Ĝeneralaj informoj

  • Daŭro de la evento. La festivalo okazos ekde merkredo la 17a ĝis mardo la 23a de Aprilo 2019, komenciĝante per la vespermanĝo de la 17a kaj finiĝante per la tagmanĝo de la 23a. Eblas resti ĉe la ejo ekde du tagojn antaŭ la komenciĝo de la festivalo sed ne post ĝia finiĝo, je la sama prezo kiel por unuopa tranoktado dum la evento. Tiuokaze IEJ havos nenian respondecon al la partoprenantoj, kiuj mem devos zorgi pri siaj necesoj, disponante nur je la loĝado.
  • Tipoj de partoprenado. Antaŭfiksitas ĉi-jare 1 sola partoprenkategorio:
   • Ordinara partoprenanto. Ĉi tiu kategorio inkluzivas la programon, loĝadon ĉambre (sen tukoj) kaj manĝadon ekde la vespermanĝo de la 17/04 ĝis la tagmanĝo de la 23/04.
Por detalaj informoj pri la ejo kaj loĝado, legu la koncernan paĝon de la retejo.

Antaŭpagoj

Por ke la aliĝo validu IEJ devos ricevi antaŭpagon. La minimuma antaŭpago por la IJF 2019 estas 30€. Post la enveno de la antaŭpago, sendiĝos konfirmo pri la disponebleco de lokoj (ankaŭ por la memzorgantoj): nur je ĉi tiu konfirmo la aliĝo ekvalidos kaj oficialiĝos. Kiam oni aliĝos ĉe la kongresejo, necesos prezenti pruvilon de sia antaŭpago, kaj identigilon. Okaze de retiro je la aliĝo, la minimuma antaŭpago ne estos redonita. Se la antaŭpagita mono preterestos la regulitan sublimon, tiam oni rajtos ricevi repagon netan al la minimuma antaŭpago, kondiĉe ke la malĉeesto oficiale komunikitos antaŭ 01/03/2019. Oni rajtas transigi sian aliĝon al alia partoprenonto, kondiĉe ke oni prezentos skriban dokumenton pruvan la transigon; la kotizoj tamen alĝustiĝos laŭ la nova aliĝinto. Ne eblas transdono de pluraj antaŭpagoj al sama persono.

Antaŭpagmetodoj

 • Ĝiro. Ĝi estas la plej uzata metodo por transigi monarojn el konto al alia, aŭ per poŝta servo. Ĉisubas la informoj necesaj por la transigon: Banko: Prossima. Titolisto: Federazione Esperantista Italiana. IBAN: IT23X0335901600100000131970. BIC: BCITITMX. Nepras indiki en la pagkial-loko “IJF 2019 – [Antaŭpago/Kotizo] – NOMO DE LA ALIĜINTO”.
 • PayPal. Unu el la plej uzataj metodoj por transigi monarojn per interreto. Krei konton, se vi ne jam havas unu, tre facilas kaj rapidas. Por pagi sufiĉas eniri sian konton PayPal, elekti la eblon “Sendu monon” kaj enmeti la subajn informojn: Retadreso: iej.financoj@esperanto.it. Sumo: La transiga sumo (antaŭpago aŭ elpago) je Eŭroj. Aĉeto de: Servoj. En la loko “Retletero por la adresato” necesas enskribi temen “IJF 2019 – [Antaŭpago/Kotizo] – NOMO DE LA ALIĜINTO”.
 • Kreditkarto. Pere de la UEA eblas pagi per kreditkarto al IEJ-a konto. Sufiĉas eniri la retpaĝon https://db.uea.org/alighoj/spagilo.php, indiki la kont-kodon de IEJ (ieja-z), skribi “Alia celo” en la lokon “Pago-celo”, kaj precizigi la celon de la pago: “IJF 2019 – [Antaŭpago/Kotizo] – NOMO DE LA ALIĜINTO”.
 • UEA-kontoj. Por tiuj, kiuj havas konton de la Universala Esperanto Asocio, eblas monsendi al IEJ pere de retletero al financoj@co.uea.org (kopie ankaŭ al iej.financoj@esperanto.it), indikante la kontkodojn sian kaj de la adresato, nome IEJ (ieja-z). ATTENTU: post la 10/03/19 ne plu eblos pagi per tiu ĉi metodo.
 • Kontanta mono. Eblas ankaŭ pagi la antaŭpagon per kontanta mono, indikante la aldonitan monsumon kaj la ricevinton. Kontantmone eblos ankaŭ plenumi la elpagon ĉe la festivalo, akcepteje, kiam oni perfektigos la aliĝon kaj estos asignita la ĉambro.

ATENTU: Kaze de pago per PayPal aŭ kreditkarto, IEJ havas aldonajn elspezojn pro la servo (3,4%+0,35€ per PayPal, 5% per kreditkarto), kiuj estos debetitaj al la partoprenanto je la momento de la registriĝo surloke.

Detalaj informoj

(la kotizoj aŭtomate kalkuliĝas en la aliĝilo)

Kotizoj

La bazaj kotizoj de la festivalo varias laŭ tri parametroj (unu por la memzorgantoj kaj por la aŭtonomaj partoprenantoj), ĉi sube eksplikitaj: – Loĝlando. La landoj estas disdividitaj en kvar arojn* laŭ la Malneta Enlanda Produkto; la respektivaj kotizoj plimalgrandiĝas de la 1-a al la 4-a sektoro. – Aliĝperiodo. Oni konsideras kvar aliĝperiodoj, la unua (0) daŭros ĝis inkluzive la 11/11/2018, la dua (1) ĝis inkluzive la 07/01/2019, la tria (2) ĝis inkluzive la 07/03/2019, la kvara (3) finiĝos je la festivalo. La respektivaj kotizoj pligrandiĝas laŭ la proksimeco al la festivalo. – Aĝo. La aĝaro de la partoprenontoj dividiĝas en kvar kategoriojn, je fiksitaj tarifoj, kiuj pligrandiĝas kun la aĝo. La aĝon oni kalkulas je la 17/04/2019.
Devenlando

Aliĝperiodo

Prezoj (€)

0-3 4-10 11-19 20-27 28-35 36+

1 0 75 95 155 170 185 220

1 115 175 190 205 240
2 135 195 210 225 260
3 155 215 230 245 280
2 0 60 65 125 140 155 190

1 85 145 160 175 210
2 105 165 180 195 230
3 125 185 200 215 250
3 0 45 50 110 125 140 175

1 70 130 145 160 195
2 90 150 165 180 215
3 110 170 185 200 235
4 0 15 20 80 95 110 145

1 40 100 115 130 165
2 60 120 135 150 185
3 80 140 155 170 205
Ĉi tiuj superaj kotizoj estas la bazaj, nome la kotizoj por tuttempa restado dum 6 tagoj kaj sen pliaj servoj. Okaze de restado daŭra malpli ol 6 tagojn la tagkotizo estas kvinono de la respektiva baza kotizo. Por la memzorgantoj la kotizo ne malpliiĝas, okaze de partatempa restado. La pliaj servoj, kiujn oni ofertas, estas montrataj ĉisube:

Servo

Prezo

Plia nokto

15 € / nokto

Unulita ĉambro

20 € / tago

Dulita ĉambro

12 € / tago

Pliaj manĝoj

po 8€

Littukoj + bantukoj

7 € dum la tuta daŭro de la festivalo

Invitletero (se oni aĝas malpli ol 30 jarojn)

5 €

Invitletero (se oni aĝas 30 aŭ pli jarojn)

10 €

ATENTU: La invitleterojn oni devas nepre demandi antaŭ la 15/02/2019. Estas ege inde ke kiu petas invitleteron sendu antaŭpage la tutan kotizon, tiel ke estu pli verŝajna la akiro je la vizo. Okaze de neakiro, redoniĝos la diferenco inter la tuta kotizo kaj la endaj antaŭpagoj. Oni memorigas krome, ke por la partoprentoj loĝantaj en Italujo kiuj ne estas membroj de FEI eblas membrokartiĝo rekte ĉe la festivalejo je la aliĝo. Eblas tamen partoprei al la festivalo sen aliĝi al FEI pagante kromsumon, kiel sube klarite:

FEI-membrokartiĝo

Membroj

Aĝo

Pagenda sumo

Ordinara

25+

30 €

Juna

0 – 24

15 €

Ne membroj

Partoprenanto

Aĝo

Pagenda sumo

Ordinara

25+

32 €

Juna

0 – 24

16 €

Rabatoj

Por la IJF 2019 antaŭfiksitas kvar malsamaj tipoj de rabato (krome de tiuj pro la stipendioj kaj ĉiuj aliaj interkonsentoj): kontribuaĵo por la programo, kunlaborado dum la organizado, subteno de IEJ, amikinvito. – Kontribuaĵo por la programo. Koncernas la partoprenantojn, kiuj proponas kaj mastrumos agaĵojn por la programo (tema aŭ netema). Kutime da rabato estas po 10€ por horo da kontribuaĵo. – Kunlaborado al la organizado. Koncernas la partoprenantojn, kiuj helpos la organizantojn por la agadoj por la mastrumado de la festivalo (trinkejo, gufujo, ktp). La rabato estas ĉi tiam kutime decidata laŭ la specifa kazo. – Subteno de la IEJ. Koncernas la subtenantajn membrojn de IEJ. La rabato estas 10%-a. – Amikinvito. Rabato, kiu varias iom post iom laŭ la numero da amikoj invititaj (kaj partoprenantaj) al la festivalo. Da rabato estas po 5 elcentoj de la ŝuldata kotizo je ĉiu amiko. Do, la kotizo kalkuliĝas ree je ĉiu invitita amiko: de la baza kotizo, se du amikoj invititis, oni rabatas 5 elcentojn, kalkulante novan kotizon, kaj tioman kotizon oni denove rabatas 5-elcente. En la suba tabelo montratas detala ekzemplo (la ciferoj ekzemplecas):
Amikoj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kotizo 150,00 142,50 135,38 128,61 122,18 116,07 110,26 104,75 99,51 94,54

* 1 Andoro, Aŭstrujo, Belgujo, Britujo, Katalunujo, Danujo, Finnujo, Francujo, Germanujo, Irlando, Italujo, Liĥtenŝtejno, Luksemburgo, Monaka Princlando, Norvegujo, Nederlando, San-Marino, Svedujo, Svisujo, Vatikanurbo. 2 Ĉeĥujo, Grekujo, Hispanujo, Islando, Kipro, Malto, Portugalujo, Slovakujo, Slovenujo. 3 Aŭstralio, Brunejo, Estonujo, Honkongo, Hungarujo, Israelo, Japanujo, Kanado, Kataro, Kroatujo, Kuvajto, Latvujo, Litobujo, Nov-Zelando, Polujo, Singapuro, Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, Usono. 4 Ĉiuj aliaj.