Por ke la gastoj admiru la regionon en kiu okazos la IJF, la organizantoj aranĝos dum la semajno du ekskursojn (unu duontagan kaj alian tuttagan) en lokoj aparte simbolaj, kiel parton de la alternativa taga programo. Oni donos al vi la eblecon esplori kune al ni multajn lokojn specialajn, karakterizajn kaj nemaltrafeblajn kiujn vi solaj malfacile sukcesus vidi; provu por kredi! Jen la lokoj, kiujn ni montros al vi dum la ĉi-jara aranĝo:

Tuttaga ekskurso al Montisola [Mont’Insulo] (15a de aprilo)

Vidaĵo de Montisola el la marbordo

Ĉu Monta insulo aŭ Insula monto? En la centro de la lago d’Iseo situas MontisolaLa perlo de la lago d’Iseo, la plej alta Eŭropa insulo (600 m super la mara nivelo!). Oni atingas ĝin nur per boato, kvankam en 2016 la artisto Christo konstruis artan pasponteton sur la akvo, instalaĵo kiu estis vizitita de milionoj da personoj.

La pasponteto de Christo. Kompreneble, ni parolas pri la artisto.

Loĝata ekde romia epoko kaj debatita inter la diversaj sinjorioj tra la jarcentoj, hodiaŭ ĝi estas turisma loko unika, senmakula (motorveturiloj estas malpermsataj, krom publikaj busoj, loĝantoj iras nur piede aŭ bicikle!) kaj ĉarma. Kiu alvenas ak Montisola ne plu volas lasi ĝin, ĉar la vilaĝetoj ŝparitaj de la tempo rememorigas jarcentajn tradiciojn, trankvilecon gardita de la kutimoj de la frenezaj urboj apudaj, historiojn de fiŝkaptistoj en la tipaj “naet”, lokaj boatetoj.

Ĉu vi certas ke vi volos reenveturi…?

Nia ekskurso estos dediĉita al partoprenantoj kun fortaj kruroj: la bordo de la insulo longas 11 kilmetrojn kaj enhavas 12 historiajn urbocentrojn, ni ĉirkaŭpromenos la marbordon, tra la vilaĝetoj, mirante la spektaklajn panorameojn de la bergama kaj breŝa flanko kaj ni atingos la plej altan parton de la insulo, por miri la magian pejzaĝon el la Ceriola Sanktejo.

Duontaga ekskurso al Gromo (13a de aprilo)

Tiu ĉi mezepoka vilaĝeto kiu situas en decida pozicio, alte super la rivero Serio, havas sian nomon el “ŝtongrumelo” – elstariĝanta protuberanzo super la pejzaĝo. Kromnomita en la mezepoko “la malgranda Toledo” pro siaj multnombraj forĝejo por armiloj, hodiaŭ ĝi estas en la listo de la plej belaj italaj vilaĝetoj (laŭ la retejo Borghitalia.it), kiu venkis la premion “Oranĝa flago” ekde 2008, per kiu la itala Touring Club premias urbetojn kun altkaviltajn turismajn kaj mediajn standartojn.

Gromo de supre aspektas kiel antikvan vilaĝeton (konstruita en 1267!) kovrita far piode,ŝtonaj tegmentoj. Ties kastelo (nomata”del Granaderio”), palaco Milesi (1443, nun urbodomo), kaj la historia centro ornamita por la paskaj celebradoj estos la kadro de nia duontaga ekskurso, cele al la vizitado de tiu ĉi juvelo de la bergamaj montoj.

Aliĝo


Eblos aliĝi direkte dum la Festivalo ĉe la akceptado, tamen atentu: la lokoj por ekskursoj estas limiĝitaj al 50! Aldonaj lokoj ebliĝos kaze ke estos sufiĉa nombro da partoprenantoj.
Kotiztabelo
Ambaŭ Ekskursoj
Unuopaj Ekskursoj
Duontaga ekskurso (Gromo)
13/04
Tuttaga ekskurso (Mont’Insulo) 15/04
Reta/Surloka Mendo
30*€
15*€
20*€
*Eblos aliĝi rete aŭ direkte dum la Festivalo ĉe la akceptado, tamen atentu: la lokoj por ekskursoj estas limiĝitaj al 50! Aldonaj lokoj ebliĝos kaze ke estos sufiĉa nombro da partoprenantoj.