"Nova Sento in Rete" n. 136 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 136     2000-05-07
> UEA partoprenos Millennium Forum
> Ristampati volantini "Comunicare puo' essere cosi' facile"
> Ekde hodiaux ekzistas: www.ikue.org
> Lettera su Famiglia Cristiana
> Aligxilo de la seminario de TEJO en Varna - Bulgario


  Contenuto
UEA PARTOPRENOS "MILLENNIUM FORUM"

LEE, Chong-Yeong, Mark Fettes, kaj Rochelle Grossman oficiale reprezentos Universalan Esperanto-Asocion-n cxe la "Millennium Forum" dum 22-27 majo.

Ili partoprenos la subtemojn; Homaj Rajtoj, kaj Kulturo.

UEA Novjorka Oficejo,

777 United Nations Plaza, Suite 1,

New York, NY 10017, Usono.

(Tel.212-687-7041, Fakso 212-949-4177 F-ino Rochelle Grossman).

LEE, Chong-YeongRistampati volantini "Comunicare può essere così facile"

La Federazione Esperantista Italiana, con il contributo del Fondo Marelli, ha proceduto alla ristampa del volantino quadricromatico "Comunicare può essere così facile".

Il volantino è distribuito gratuitamente ai gruppi e dei soci isolati che ne faranno richiesta presso la sede della Federazione

v. Villoresi, 38 I-20143 Milano

Tel+fax 02 58100857

fei@esperanto.it

FramerioEKDE HODIAUX EKZISTAS www.ikue.org

Gxi estas la adreso kiu kondukas al la pagxoj realigitaj de Attila Szep.

Baldaux ekfunkcios la retadresoj: ikue@ikue.org kaj esperokatolika@ikue.org

Oni decidis realigi tion, unue por oficiala cxeesto de IKUE en la reto, por "savi" nian nomon (fakte, jam ekzistas en la reto "ikue.net" kiu estas tute alia afero ol nia movado), due, por disponigi pli facile memoreblan adreson.

Carlo Sarandrea

c.sarandrea@agora.stm.itLETTERA SU FAMIGLIA CRISTIANA

Cari amici,

sono stato di recente avvisato che su Famiglia Cristiana numero 13 (circa 1 Milione di copie) in data 2 aprile 2000, a pag. 162, è stata pubblicata la seguente mia lettera con commento della redazione.

Sarebbe utile che anche "Famiglia Cristiana" sottolineasse l'importanza della comunicazione scritta e verbale all'interno della Comunità Europea.

Infatti mentre negli USA ( 350 milioni di abitanti) si utilizza praticamente una sola lingua, nell'U.E. (370 milioni) si parlano almeno 11 lingue, e questo è sicuramente di ostacolo fra le persone: nel commercio, nello sviluppo scientifico ecc.. La U.E. ormai da decenni, ha uno sviluppo sempre inferiore a quello USA, ma non credo che gli Americani siano più intelligenti degli Europei. Hanno però in comune leggi, moneta e lingua: ritengo che questi elementi siano alla base dell'efficienza del loro sviluppo.

Credo che un dibattito aperto sulla "lingua comune" per gli Europei, sia utile ed urgente per far progredire l'Italia e l'Europa, e per sollecitare i politici a prendere maggiormente in considerazione gli interessi comuni di tutti i "cittadini d'Europa"

Dante Chierico - Schio (Vi)

Commento della Redazione:

Naturalmente siamo ben lieti di accogliere opinioni sull'argomento. Anzi, per la verità lo stiamo già facendo da tempo. Negli ultimi anni, abbiamo ricevuto e pubblicato alcune proposte di lettori per una lingua comune in Europa. Si è parlato, ad esempio, dell'esperanto. E anche del latino, almeno in certi casi.

MIO COMMENTO

Anche Famiglia Cristiana incomincia a parlare di Esperanto di sua iniziativa, quando si evidenzia, con nostre lettere, la necessità di una lingua comune per l'Europa.

Quindi, esperantista che leggi, se ti interessa diffondere l'Esperanto perché sei convinto della sua utilità sociale, politica e pratica della nostra lingua; se non ti accontenti che l'Esperanto resti un piccolo affare nel tuo 'klubetò, rispondi subito a Famiglia Cristiana agganciandoti alla lettera predetta e SOPRATUTTO al commento della redazione, che <<è ben lieta di accogliere opinioni sull'argomento>>.

Non aspettare che lo facciano solo gli altri per te: SCRIVI SUBITO ANCHE TU.

Ecx guto malgranda, konstante frapante...!!!!!

Questi sono gli indirizzi elettronici a cui scriviamo:

panorama@mondadori.it

lettere@lastampa.it

larepubblica@repubblica.it

lettori@ilgiornale.it

segreteria@ilgiornale.it

cultura.spett@ilgiornale.it (per cultura)

espresso@espressoedit.it

famigliacristiana@stpauls.it

mabroggi@stpauls.it

lettori@sole24ore.it

lettere.al.direttore@gazzettino.it

messven@messaggeroveneto.it

specchio@lastampa.it

umberto.cecchi@lanazione.it

lettere@unita.it

posta@specchio.com

redazione@ilmattino-online.com di Bolzano

segreteria.redazione@ilgiorno.it

direttore@diario.it

Gxis

Dante Chierico

dachieri@theoffice.netALIGxILO POR LA SEMINARIO DE TEJO EN VARNA - BULGARIO

TEJO-seminario

Balkana junulara agado por kulturo de paco sub la auxspicioj de Euxropa Junulara Fondajxo cxe Konsilio de Euxropo

1-8 septembro 2000 en Varna, Bulgario

Partopreno en TEJO-seminario estas unika sxanco por junaj aktivuloj trejnigxi kaj spertigxi pri multaj gravaj aktivecoj. Venu malkovri Balkanion kaj novajn eblecojn por via Esperanto-agado en internacia junulara etoso!

Temo

Balkana junulara agado por kulturo de paco. Dum la lastaj jaroj la balkana duoninsulo estis skuita de sangaj militoj kaj konfliktoj, kiuj profunde influis la homojn, vivmedion, kulturon kaj ekonomion de la regiono. Krom tio la konfliktoj havis grandskalan influon sur la euxropaj integrigxoprocezoj, kaj eble ecx determinis ilian direkton.

Multas nun gejunuloj en Balkanio sen laboro, sen klaraj perspektivoj pri sia estonteco, trauxmatigitaj de milito kaj perforto. Al la sociaj kaj ekonomiaj problemoj aldonigxas la ekologiaj. Por alfronti sian nunon la gejunuloj devas faligi la murojn de inter-etna malamo, naciaj mitoj kaj antauxjugxoj.

Tio koincidas kun la longjara laboro de esperantistoj por interkomprenigxo trans naciaj limoj. TEJO ofertas sian sperton pri la organizado de seminarioj pri aktualaj temoj. TEJO-seminarioj havas kelkjardekan tradicion kaj servas al forigo de suspektoj kaj supersticxoj inter reprezentantoj de diversaj nacioj, interkultura edukado kaj reciproka amikigxo.

Dum tiu cxi seminario vi povos trejnigxi ne nur pri balkanaj temoj, sed ankaux pri TEJO - gxiaj strukturo, funkciado kaj agadkampoj. Unu el la celoj de TEJO estas trejni novajn aktivulojn, kiuj povos poste sperte agadi en la landoj de la regiono kaj tutmonde kadre de TEJO.

La seminario celas eduki kaj diskutigi la partoprenantojn. Per laborgrupaj diskutoj, debatoj, kontribuoj de fakuloj, rolludoj kaj vizitoj ni traktos diversajn flankojn de nia temo - Balkana junulara agado por kulturo de paco. Venu sperti, pensi kaj aktivi; venu kontribui al bonetosa kaj altkvalita seminario.

Celgrupo

Gejunuloj 18-35-jaraj el euxropaj, aparte el balkanaj landoj kaj Proksim-Oriento. Entute ni havas lokojn por 50 personoj.

Eblas nur plentempa, aktiva partopreno. Ni atendas, ke partoprenantoj post la seminario apliku la akiritajn sciojn en junulara agado loka, nacia aux internacia. Antauxvidatas 50% repago de vojagxkostoj por partoprenantoj.

Por aktivuloj ne konantaj Esperanton, ni provizos lingvan trejnadon kaj krome tradukadon al la angla dum la komunaj programeroj. Tiel gejunuloj, kiuj ne konas Esperanton, sed deziras lerni, ankaux povos partopreni.

Se vi estas pli ol 35-jara, vi povas subteni la seminarion finance, ebligante la partoprenon de nepagipova junul(in)o el la regiono. Pri tio cxi bonvolu kontakti la organizantojn aux subteni per transpago al UEA-konto varn-s.

Loko

La seminarion gastigos la fama turisma urbo kaj banloko Varna, borde de la Nigra Maro. Varna (400 000 enlogxantoj) estas grava regiona urbo kun pli ol 2500-jara historio, multaj vidindajxoj kaj agrabla sabla plagxo. La vetero estas suna kaj varma. En septembro la temperaturo aera estos gxis 25C kaj akva cxirkaux 20C. Ni logxos kaj laboros en hotelo proksime al la urbo.

Varna estas facile atingebla aere, trajne, sxipe, auxte kaj buse. El pluraj euxropaj landoj ekzistas somere turismaj flugoj rekte al Varna. El najbaraj landoj eblas alveturi mare aux tere. Vojagxo Sofio-Varna dauxras 8 horojn.

Limdatoj

15a de julio 2000:

Lasta limdato por aligxi al la seminario.

Antaux tiu dato via aligxilo devas atingi la organizantojn.

Se vi ne sukcesas aligxi gxis la limdato, vi estas bonvena informigxi cxe la organizantoj pri eventualaj liberaj lokoj.

Se vi bezonas invitleteron, bonvolu aligxi plej laste la 1an de julio.

31a de julio 2000:

Ni dissendos la (mal)konfirmon pri via partopreno en la seminario.

Ne planu vian vojagxon antaux ol ricevi la konfirmilon. Kontaktu la organizantojn por informigxi pri la situacio se la (mal)konfirmo pri partopreno ne atingas vin suficxe frue. Per frua aligxo vi helpas la organizan teamon.

1-8 septembro 2000

La seminario komencißos vespere la 1an de septembro, vendrede, kaj finißos matene la 8an, ankaª vendrede.

Bonvolu sendi viajn aligxilon, programproponojn kaj demandojn al:

Sabira Ståhlberg & Aleksandar Shivarov

p. k. 405

BG - 9000 Varna

Bulgario

tel.: + 359 - 52 - 246 941

fakse: + 359 - 52 - 246 326

rete: < kontakto@esperanto.org >

< a_shivarov@mailroom.com >

aux

TEJO

Nieuwe Binnenweg 176

NL - 3015 BJ Rotterdam

Nederlando

tel.: +31 - 10 - 4361044

fakso: + 31- 10 - 436 1751

< tejo-oficejo@esperanto.org >

Retpagxo: < http://www.esperanto.org/tejo >

Kotizoj

A-landoj: 50 EUR

B-landoj: 70 EUR

C-landoj: 100 EUR

A: Albanio, Bosnio-Hercegovino, Bulgario, Irano, Jugoslavio, Makedonio, Moldavio, Rumanio, Rusio, Ukrainio

B: Grekio, Israelo, Kroatio, Slovenio, Turkio kaj ceteraj mez- kaj orienteuxropaj landoj

C: cxiuj ceteraj

La kotizo estos subtrahita el la repago de vojagxkostoj. Por partoprenantoj, kies vojagxkostoj ne kovras la kotizon, gxi estas pagenda post ricevo de la konfirmilo al la UEA-konto varn-s aux surloke.

Aligxilo

Notu! Bonvolu skribi viajn nomojn kaj adresojn latinlitere laux via pasporto

>Familia(j) nomo(j):

>Persona(j) nomo(j):

>Naskigxdato (tt-mm-jj):

>Viro O Virino O

>Stratadreso:

>Urbo kun posxtkodo:

>Lando:

>Telefonnumero (internacie):

>Faksnumero (internacie):

>Retposxto:

>Profesio/okupo:

>Mi estas Individua membro/Patrono de TEJO:

>jes, mia UEA-kodo: ____-_ /ne, mi ankoraux ne membras en TEJO

>Bonvolu mallonge priskribi vian aktivadon en la Esperanto-movado:

>Kiuj estas viaj cxefaj movadaj interesoj?

>Mi jam partoprenis antauxajn TEJO-seminariojn: jes O ne O

>Se jes, en kiuj (loko, jaro):

>Mi estas vegetarano: jes O ne O

>Mi mangxas porkan viandon: jes O ne O

>Aliaj dietaj konsideroj:

>Mi bezonas oficialan invitleteron el Bulgario por ricevi vizon: jes O ne O

>Se jes, mia pasportnumero:

>Ekvalido:

>Validfino:

>Naskigxloko:

>La pasporto estas eldonita de, en:

>Mi volas partopreni la seminarion, cxar:

>Mi povas kontribui al la programo per:

>Dato:

>Subskribo:
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia