"Nova Sento in Rete" n. 186 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 186     2001-01-18
> 2001: Kameleona euxropa jaro de la lingvoj
> Agad-proponoj de UEA por gxemelaj urboj
> Giornata del'Esperanto a Bolzano - 25.11.2000
> Correttore ortografico di Esperanto
> Recapito provvisorio di Pier Luigi Cinquantini


  Contenuto
2001: Kameleona eurxopa jaro de la lingvoj

Kameleono simbolas la Euxropan jaron de la lingvoj. Gxi sercxas nomon kiu ne superu 14 literojn kaj demandas :

"Donu al mi nomon kiu bele sonas en multaj lingvoj kaj kiu estas facile prononcebla por cxiuj civitanoj de Euxropo.

Via propono : Kial vi elektis tiun nomon :"

Al konkurso organizita tiucele kun valora premio, cxe < http://www.eurolang2001.org > en 11 lingvoj (ne tute finpreta : oni bone priatentu gxin poste cxar estos, ekzemple, forumo, diskutgrupo, ktp), jam multaj proponis la vorton "Esperanto".

Cxe la akceptopagxo, klaku la nomon de via lingvo kaj poste "Partoprenu en la konkurso". Tiam aperas la cxi supraj demandoj.

Se oni klakas cxe "Pri la kameleono", gxi mem respondas : "Bonan tagon, mi estas la kameleono de la euxropa jaro de la lingvoj. Mi estas kapabla alikolorigxi por adaptigxi al cxiu renkontita cxirkauxajxo. Mia lango (rimarko : en la franca, la vorto por "lingvo" kaj "lango" estas la sama: "langue"), tre longa kaj fleksigxema ankaux adaptigxas kaj ebligas al mi interkomprenigxi en multaj landoj."

La nomo "Esperanto" ja tute bone respondas al tiu priskribo kaj al la cxefa postulo pri prononcebleco kaj belsoneco por cxiuj euxropanoj...

Gratulojn al nia hispanaj amikoj kiuj tuj plusendis la informon per du dissendolistoj.

Henri Masson

< esperohm@club-internet.fr >

fonto: ret-info

***

AGAD-PROPONOJ DE UEA POR GXEMELAJ URBOJ

mesagxo por la landaj asocioj en Euxropa Unio kaj en landoj apartenantaj al la Konsilantaro de Euxropo

Karaj geamikoj en EU- kaj KdE-landoj,

vi cxiuj jam ricevis cirkulerojn pri ebla partopreno en la Euxropa Jaro de Lingvoj 2001 (de EEU en la EU-landoj kaj de UEA en la KdE-landoj).

La cxi-sekva teksto estas ampleksigo de la ideoj rilate al unu el la punktoj en la cirkuleroj, tiu pri rilòatoj inter gxemelaj urboj.

Mi certas, ke vi bonvolos plusendi la tekston (eventuale tra via landaj ret-listoj aux posxte) al viaj lokaj kluboj.

Dankon kaj tre amikajn salutojn!

Renato Corsetti

UEA, Landa Agado

_______________

2000-12-22

> Al: Esperanto-kluboj en Euxropo

> Pri: Gxemelurba projekto kadre de Euxropa Jaro de Lingvoj 2001

Estimataj,

Dum la UK en Tampereo en 1995 oni akceptis kadre de Euxropa Esperanto-Unio laborplanon por la Laborgrupo pri la Lingvoproblemo en Euxropa Unio (EU).

Gxia paragrafo 13 pri gxemeligxoj tekstas jene:

"Por pligrandigi la sxancojn por la uzado de Esperanto kaj por montri ke komunikado pere de Esperanto facile funkcias, cxiu asocio faru arangxojn por realigi Esperanto-kontaktojn kadre de gxemelaj rilatoj inter urboj, vilagxoj, unuigxoj, samfakanoj k.s. Multaj urboj aux vilagxoj jam gxemeligxis sed la rilatoj plurfoje ne sukcesas aux nur dormetas pro la lingvo-problemo. Ofte trovigxas ambauxflanke Esperanto-parolantoj.

Asocioj veku tiujn fortojn kaj utiligu tiujn eblojn."

Cxu en via urbo aux vilagxo oni jam utiligas iumaniere Esperanton en rilatoj kun via(j) gxemelurbo(j)? Se ne, ni instigas vin aktivigxi tiurilate, cxar temas pri bonega ebleco montri la utilecon de Esperanto en praktiko.

Tute aparte tio eblas koncerne la rilatojn inter civitanoj, cxar gxis nun la gxemelaj rilatoj ofte restis sur la nivelo de urbaj auxtoritatuloj.

Bonega okazo por komenci tiun cxi agadon estas la Euxropa Jaro de Lingvoj (EJL) en 2001, kiu estas komuna iniciato de Euxropa Unio kaj Konsilio de Euxropo (KdE). Kadre de tiu jaro estas rekomendinde ke Esperanto-kluboj realigos projektojn de gxemel-urba agado kiuj entenos la jenon:

1. Celo: konsciigi pri la ricxeco de la lingva diverseco; kuragxigi plurlingvecon; plibonigi gxemelajn rilatojn, specife la interkomunikadon por pli bone konigi siajn kulturojn kaj instigi diversecon; montri ke la lernado de Esperanto plifaciligas la lernadon de la lingvo de la gxemelurbo.

2. Uzo de Esperanto kiel instrumento kaj gxia instruado al civitanoj en la koncernaj urboj en 2001 (printempo gxis auxtuno);

3. Organizo de korespondado (letere aux/kaj rete) inter partoprenantoj;

4. Post la Esperanto-kurso ambauxflanka intersxangxo de vizitantoj, kiuj logxu cxe civitanoj de la vizitata urbo;

5. Financa subteno por tia agado versxajne estos pli facile ricevebla, se oni provos elekti specifajn grupojn (ekz. sportistoj, muzikistoj);

6. Se oni povos okazigi la projekton inter 3 anstataux 2 urboj, la sxanco ricevi subvencion de EU aux Konsilio de Euxropo estos ecx pli granda.

7. Oni kontaktu universitaton aux altlernejon por esplori, cxu la projekto interesas studento(j)n kiel temo de studlaborajxo kaj cxu ili eble povus helpi ankaux en alia maniero.

Oni nepre klopodu organizi la projekton oficiale, t.e. pere de la komunumo, kaj oni petu subvencion por gxi. Oni klarigu, ke la lernado de Esperanto plifaciligas la lernadon de la lingvo de la gxemelurbo. Oni atentigu, ke multaj civitanoj kun agxo de pli ol 40/50 jaroj neniam havis sxancon lerni fremdajn lingvojn. Ili povus lerni Esperanton kaj en malpli ol unu jaro atingi la kapablon paroli gxin.

Por cxiuj stadioj de la projekto oni povos peti subvencion: ekde la komencaj kostoj ligitaj kun la instruado (ekz. anoncoj en gazetoj pri la kurso, kostoj pro la ejo, honorario al instruisto) gxis la kostoj pro la intersxangxo de vizitantoj (ekz. pro luo de auxtobuso aux aliaj veturkostoj).

Kie peti subvencion?

1. Euxropa nivelo:

Se oni agas rapide, eblas ankoraux peti subvencion de la Euxropa Komisiono, sed notu ke la limddato estas 15-a de februaro 2001. La pet-formularon en iu el la 11 oficialaj lingvoj de EU oni povas preni el la Interreto cxe: http://europa.eu.int/comm/education/languages/languages/actions/year2001.html

Gxi haveblas ankaux en la EJL-hejmpagxo de KdE: http://culture.coe.int/AEL2001/EYL

Se vi ne havas eblecon aliri Interreton, vi povas peti la formularon de la nacia kunordiganto de EJL en via lando. Komence de la formularo trovigxas detalaj instrukcioj kiel plenigi gxin.

2. Komunumo: Se via klubo ne povos pretigi peton al EK gxis la limdato, ne rezignu pri la agado! Se via urbo havas gxemelurbo(j)n, gxi supozeble havas bugxeton por subvencii agadojn de civitanoj kaj iliaj organizajxoj en tiu kampo. Eventuale estas tia bugxeto por internaciaj rilatoj gxenerale, aux oni povus peti subvencion el bugxeto por edukado, kulturo, junulara agado ktp. Informigxu pri diversaj eblecoj en via urbodomo! Jam tiu unua pasxo, informigxo, estas pozitiva, cxar gxi montras al oficialuloj ke esperantistoj aktivas pri seriozaj agadoj kaj ne restas nur en sia fermita rondo.

3. Fondusoj: Esploru ankaux pri privataj fondusoj, kiuj subvencias kulturan kaj internacian agadon. Kutime ili anoncas pri siaj subvencioj en tagjxurnaloj sed vi povas informigxi pri ili ekz. en via urba biblioteko.

La projekto povus farigxi eksperimento, kiu instigus la gxemelajn urbojn uzi Esperanton pli grandskale en postaj jaroj.

Ni deziras sukceson al via projekto kaj restos je via dispono por respondi viajn demandojn kaj doni konsilojn. Bonvolu ne forgesi informi nin ankaux pri viaj rezultoj kaj spertoj!

Kun sinceraj salutoj,

Osmo Buller

Hans Erasmus

uea@inter.nl.net

***

"GIORNATA DELL'ESPERANTO"

Bolzano 25.11.2000

Nella bellissima Josefsaal del Kolpinghaus di Bolzano, in via Ospedale 3, si è tenuta la tradizionale "Giornata dell'Esperanto" organizzata dalla locale Cattedra.

La prof. Laura Brazzabeni, insegnante di lingue e titolare della Cattedra di Esperanto di Mantova, ha tenuto una conferenza sul tema

"l'Esperanto nel nuovo secolo: dove? come?" illustrando le nuove possibilità, anche tecnologiche, di insegnare, imparare e usare l'Esperanto, evolutosi, nei suoi oltre 100 anni di vita, fino a diventare lingua viva, parlata in ogni angolo del mondo.

Il pubblico, non numerosissimo per varie ragioni, maltempo e analoga manifestazione a Monaco di Baviera in primo luogo, ha seguito con vivo interesse la relazione della prof. Brazzabeni, manifestandole alla fine apprezzamento e simpatia.

Dopo il pranzo, consumato nel ristorante del Kolpinghaus, è seguita la visita del Museo del Palazzo Mercantile, visita guidata con la consueta bravura e competenza dalla prof. Donatella Fontana.

Piano piano, tra i banchetti del Mercatino di Natale, il gruppo si è sciolto e ognuno ha portato con sè una nuova esperienza e una conferma a continuare a vivere quello che l'Esperanto ha dato finora e ancor più può dare in futuro in tema di intercomprensione tra i popoli e quindi di pace.

La sig.ra Lea Fabbri, titolare della Cattedra di Bolzano e animatrice di tante manifestazioni esperantiste, ringrazia tutti i partecipanti, e in modo speciale la relatrice prof. Brazzabreni e quelli giunti da Verona, Trento e Grosseto, con l'augurio e la speranza di ritrovarci presto.

Antonio Fin

nevjof@tin.it

***

CORRETTORE ORTOGRAFICO DI ESPERANTO

Caro Framerio,

rispondo alla richiesta dell'esperantista con diversi dubbi 'ortograficì comparsa in NSiR n° 184.

Anch'io, in passato, mi sono trovato ad affrontare il problema, anche se per altri motivi. Le mie ricerche mi hanno dato alcuni programmi di traduzione (di singole parole), di cui il più diffuso è certamente ERGANE (rintracciabile tramite i motori di ricerca... a proposito di ERGANE: è interessante perché utilizza proprio l'Esperanto come lingua ponte per tradurre le altre lingue...).

Devo dire che però non sono soluzioni che mi hanno soddisfatto, perché desideravo qualcosa che mi facesse un controllo ortografico su tutto il documento.... avevo pensato di realizzarlo io ad hoc, ma dopo qualche scambio di idee con amici informati/ci (Manuele G. e Federico G. in testa), tutto si è arenato in un angolo del mio dimenticatoio personale. Unica cosa che avevo sistemato: una tabella di parole in italiano ed esperanto, da utilizzare appunto nell'ipotizzato programmino.

Se qualcosa di questo può esserti utile, ti invito a scrivermi all'indirizzo daniele@esperanto.it

Comunque, ti consiglio di dare un'occhiata alla VEB (Virtuala Esperanto Biblioteko), perché ricca di collegamenti anche a software esperantista.

Un saluto,

Daniele

daniele@esperanto.it

***

Recapito provvisorio di Pier Luigi Cinquantini

Fino all'inizio di febbraio sarò a Milano per un corso di inglese, per cose urgenti potete contattarmi sul cellulare: 0335/492337.

Ciao,

Pier Luigi

plcinquantini@mbox.thunder.it
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia