"Nova Sento in Rete" n. 124 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 124     2000-03-03
> Festival nonsologiovane: tutto il movimento a Cavallino
> Survoje al memstara afrika movado
> Esperantistoj en amasmovado por Kampanjo 2000
> Pasporta Servo 2000: Pli ol mil gastigantoj
> Novita' da internet > telefonate intercontinentali gratis


  Contenuto
Festival nonsologiovane

TUTTO IL MOVIMENTO A CAVALLINO

Occasioni di collaborare e di fare cultura come quelle rappresentate dai congressi nazionali e dal festival giovanile non possono essere perse. Il nostro movimento ha bisogno di incontrarsi, di conoscersi e di sfruttare le molte sinergie possibili.

A Pasqua la tradizionale kermesse giovanile ci permetterà dunque di sperimentare un modo nuovo di lavorare insieme.

La Federazione Esperantista Italiana, la Gioventù Esperantista Italiana e l'Istituto Italiano di Esperanto stanno predisponendo un ricchissimo programma, denso di momenti di lavoro e di reciproca conoscenza.

Piatto forte del programma è il seminario sull'insegnamento "Ni instruu ne tradicie, sed amuze!", guidato da Katalin Smidéliusz (Ungheria), che avrà luogo nella sede del Festival e si svolgerà da giovedì 20 Aprile (pomeriggio) a sabato 22 Aprile per un totale di circa 15 ore.

È inoltre prevista una serie di incontri e dibattiti sul lavoro svolto dalle commissioni FEI nel primo semestre di attività e sui futuri progetti del movimento in Italia.

Per ogni ulteriore informazione sul programma:

Nova Sento in rete (circolare elettronica): per iscriversi < nova-sento@esperanto.it >

Francesco Amerio: tel 0335 7482237

Informazioni sul Festival di Cavallino (struttura, quote, programma, ecc.) in Nova Sento di questo numero o presso il sito http://www.esperanto.it/ijf24/ijf24.html o < ijf.admin@esperanto.it >

Francesco Amerio

f.amerio@libero.itSURVOJE AL MEMSTARA AFRIKA MOVADO

Sin helpi per la helpo de aliaj estas tute homa, ec rekomendinda pro solidareco en nia nuna mondo, sed dependi tute de helpo estas rezigni kaj nei konscie al sia natura talento kaj sekve volonte elekti igi sklavo. Jen fakte la instruo, kiun la partoprenintoj al la 7a togolanda jara kongreso tiris el tiu renkontigo. De la 22a gis la 31a de decembro 1999 okazis la ciujara plej regula landa kongreso en la tuta Afriko en Aneho, urbo sufice konata en Togolando pro ties politika pozicio vid al vide la gisnunan eternan kaj potencan diktaturan regimon. Felice ne temis pri politika debato en tiu kongreso, aux eble pro la fakto, ke fanatikaj opoziciantoj ne ceestis, aux eble ili ceestis kaj sage silentigis siajn pasiojn; nu, despli bone se tio estus la kazo, sed notindas tamen, ke nenia soldato sub la ordo de iu senskrupula politikisto forpelis la kongresanojn el la kongresejo. Do ni estu dankemaj, eble al la diktatura regimo, sed precipe al la esperanta movado togolanda kaj al ties neeviteblaj pioniroj: Gbeglo Koffi, Agbemadon, Afantchao,... Ni diru en ilia lingvo : "akpe na mi" (dankon al vi) La graveco de la renkontigo staras ce la fakto, ke la kongreso perdis sian tutan nacian aspekton por igi tute neatendite internacia. Tiu internacieco atingis sian pinton pro la programo de la 28a de decembro, dum kiu togolandanoj kaj preskaux 19 ekstertogolandanoj (el tiuj "Esperanto-Afrik'" partoprenigis 4 el Benino) diagnostikis, pridiskutis, proponis, intersangis spertojn, kaj parolis pri projektoj, per kiuj la movado povus memstari. El la debato de tiu tago ni enkapigis du gravajn punktojn:

1. Ligi ESPERANTON al io pli konkreta, tusebla kaj utila por la popolo

2. Provi pagi siajn kotizojn

Ce la unua punkto temas pri ia maklerajo per Esperanto. Ni klopodu ce organizoj por realigi projektojn por komunumoj, ekz. Prezenti dosierojn pri iu vilago, kie ne estas lernejo, ce iu organizo, kiu aktivas sur tia kampo.

Tiel Esperanto enkondukigus en la lernejo, aux almenaux oni estus dankema al Esperanto kaj sekve oni simpatius al gi. Sur tiu kampo jam ekis antaux la togolanda kongreso ia centro tiurilate en Cotonou (Benino). Gi nomigas "ESPERANTO-AFRIK'", kiu per la helpo de Martin Schäffer (Esperanto-Stuttgart) en Germanio kaj la bonvolo de Codjo Jean (Benino) igas de kelkaj semajnoj realeco. La centro ne nur zorgas pri la evoluo de la movado en Benino kaj en Afriko, sed klopodas konvinki organizojn financi aux subteni sociajn projektojn en foraj vilagoj. Ni jus konstruigis el lokaj materialoj unuklasan lernejon en la vilago nome Codji (kogi), kie ekde oktobro 1999 pli ol 150 infanoj rajtis ekfrekventi lernejon por lerni surpaperigi siajn pensojn kaj esti klera por decidi por si mem. Ili tamen samtempe ekalkutimigas al Esperanto kaj tute ne sentas sin devigataj lerni gin. La gisnuna elspezoj por la lernejo eblas per la kontribuo de euxropanoj kiel Henning Hauge el Danio, Sabine Darbellay el Kijlo, Evelina Schäffer el Stuttgarto, Margaret Bettmann kaj ties amikinoj Edith kaj Rita el Dürren, Jules Verstraeten el Antverpeno (li disponigas gazetarojn kaj librojn por la biblioteko de la centro) kaj kompreneble ESPERANTO-AFRIK' [Martin Schäffer (Esperanto-Stuttgart) kaj Codjo Jean]. Notindas, ke aliaj neesperantistoj el Germanio kaj Francio kontribuas al la projekto.

Ce la dua punkto temas pri rezigno al repago de afrankkosto ce afrikanoj, kiuj iel jam havas laboreton. Ili ec povus pagi sian propran kotizon kaj eventuale ankaux por kelkaj senpovaj samlandanoj, se finance eblus.

Tiu 7a togolanda kongreso igis miaopinie preskaux afrika kongreso kaj sekve unua grava paso al memstara movado. Ciuspecaj helpoj de aliaj estos ciam bonvenaj, por ke ni mem provu nin helpi.

CodjoJean, "ESPERANTO-AFRIK'", 03 BP 3589, Cotonou (Benin)

Tel/Fax: 00229 33 72 20, E-mail: esperantaf@firstnet.bj

(el Esperanto-novajxservo RET-INFO - Hungario)GAZETARAJ KOMUNIKOJ DE UEA N-ro 70 (2000-02-24)

ESPERANTISTOJ EN AMASMOVADO POR KAMPANJO 2000

La Gxenerala Asembleo de UN proklamis la jaron 200 Internacia Jaro por la Kulturo de Paco. Okaze de la 50-a datreveno de Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj en 1998 grupo da Nobel-pacpremiitoj, i.a. Mihxail Gorbacxov, Nelson Mandela kaj Sximon Peres, projektis tekston de MANIFESTO 2000 POR KULTURO DE PACO KAJ SENPERFORTO, kies ses bazaj principoj estas:

- Respekti cxiun vivon;

- Rifuzi perforton;

- Dividi kun aliaj;

- Auxskulti por kompreni;

- Konservi la planedon; kaj

- Remalkovri solidarecon.

Unesko lancxis amasmovadon por diskonigi MANIFESTON 2000 kaj por kolekti apogajn subskribojn por gxi. Cxiu subskribo estos persona sindevontigo realigi la celojn de MANIFESTO 2000 "en mia cxiutaga vivo, mia familio, mia laboro, mia komunumo, mia lando kaj mia regiono". La subskriboj estos transdonitaj al la Gxenerala Asembleo de UN en septembro 2000 kiel esprimo de la monda civila socio por paco kaj senperforto. La celo de Unesko estas kolekti 100 milionojn da subskriboj.

UEA, kies cxi-jara kongreso en Tel-Avivo estas agnoskita de Unesko kiel Flagsxipa Evento de la Internacia Jaro por la Kulturo de Paco, alvokas al cxiuj esperantistoj, ke ili konatigxu kun MANIFESTO 2000 kaj subskribu gxin, kaj ke ili diskonigu gxin kaj kolektu por gxi subskribojn kiel eble plej vaste en sia propra vivmedio, inter esperantistoj kaj cxiuj aliaj.

Oni povas subskribi pere de Interreto < www.uea.org/2000.html > aux per la Esperanta faldfolio eldonita de UEA kunlabore kun Unesko. La faldfolio enhavas la tekston de MANIFESTO 2000 kaj kuponon por la subskribo. Gxi estos dissendita kun n-ro 3/2000 de la revuo "Esperanto", sed Esperantaj asocioj, kluboj, gazetoj, organizantoj de eventoj, kaj unuopuloj povas peti ekstrajn ekzemplerojn de la Centra Oficejo, indikante la kvanton.PLI OL MIL GASTIGANTOJ EN PASPORTA SERVO

La plej fama servo de TEJO, Pasporta Servo, spertis 14-procentan kreskon en unu jaro. La jxus aperinta listo de gastigantoj enhavas 1075 adresojn en 76 landoj. En 1999 la libreto nombris 945 adresojn. Plej multe da gastigantoj (91) estas en Rusio, dum geografie la reto estas plej densa en Francio kun 61 lokoj. La vera metropolo de Pasporta Servo estas Multan en Pakistano, kie 17 gastigantoj atendas vizitantojn.

En la bele presita 187-pagxa posxlibro trovigxas, krom la adresoj kaj aliaj informoj pri la gastigantoj, ankaux mapoj kun indikoj pri cxiuj lokoj kun gastigantoj, tiel ke eblas facile plani sian vojagxon. Enestas ankaux reguloj kaj konsiloj pri la uzo de la servo, aliaj utilaj adresoj kaj fragmentoj el la vojagxrakonto de Amanda Higley el Usono kiu dum pli ol unu jaro en 1999 kaj 2000 vagadis tra Euxropo.

Per Pasporta Servo vojagxantaj esperantistoj, kiuj membras en gxi, rajtas je senpaga tranoktado cxe la gastigantoj. Membro de Pasporta Servo estas cxiu kiu posedas la adreslibron. Gastigantoj ricevas la libron senpage, aliaj povas acxeti gxin.

La ideon pri Pasporta Servo, tiam sub la nomo Programo Pasporto, prezentis la argentinano Ruben Feldman Gonzalez en 1966. La unua adresaro laux la nuna sistemo aperis en 1974 sub la gvido de Jeanne-Marie Cash el Francio.

Ambaux pioniroj trovigxas inter la gastigantoj ankaux en la plej nova eldono, kies amplekso farigxis jam 27-obla kompare kun la unua listo de 40 adresoj.

La administranto de tiu cxi servo de TEJO estas Derk Ederveen el Nederlando.

La adresaro estas acxetebla cxe la libroservo de UEA. La prezo estas 10,90 euxroj plus afranko (plus imposto de 6% en EU). Ekde 3 ekz. oni ricevas trionan rabaton.NOVITÀ DA INTERNET

caro Francesco e cari lettori,

tre cosine veloci e poi potete leggere tutto ciò che poi veramente vi interessa:

1. il mio nuovo indirizzo mail è njokki@italicum.de , che poi è anche il mio sito :-) www.italicum.de

2. l'indirizzo pubblicato in precedenza da nova sento http://www.firekalk.com funziona benissimo e si possono veramente incontrare molti esperantisti (la maggior parte brasiliani): basta registrarsi e poi, con l'aiuto di cuffie o casse e microfono si può parlare con mezzo mondo se non 2/3!!! Io sono normalmente registrato con il nome "LittleEvil" e mi si può trovare con la funzione di ricerca con il nome o con la parola chiave "esperanto".

3. esiste un server che permette di telefonare da Internet ai telefoni sia fissi che cellulari e GRATIS (!!!) in circa 20 paesi. Prima bisogna registrarsi presso www.hottelephone.com e poi, sempre con cuffie e microfono, ci si può collegare con una discreta risoluzione acustica con la persona desiderata. Purtroppo le linee sono spesso sovraccariche ma funziona!!!

ciò è tutto ci vediamo all'IJF!

gxis la fina venko,

njokki

njokki@italicum.de
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia