj de Esperanto por komencantoj kaj spertuloj, la tipa programo de IJF – eĉ se tute memdecidebla sen la devo partopreni – estas komponita de tri partoj:
– Kultura programo. Vasta kaj zorgita ĝis la plej etaj detaloj, ĝi estas konstruita ĉirkaŭ certa temo, elektita ĝuste por la Festivalo. Ĝi estas referencpunkto de ĉiuj konferencoj kaj diskutrondoj kiuj okazos dum la semajno. De ĝi estos derivitaj la edukaj aktivaĵoj gravaj por la esperantista aktiveco.
– Turisma programo. Okazante kutime dum la semajnfino, vi povos aprtopreni al kelaj ekskursoj (unu duontaga kaj unu tuttaga), kiuj celas montri al la partoprenantoj la plej tipajn kaj fascinajn lokojn de tiu itala regiono en kiu okazas la festivalo.
– Distra programo. Non poteva mancare una parte attenta alle esigenze dei singoli e adattabile alle diverse ore della giornata: sportumado ekstere, ludoj, internaciaj vesperoj, diskejo kaj koncertoj, ĉio subtenita de drinkaĵoj servitaj en la trinkejo aŭ en la pli trankvila gufujo, ideala loko por amantoj de la konversacio kaj kaj kandellumo, akompanataj de biskvitoj kaj teo. Substrekenda etas la fakto de oni povas dum la IJF ekzameniĝi pri Esperanto je la 1a grado. La ekzamenoj povas partopreni ĉiu kiu tion demandas.
Unu el la plej gravaj eventoj dum la IJF estas la ĉiujara elekto de la estraro de IEJ, ĉe kiu oni elektas membrojn de la membraro de la Itala Esperanta Junularo (IEJ) kiuj aĝas malpli ol 35.
Kie okazas la festivalo? Ĉiujare en alia regiono de Italio: Iom ĉar ni ŝatas ŝanĝi, iom ankaŭ ĉar tiel ankaŭ niaj eksterlandaj amikoj kiun kutime partoprenadas la IJF-n povas vidi ĉiam aliajn lokojn kaj aprezi la nekredeblan variecon de pejzaĝoj, tradicioj, kulturo kaj la enogastronomian oferton kiujn nia lando kapablas oferti.
Partopreni al IJF estas tre facila: oni ofertas prezkonvenajn tarifojn por junuloj de landoj malpli evoluitaj de la ekonomia vidpunkto kaj la prezoj varias depende de la aĝgrupo al kiu la partoprenanto apartenas. Oni povas ŝpari je la fina prezo ankaŭ portante sian dormsakon ka mem prizorgante ĉiujn la tagajn manĝojn. Se vi male decidos mendi la plenan manĝoplanon, vi havos la eblecon elekti inter tri manĝotipoj: la ĉionmanĝantan, vegetaran kaj veganan.
Internaciaj amikecoj, kulturo, lingvo facile lernebla kaj parolebla, akcepteblaj kostoj, ekskursoj, festoj, beleco de Italio: ĉu vi ankoraŭ ne estas konvinkitaj? Rigardu iom la urbon kiu gastigos la Internacian Junularaj Festivalon 2019: Viserbella, Emilio-Romanjo!