"Nova Sento in Rete" n. 197 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 197     2001-03-18
> Nuovo gruppo di discussione per esperantisti italiani
> Aggiornamento siti Internet e informazione
> Brusela Oficejo
> Tutmonda fabelkonkurso al infanoj 2001
> Togolando: Esperanto en lernejoj


  Contenuto
NUOVO GRUPPO DI DISCUSSIONE PER ESPERANTISTI ITALIANI

Salve,

Questo è un invito a iscriversi al gruppo esperantisti-italiani, un gruppo e-mail moderato dal sottoscritto presso eGroups, il servizio di gruppi e-mail gratuito e facile da utilizzare.

La partecipazione a questo gruppo consente di inviare facilmente messaggi ai membri del gruppo utilizzando solo un indirizzo e-mail. eGroups consente inoltre di memorizzare fotografie e file, coordinare eventi e altro ancora...

NOTA: il moderatore si riserva la facoltà di disattivare alcune o tutte le funzioni di condivisione di questo gruppo.

Questo è il messaggio introduttivo:

Salve,

Benvenuto al gruppo esperantisti-italiani ospitato da eGroups, un servizio di gruppi di e-mail semplice da utilizzare e gratuito. Leggere attentamente questo messaggio.

Per cominciare a inviare messaggi ai membri di questo gruppo, inviare una e-mail a esperantisti-italiani@it.egroups.com

Se non si desidera partecipare al gruppo esperantisti-italiani, è possibile annullare la sottoscrizione inviando una e-mail a esperantisti-italiani-unsubscribe@it.egroups.com

È inoltre possibile visitare il sito Web di eGroups per modificare le sottoscrizioni:

http://it.egroups.com/mygroups

Saluti,

Moderatore, esperantisti-italiani

________________________

PER PARTECIPARE A QUESTO GRUPPO, scegliere UNA delle 2 seguenti opzioni:

1) RISPONDERE a questa e-mail facendo clic sul pulsante "Rispondi" del proprio programma di posta elettronica

-OPPURE-

2) Visitare il nostro sito all'indirizzo http://www.egroups.com/invite/esperantisti-italiani e fare clic sul pulsante "ENTRA NEL GRUPPO"

Se non si desidera partecipare al gruppo esperantisti-italiani ignorare questo invito.

Saluti,

Moderatore, esperantisti-italiani

NOTA SPECIALE DA eGroups: eGroups difende la privacy di tutti i membri, ricordiamo che l'aggiunta, senza il previo consenso, degli utenti da parte dei moderatori è una violazione del nostro regolamento. In questi casi, segnalare la violazione a support@egroups.com .

***

AGGIORNAMENTO SITI E INFORMAZIONE

Nel n.18 di febbraio 2001 della rivista di informatica InternetPratico (internetpratico@futura-ge.com ) in un riquadro a pag. 36 dell'articolo "Imparare le lingue su Internet" c'è questa segnalazione:

LE LINGUE "ARTIFICIALI"

per pochi ma non per tutti!

Esperanto

www.arpnet.it/~esper/iej/it/bro/eoinrete.htm

Ad una rapida lettura il sito appare del tutto abbandonato e quindi inutile e dannoso.

Vi si legge: "questa pagina vi tiene informati in tempo (quasi) reale sugli aggiornamenti delle nostre pagine ma soprattutto dei nostri incontri" e più sotto " stiamo lavorando per il congresso di Assisi del 1997" !! Si indica il "Virtuala Esperanto-Kongresejo" in un indirizzo irraggiungibile e così via. Insomma una cosa indegna a cui urge porre riparo segnalando siti (vitali!) in cui si può apprendere l'Esperanto. Io sto cercando di raccogliere gli indirizzi soprattutto dei siti in lingua inglese per segnalarli con la dicitura " siti in inglese per apprendere la lingua esperanto" il che per il popolo bue suona in modo del tutto scioccante (come, uno che sa l'inglese che lo studia a fare l'esperanto?) e quindi di sicuro effetto. Nel frattempo ho inviato una lettera suggerendo qualche collegamento come esperanto.it ,esperanto.hu, esperanto.be, esperanto.net con i collegamenti a The free Esperanto Course, Cours gratuit d'Esperanto e Kostenloser Esperanto.Kurs. Però bisogna assolutamente intervenire eliminando i siti non più validi ed aggiornando quelli decenti (vedo che anche quello della gioventù ,segnalato a La Nazione, contiene notizie ammuffite !!) e segnalando siti ben vascolarizzati. Bastano due parole: "Ho letto con interesse.... ma il sito segnalato non è aggiornato, suggerisco..." Anzi sarebbe bene ogni tanto segnalare qualche nostro sito ben organizzato anche alle altre riviste di informatica .

GiorgioBronzetti

gbronzetti@infinito.it

***

BRUSELA OFICEJO

En pasinta novembro okazis, kiel vi scias, kunveno en Roterdamo cxe la Centra Oficejo de UEA de euxropaj Esperanto-aktivuloj. Unu el cxefaj temoj estis la propono starigi en Bruselo Oficejon de EEU.

Poste la temo estis longe kaj vaste debatata per e-posxta korespondado inter la EEU-aktivuloj, kaj esploroj estis surloke faritaj, pri kostoj kaj eblecoj.

La Oficejo povus funkcii kiel oficiala sidejo de EEU kaj samtempe kiel oficejo de la "Laborgrupo pri la lingva problemo en Euxropo". La oficejo povus starti je ia difinita minimuma nivelo, por kreski poste laux la kapabloj kaj la necesoj.

Sed la bazo de cxio estas financado. Do ni eliru el la diskutoj kaj komencu konstrui. La estraro de EEU alvenis al la decido lancxi la cxi suban alvokon.

A L V O K O

NI KONSTRUU!

Komence de la venonta jaro ekcirkulos en dek du landoj de la Euxopa Unio samaj monbiletoj kaj samaj moneroj. Tio konkrete montros, kiom multe nia cxiutaga vivo, de ni civitanoj de EU, estas ligita al komunaj institucioj.

Ankaux ni euxropaj esperantistoj estos pli kunligitaj.

Kaj tio pli bone montras la neceson de komuna Esperanto-agado en Euxropo.

EEU celas gxuste tion, nome antauxenigi komunan agadon.

Por ke la Esperanto-agado euxropnivela estu pli efika, estas necese ke EEU estu videble reprezentata tie, kie la cxefaj organoj de Euxropa Unio trovigxas, nome en Bruselo.

La EEU-estraro decidis provi starigi EEU-oficejon en Bruselo, kiu ebligu pli rektajn kontaktojn kun la cxefaj euxropaj instancoj, t.e. la Komisiono kaj la Parlamento, kaj zorgu informadon de la tre multaj jxurnalistoj cxiulandaj kiuj laboras en la "Euxropa cxefurbo".

Minimume tia oficejo, kiu devus esti ankaux la oficejo de la Laborgrupo pri la Euxropa Lingvoproblemo, devus funkcii almenaux tri duontagojn semajne kun unu dejxoranto; pli ambicia celo estas atingi plentempan funkciadon kun salajrata persono plus unu aux pluraj helpantaj aktivuloj.

La cxefa problemo estas la mono. Francoj diras ke "estas la mono tio, kio faras la militon", kaj tio validas ankaux por nia paca batalado.

Por certigi longedauxran agadon de la oficejo, oni bezonas havi kapitalon, kies rento kovru la kostojn de la oficejo.

Cxu euxropaj esperantistoj kapablos realigi tion? Jen valora defio!

La estraro de EEU lancxas alvokon al cxiuj euxropaj esperantistoj, al cxiuj kiuj konscias pri la graveco de la euxropa agad-kampo por la sukceso de la internaci-lingva ideo, al la landaj asocioj, al la internaciaj Esperanto-organizajxoj, por ke ili kontribuu al starigo de "Fondajxo Euxropo", en konto cxe UEA.

Provizore, dum la formala starigo-procedo de la Fondajxo, vi rajtas sendi viajn kontribuojn al la konto eece-p de EEU cxe UEA, indikante la celon, t.e. "Brusela Fondajxo".

La fondajxo estos estrata de la EEU-estraro kaj cxiuj kontribuoj estos diskonigataj pere de tiu cxi bulteno kaj de la Esperantaj informiloj.

Cxiu kontribuanto ricevos tiun cxi bultenon ankaux en papera formo, sen plia pago.

Do, sciigu al ni cxu Euxropo estas vere grava por vi. Investu en Euxropon!

Ni atendas ke cxiu landa asocio iniciatu kolektadon inter siaj anoj kaj forte apogu gxin. Dankon.

La prezidanto de EEU

Umberto Broccatelli

_______________

La supra materialo aperis en la retbulteno de EEU, n-ro 12. Tiu retbulteno konsistas el du partoj: unu estas informilo pri Euxropa Esperanto-Unio (EEU-informilo) kaj pri la euxropa agado de la Esperanto-movado gxenerale; la dua estas libera forumo pri temoj ligitaj al la procezo de euxropa unuigxo kaj al ties rilato kun la celoj de la Esperanto-movado (Euxropa debato). Kiu deziras ricevi gxin, tiu sin anoncu al la ret-adreso < u.broccatelli@tiscalinet.it >; same se oni ne plu deziras ricevi gxin. Al la sama adreso oni sendu kontribuojn kaj reagojn.

fonto: ret-info

***

TUTMONDA FABELKONKURSO AL INFANOJ 2001

La Instituto de Päätalo en la komunumo de Taivalkoski estas verkista edukcentro en Norda Finnlando. La Instituto arangxis fabelkonkurson al finnaj infanoj cxiujare jam ek de la 1994-a jaro.

Metsäkylä estas unu vilagxo en la komunumo de Taivalkoski.

La Instituto de Päätalo kaj la Vilagxasocio de Metsäkylä arangxis en la jaro 2000 la unuan tutmondan esperantlingvan fabelkonkurson al cxiuj infanoj kiuj jam scipovas aux nur studas Esperanton. La konkurso bone sukcesis kaj nun okazas Fabelkonkurso 2001.

La kategorioj en la konkurso estas:

A: gxis 9-jaraj

B: 10-11 jaraj

C: 12-14 jaraj.

La konkursfabelo estu 50-150 vortoj en kategorio A, 100-500 vortoj en kategorio B kaj 200-1000 vortoj en kategorio C. La jxurio aprezas la fabelecon kaj originalecon de la verkajxo. En la skribado aux tajpado plenkreskulo rajtas helpi laux sia konscienco.

La celo de la konkurso estas, ke geknaboj interesigxu pri la uzado de lernita lingvo, ke ili dauxrigu sian bonan hobion kaj ekzercu sian kreivecon.

La rezulton de la fabelkonkurso oni publikigos kaj anoncos fabeltage (18. oktobro), samtempe kun la rezultoj de la finnlingva fabelkonkurso, dum infansemajno, kiun oni arangxas en Taivalkoski en oktobro 2001-a.

La limdato estas la 31-a de julio 2001-a. Bonvolu, sendi viajn fabelojn por la konkurso al la jena adreso:

La Instituto de Päätalo,

PL 39, FI - 93401 Taivalkoski, Finnlando

Por informoj: www.taivalkoski.fi/paatalo-instituutti

Bonvolu skribi sur la koverto la vorton "Fabelkonkurso". Bonvolu uzi pseuxdonimon kaj aldoni kuverton kun via nomo, adreso, naskigxdato kaj telefonnumero.

Pli da informoj estas haveblaj cxe:

Aini Vääräniemi

Vääräjärventie 26 A, SF-193590 Vanhala

aini.vaaraniemi@pp.inet.fi

fonto: ret-info

***

ESPERANTO EN LERNEJO

Esperanto pli kaj pli entrudigxas en lernejojn Togolandajn.

S-ro ADOKPE Tokouda Raymond instruas la lingvon al cxiuj lernantoj de la privata kolegio SAVOIR de Lome. Tiel, de la unua gxis la kvara klaso, cxiuj lernantoj partoprenas la kurson. En la horaratabelo cxiu klalso havas unu horon da Esperanto kurso en la semajno.

Apude, en CEG ANFAME, s-ro GBEGLO Koffi instruas al kelkaj lernantoj. Tiuj prezentos la lingvon al la aliaj lernantoj kaj invititoj dum la kultura semajno de la 9-a gxis la 13-a de aprilo 2001. Dum tiu cxi semajno okazos ekspozicio pri Esperantajxoj. Gesamideanoj estas petataj kontribui, sendante Esperantajxojn al GBEGLO Koffi, B.P. 13169, Lome, TOGO. Bonvolu mencii "por CEG Anfame".

Salutvortojn gratulajn Esperantistoj sendu al tiuj kolegioj, kiu pretas gxemeligxi kun aliaj lernejoj, jen la adresoj:

- ADOKPE Tokouda Raymond

Instruisto de Esperanto

Collège "LE SAVOIR"

B.P. 494

Lome-Togo

Tel: (228) 27 11 84

- CEG ANFAME

IRED GOLFE

B.P. 80252

Lome-TOGO

Tel: (228) 08 34 06

GBEGLO Koffi

< esp.togo@cafe.tg >

SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia