"Nova Sento in Rete" n. 228 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 228     2001-09-15
> Al Lingva Demoktatio
> Strategio por Ekigo de novaj E-grupoj en Rusio
> Ideoj por la Ago-tago 2001
> Nova reklamilo "Esperanto-Panorama"
> Sensacioj el la suda bicikla karavano al IJK
> Tradotta in Esperanto la canzone "Amico e'"
> Kongreso de SAT 2002 en Alicante
> Studtago en Gant (Belgio): "Esperanto kaj ideologioj. Kiel rolis kaj rolu la E-movado politike"
> Nuovo cellulare di Francesco Amerio
> Pri Usono:


  Contenuto
AL LINGVA DEMOKRATIO!

ALVOKO AL LA MEMBROJ DE UEA/TEJO/ILEI

Karaj membroj (kaj ne-membroj) de UEA/TEJO/ILEI,

dum la Universala Kongreso en Zagrebo la komitato de UEA aprobis novan labor-planon kaj komisiis nin esti speco de "garantia komisiono", kiu certigos, ke la labor-plano estos kunlabore plenumata de la membroj de niaj tri organizajxoj.

La nova labor-plano emfazas la jenajn prioritatojn:

* informado

* instruado

* utiligado

* plijunigxo

* tutmondigxo

* profesiigxo

Ili estas en si mem klaraj, kaj vi povas detale legi en la labor-plano mem, kiel ili estas komprenataj.

Cxu ni bezonis novan labor-planon komence de la 3-a jarmilo? La respondo estas, laux ni, jes! Sekve de tio, kion ni cxiuj faris sub la flago de la "Kampanjo 2000", ni nun devas turni nian atenton al la stato de Esperanto en la mondo, kaj reigxi movado, kiu parolas al la mondo, en maniero, kiun la mondo komprenas (informado), kiu instruas la lingvon kaj la movadon ankaux per la lastaj metodoj kaj teknikaj rimedoj (instruado), kiu utiligas Esperanton por la normalaj bezonoj de la vivo (utiligado).

Tiaj agadoj estu farataj kun atento al la junularo, esperantista kaj neesperantista, al la tumonda dimensio de nia agado (por ke ne restu landoj sen esperantistoj) kaj al la uzado de la profesiaj talentoj de niaj membroj.

Unu lasta afero devas esti klara al cxiuj: ni ne bezonas konkurenci kaj batali inter ni. Ni estas cxiuj laborantoj por la sama idealo preter kelkfoje tro rigidaj asociaj limoj. La labor-plano, kiun vi legos, emfazas la rolon kaj de UEA kaj de TEJO kaj de ILEI, kaj de cxiuj aliaj esperantistaj asocioj, kaj ni sxatus en cxiuj landoj vidi kunlaboron, ecx se kun la bezonata memstareco de cxiu organizajxo.

Ankaux la titolo de cxi tiu komuniko kaj de la laborplano "Al lingva demokratio!" ne bezonas klarigon. Gxi tre klare diras, kiu estas la finfina celo de nia laboro.

Ni faros nian komunan eblon por helpi vin kaj ni dankas vin pro viaj estontaj klopodoj.

Renato Corsetti, prezidanto de UEA

Holger Boos, prezidanto de TEJO

Mauro La Torre, prezidanto de ILEI

Osmo Buller, gxenerala direktoro de UEAStrategio por Ekigo de novaj E-grupoj en Rusio

Saluton, mondo! :-)

Renato Corsetti insiste petis min rakonti en tiu cxi listo pri tio, kiel lastatempe en Rusio kreigxas novaj E-grupoj.

Do, jam du jarojn en nia lando funkcias projekto "Esperanto-kluba Iniciato" (EKI), enkadre de kiu ni sendas instruistojn al diversaj urboj, kie ne ekzistas E-movado (ve, absoluta plimulto de la rusiaj urboj).

Ni nomas tion "parasxutaj descendoj" aux gastkursoj.

La gastkurso okazas jene:

- unue iu venas al la urbo (aux tiun laboron faras loka izolita e-isto), trovas ejon, kunlaboreman socian aux kulturigan organizon, intervjuigxas de la lokaj amaskomunikiloj, disvastigas anoncojn kaj afisxojn pri la kurso (tio povas postuli du-tri vizitojn, se temas pri aliurbano);

- por la anoncita dato alvenas E-instruisto kaj instruas ekspresmetode dum du tagoj (sabate-dimancxe) po 4 horoj. Kutime tio suficxas por la partoprenantoj komprenu la esencon de la lingvo kaj eksentu apartenon al la grupo, en kiu ili studas. Kaj tiel jam formigxas la bazo de la nova grupo.

- poste okazas ankoraux unu-du vizitoj de aliurba instruisto aux ekaktivas iu loka e-isto, kiu trovigxas dank'al informado pri la kurso.

- samtempe ni provas aux okazigi en tiu urbo regionan E-renkontigxon kaj/aux instigi la novan grupon okazigi ian propran aktivecon: ekz. Lingvan Festivalon, Festivalon de Interesoj, vesperon de internacia kanto kaj poezio - io ajn, nur ili eklaboru teame por iu grava celo.

Tiamaniere dum du lastaj jaroj en Centra Rusio estis fonditaj E-grupoj en kvin urboj (Kostroma, Nijxnij Novgorod, Uljanovsk, Roslavlj, Voronejx). Kio, i.a. signifis preskaux duobligon de la nombro de vere funkciantaj E-kluboj en tiu cxi landparto. La EKI-agado dauxras kaj por cxi-auxtuno estas planataj gastkursoj en kvar pliaj urboj (Vladimir, Jaroslavlj, Rjazanj, Josxkar-Ola).

Mi gxojos respondi viajn demandojn.

Amike,

Andrej Grigorjevskij,

estrarano de UEA pri informado,

vicprezidanto de Rusia E-Unio.Ideoj por la Ago-tago 2001

Karaj geamikoj,

Jam tradicie komence de oktobro esperantistoj de pluraj landoj okazigas publikajn agadojn por atentigi la gxeneralan publikon pri la ideoj de internacia lingvo kaj de interpopola komprenigxo.

Se vi (via asocio, klubo, organizo, grupo) planas ion okazigi, sed ankoraux ne decidis kion konkrete, jen kelkaj ideoj(pardonu, dume nur tiuj, pri kiuj mi scias):

1. Tradicie:

La plej tradicia agado, jam forte asociigxanta kun Ago-tago: surstrata manifestacio. Kutime oni portas flagojn, plakatojn, disdonas flugfoliojn, subskribas deklarojn kaj peticiojn. Ecx pli ofte oni okazigas pli trankvilajn agadojn: ekz. prelegojn en lernejoj kaj altlernejoj, donas intervjuojn al amaskomunikiloj kaj simile.

2. Interkultura agado:

Por tiuj, kiuj ne volas esti tro tradiciaj: Aleksandr Blinov enkadre de TEJO lancxis proponon okazigi Interkulturigan Ago-tagon. La agadoj laux lia propono konsistus ne el rekta informado pri Esperanto, sed pri la lingva problemo gxenerale kaj pri la diverseco de kulturoj specife - kio rezulte interalie kreus pozitivan rilaton ankaux al la Esperanto-movado, kiel iniciatinto de la soci-utila agado.

Enkadre de la agado oni povus okazigi ekspoziciojn pri libroj en diversaj lingvoj (ekz. aboco-libroj), seminariojn pri interkulturaj temoj, deklamvesperojn de poezio en malsamaj lingvoj, konatigxajn rekontigxojn kun reprezentantoj de malmulte konataj nacioj ktp. Pli detale pri la projekto vi povas informigxi de la iniciatinto Aleksandr Blinov: esperant@chtts.ru (same li povas informi vin pri tio, kiel okazigi Lingvajn Festivalojn).

3. Enketado:

Alia ne tre tradicia agado estas surstrata enketado de preterirantoj pri iliaj scioj pri Esperanto. Tia agado tre sukcese okazis en majo en sep urboj de Rusio (la raporto estis afisxita en pluraj dissendolistoj). La rezultoj estis tre interesaj, sed estus ne malpli interese ekscii kiom konata estas nia lingvo en aliaj mondpartoj.

La enketado konsistis cxefe el tri demandoj:

I. Cxu vi scias, kio estas Esperanto? (Nepre kun kontrolo, cxar foje oni havis misimagon - ekz. ke tio estas iu danco ks.)

II. Kiukondicxe vi lernus la lingvon

a) se mi nur scius kie kaj kiam

b) se 50 milionoj parolus en gxi

c) se 500 milionoj parolus en gxi cx) se la tuta mondo gxin parolus d) ne lernus.

III. Lauxplacxe oni povas aldoni proprajn demandojn.

Se vi interesigxas okazigi tian enketadon, bonvolu skribi al mi kaj mi sendos al vi pli detalajn informojn.

Samideano Bertrand Hugon jxus proponis, ke estu kompilita listo de Ago-tagaj aktivecoj tra la mondo - por ni povu montri al amaskomunikiloj, ke la evento estas reale tutmonda.

Tial mi petas cxiujn, kiuj konkretigis siajn planojn por la Ago-tago anonci pri ili cxu en tiu cxi listo, cxu skribante al mi.

Sukcesojn!

Plej amike,

Andrej Grigorjevskij,

estrarano de UEA pri informado

andreo@mailru.comNova reklamilo "Esperanto-Panorama"

Saluton!

La papera reklamilo "Esperanto-Panorama", pri "Interreto kaj Esperanto" nun disponeblas en tri lingvoj: Franca - Esperanto - Angla!

En tiu reklamilo, kelkaj el la plej gravaj TTT-ejoj de Esperantio estas prezentitaj kun bildoj kaj mallongaj priskriboj. Tiu papera reklamilo celas montri al la gxenerala publiko, kiel forte viglas Esperanto en Interreto. La reklamilo do uzeblas por allogi Interreto-uzantojn al Esperanto, dum ekspozicioj, budoj ktp.

La reklamilo videblas per gif-bildoj kaj elsxuteblas en: http://purl.org/net/panorama/unikode/reklamilo.htm

Aux en la rubriko "Malkovru/pakajxoj" de Esperanto-Panorama: http://esperanto-panorama.net

RTF-dosieroj: (cx 550 Kb cxiu)

http://esperanto.jeunes.free.fr/dosierujo/panorama-fr.rtf

http://esperanto.jeunes.free.fr/dosierujo/panorama-eo.rtf

http://esperanto.jeunes.free.fr/dosierujo/panorama-en.rtf

Zip-pakitaj dosieroj: (cx 130 Kb cxiu)

http://esperanto.jeunes.free.fr/dosierujo/panorama-fr.zip

http://esperanto.jeunes.free.fr/dosierujo/panorama-eo.zip

http://esperanto.jeunes.free.fr/dosierujo/panorama-en.zip

Mi povas ankaux sendi gxin reptposxte al tiuj kiuj petos.

Cxi-kaze diru kiu(j) lingvo(j) interesas vin.

Komentoj por plibonigoj estas ege bonvenaj! ...precipe pri la kvalito de la angla lingvo por la angla versio. :-)

Antauxdankon!

Zav'

http://esperanto-panorama.net

____________

Renato Corsetti

< renato.corsetti@esperanto.org >Sensacioj el la suda bicikla karavano al IJK

La suda karavano de la BEMI (Biciklista Esperantista Movado Internacia) estis arangxita fare de Xavier Godivier. La karavano foriris de Barcelono la 15an de julio kaj al la foriro estis la franca Xavier kaj Dan el Svedio.

Ni kunigxis al ili en Liono kun alia juna francino: Presence. En tiu urbo, la lokaj samideanoj atendis la karavanon kaj festis gxin varme. Ni ekveturis de tie la 22an kaj alvenis al Strasburgo la postan 29an trairinte Francio, Svisio kaj Germanio. La unua parto de la vojo estis la plej malfacila cxar ni traveturis la Jura montaro kaj niaj bicikloj estis multe sxargxitaj. Fakte ni vojagxis memzorge kaj tendumis sovagxe. Ankaux pro la longa faronta vojo ene malmulta da tempo (75 kilometrojn meznombre po tago) ni bezonis tutan nian forton, sed la lando trairita, precipe en la montaro, estis belega.

Ni tre dankas Xavier, nia cxefa karavano, kiu estis lerta elektanta la vojo kaj zorgema, paciencema kaj atentema.

Gxis la venonta karavano!

Gianni k Giorgia

"Gianni Orsini"

< le11361@iperbole.bologna.it >Tradotta in Esperanto la canzone "Amico è"

Se vi può interessare ho tradotto la canzone "Amico è" di Baldan Bembo in Esperanto. Se qualcuno la vuole cantare, le note sono le stesse.

Michele BONDESAN

posta el. < mikebond@tin.it >

Splendido, benvenuto nel gruppo. Tradurre canzoni è un esercizio molto interessante e istruttivo.

Colgo l'occasione per informarvi che Pier Luigi Cinquantini < pcinqua@tin.it > o < plcinquantini@mbox.thunder.it >

raccoglie testi di canzoni italiane tradotte in Esperanto.

Possiamo mandargli le nostre traduzioni, e prima di intraprenderne una possiamo chiedergli se è già stata tradotta da qualcun altro.

Giuseppe Castelli" < giuseppe@agbms.ch >KONGRESO DE SAT 2002 EN ALICANTE

Estimataj:

Mi informas al vi ke la SAT-kongreso de la jaro 2002 okazos en la belega apudmara urbo Alicante (Hispanio) unu el la plej belaj turismaj urboj en la tuta mediteranea marbordo. La datoj estos inter la 1a kaj la 7a de julio 2002.

NE MALTRAFU GXIN!!!.

Elkorajn salutojn:

Augusto CasqueroStudtago en Gant (Belgio): "Esperanto kaj ideologioj. Kiel rolis kaj rolu la E-movado politike"

La 20an de oktobro La Progreso, E-klubo el Gent, Belgio, organizos studtagon pri "Esperanto kaj ideologioj. Kiel rolis kaj rolu la E-movado politike".

Detlev Blanke, Kresximir Barkovicx, Renato Corsetti, Francisko Degoul kaj Alberto Fernandez prelegos kaj diskutos pri historio de Esperanto kaj sia rilato kun diversaj ideologioj. Posttagmeze okazos debato inter la prelegantoj kaj la publiko.

Jen kelkaj el la multaj demandoj kiujn organizantoj metis:

Kial Zamenhof kreis Esperanton? "Interna Ideo" kio estas?

Cxu Esperanto estu neuxtrala? Cxu la Movado devas esti neuxtrala?

Cxu gxi iam havis politikan signifon? Cxu gxi havu politikan rolon?

Kiel rilatis diversaj ideologiaj movadoj al Esperanto?

Cxu Esperanto estas "Dangxera lingvo"? Por kiu?

Kio estas la diferenco inter la diversaj organizoj ene de la Movado?

Cxu, dum la pli ol 110-jara historio de la Movado pridiskutigxis aux sxangxigxis gxia politika pozicio?

Kaj vi, kial vi lernis Esperanton? Kio Esperanto signifas por vi?

Programo kaj pluraj informoj troveblas sur la retpagxo: http://travel.to/studtago

Anuschka De Coster

< Anuschka.DeCoster@rug.ac.be >NUOVO CELLULARE DI FRANCESCO AMERIO

Informo che da alcuni oggi il mio nuovo numero di cellulare è il seguente:

329 3177378

È preferibile evitare telefonate dalle 8 alle 17.

FramerioDEKLARO DE SVEDA FEDERACIO

In questi giorni la rete è intasata da messaggi di solidarietà per i cittadini e gli esperantisti americani.

Tra tutti (inviati anche dall'Italia), mi sono permesso di scegliere questa dichiarazione della Federazione Esperantista Svedese, che credo interpreti quella che personalmente credo debba essere la posizione del nostro movimento.

Francesco Amerio

_______________

Sveda Esperanto-Federacio subskribis hodiaux jenan deklaron, iniciatitan de Sveda UN-Asocio, kune kun 140 aliaj svedaj organizoj:

La 11-a de septembro 2001 estas dato, kiu por cxiam restos skribita en la mondhistorio. Mejlosxtono, kiu sxangxos nian bildon, kion signifas esti homo sur la tero. Okazo, kiu influas nin, sendepende cxu ni logxas en Usono, Hindio, Afganistano aux Svedio.

Kiel la nova realo aspektos, ni ne povas ankoraux diri. Sed ni povas konstati, ke la evoluon ne decidas fatalo. Cxiuj unuopaj svedaj civitanoj, kiel ankaux la civitanoj de cxiuj aliaj landoj, devas fari elekton.

Ni povas permesi, ke la vengxo okazu senbride kaj trafu blinde senkulpajn popolgrupojn. Aux ni kunigxas malantaux kondamno de tiuj, kiuj kulpas pri tiu krima ago, sed defendas samtempe la rajton de cxiu individua homo je sekureco kaj justeco.

Sveda UN-Asocio kaj gxiaj 140 membro-organizoj reprezentas la plejmulton de la organizoj en Svedio. Ni faros nian plejeblon por malhelpi, ke la 11-a de septembro eniru la historion kiel startdato de nova rasisma ondo en Svedio. Ni alvokas cxiujn sekvi nin, esti atentemaj kaj kontrauxbatali cxiaspecajn rasismajn manifestigxojn, defendi la malferman kaj liberan sociordon, en kiuj cxiuj estas same traktataj, sendepende de etna aparteno, religio kaj hauxtkoloro.

Franko Luin,

prezidanto
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia