"Nova Sento in Rete" n. 229 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 229     2001-09-23
> Renkontigxoj en Italio
> Cirkulero de la estrarano pri landa Agado de UEA - Michela Lipari
> Pacon!
> 1-a CxARM-o (Cxebalta Auxtuna Renkontigxo - Mielno)


  Contenuto
RENKONTIGxOJ EN ITALIO

RENDEVUOJ EN ITALIO

MORBEGNO (SO) 21.10.2001

2a Gastronomia-Kultura Renkontigxo

Vizito de la historia centro kaj tagmangxo pri lokaj specialajxoj.

Informoj kaj mendoj: Gefratoj Bracchi, tel.0342-213242, aux 219439.

MASSA 2- 4.11.2001

Seminario pri "Esperanto kaj plurmedio"

Informoj.: Sandro Simonini

simonini@galactica.it

TRIESTE: 14.12.2001

Zamenhofa Tago

Informoj: esperantotrieste@adriacom.it

nored@tiscalinet.it; testudo@adriacom.it

VERONA: 23 - 28.08.2002

5a Euxropa Kongreso de Esperanto

Temo: Efektiva lingva egaleco, rajto de la euxropanoj

Kultura programo, kun partopreno de prof. Humphrey Tonkin, vizitoj, ekskursoj, ktp

Informoj: esperantoverona@adriacom.itINCONTRI IN ITALIA

MORBEGNO (SO) 21.10.2001

2° Incontro gastronomico-culturale

Visita del centro storico e pranzo con degustazione specialità locali.

Informazioni e prenotazioni. F.lli Bracchi

tel.0342-213242, aux 219439.

MASSA 2- 4.11.2001

Seminario sul tema: "Esperanto e multimedialità"

Informazioni: Sandro Simonini

simonini@galactica.it

TRIESTE: 14.12.2001

Memorial Zamenhof

Inf.: esperantotrieste@adriacom.it

nored@tiscalinet.it; testudo@adriacom.it

VERONA: 23 - 28.08.2002

5° Congresso europeo di Esperanto

Tema: Uguaglianza effettiva delle lingue, un diritto degli europei

Pramma culturale, con la partecipazione del prof. Humphrey Tonkin, visite, gite, ecc

Inf.: esperantoverona@adriacom.it

__________________________

Per informare sulle vostre prossime attività ed incontri, inviate un messaggio ad Edvige Tantin < nored@tiscalinet.it >CIRKULERO DE LA ESTRARANO PRI LANDA AGADO DE UEA

Karaj gesamideanoj,

permesu ke mi prezentu min al vi.

Mi estas Michela Lipari, italino, 53-jaragxa, profesie sxtatfunkciulo en kontroljura fako. Mia edzo nomigxas Sato Yasuo kaj estas, kiel facile diveneblas, japano, ankaux li esperantisto.

En la cxijara Universala Kongreso, post la elektoj de la nova estraro, mi estis taskita prizorgi la vastan kampon de landa kaj regiona agadoj. Pro tio mi nun leteras al vi, por saluti kaj interkonatigxi.

Mi volas certigi vin ke la estraro de UEA konscias ke plej granda parto de la laboro estas farata gxuste de vi, en viaj landoj, en viaj asocioj, kaj pro tio gxi, tra mi, estas je via dispono por helpi lauxbezone kaj lauxeble.

Mi volas en tiu cxi mia unua komuniko al vi, tusxi kelkajn apartajn temojn:

Regionoj

Estus tre opportune ke vi cxiuj establu pli striktajn kontaktojn kun la regionaj komisionoj, kie ili ekzistas, cxar tiel eblas alfronti kune similajn problemojn, kun malpli da elspezoj homaj kaj monaj. Por helpi vin en tio, kaj ankaux por instigi krei novajn regionajn komisionojn en aliaj mondopartoj, ni estas pretigantaj konsilaron. Kiam gxi pretos, mi tuj dissendos al vi provizoran version, kun invito al komentoj, sugestoj, kritikoj, cxar cxiam gravas rigardi cxiun problemon de cxiuj flankoj.

Laborplano

Mi sendas al vi cxi-kune la laborplanon aprobitan dum la jxusa kongreso. Estus opportune nun ke en cxiu lando iu - unuopulo aux prefere komisiono - surprenu la taskon malnetigi landan varianton de gxi, kaj ke vi fiksu viajn prioritatojn en ties kadro.

Unesko

Alia grava agadkampo estas la rilatoj kun la naciaj Unesko-komisionoj. En iuj landoj - mi pensas pri Japanujo kaj Togolando ekzemple - ili estas tre viglaj, en aliaj malpli. Estus granda subteno viaflanke al la laboro de niaj estraranoj, kiuj zorgas pri eksteraj rilatoj, ke vi intensigu vian laboron en tiu direkto. Mi povas tuj sendi al vi, lauxpete, la adreson de via Unesko-komisiono, de tiu ekzistanta en via lando, kun rakonto kiel la Kuba kaj Togolanda asocioj sukcesis enpenetri en tiun asocion por sugesto, inspiro.

Unuigxintaj Nacioj

Restante en la fako eksteraj rilatoj, ne forgesu ke UEA havas oficialajn rilatojn ankaux kun UN, kiu ankaux havas naciajn asociojn. Do, jen plia interesa laboro. Pri gxi mi baldaux dissendos la apartan labor-planon de nia estrarano, prof. LEE Chong-Yeong.

Informiloj

Por varbi oni devas havi... varbilojn (evidente, cxu ne?), informilojn. Ofte oni pretigas ilin loke, lande. Certe nia estradano pri informado Andreo Grigorjevskij volonte ricevos ekzempleron, cxar ... kiel malsxpari intelektan produkton? Gxi povas esti bazo por aliuloj, kaj Andreo prizorgos tion.

Ni ankaux povas disponigi al vi ekzemplerojn de aperigindaj informiloj. Petu ekzempleron!

Subteno

Kaj ne forgesu ke UEA - Universala Esperanto-Asocio - estas ni cxiuj, cxiu en sia kampo, en sia rolo, estas ero de tiu granda masxino kiun ni cxiuj funkciigas, pli malpli glate, pli malpli sukcese.

Ni devas helpi nin reciproke! Per tio mi volas diri ke la estraro bezonas vian subtenon, vian landan laboron por antauxenigi la grandajn projektojn.

Cxar, por citi nian prezidanton Corsetti, se la landaj asocioj ne funkcias, se lokaj grupoj ne organizas kursojn kaj ne instruas Esperanton, kiel la monda estraro povas ekzemple prezentigxi antaux Unesko, UN, sen la 'popolò malantaux si?

Sed vi ankaux foje bezonas nian helpon, kiu povas havi plurajn malsamajn konkrertigojn. Neniam hezitu vin turni al mi aux al alia estrarano por prezenti problemon kaj ni kune klopodu trovi solvon.

Enketado

Mi intencas kontakti cxiujn landajn asociojn unuope, rekte, por pli bone koni ilin, kaj poste prezenti al cxiuj aliaj 'nian familion'.

Mi do sendos enketilojn, kiujn vi bonvolu lauxeble respondi kaj resendi al mi, kaj por ke la dialogo estu efika, bonvolu komuniki al mi la plej tauxgan adreson la plej tauxgan homon kun kiu komuniki en via lando.

Dankante pro la atento, plej amike salutas

Romo, 10. septembro 2001

Michela Lipari

Estrarano pri landa agadoPacon!

Se vi volas subskribi peton sendotan al la prezidanto de Usono, ke li prioritatu esploradon kaj la protekton de senkulpaj homoj antaux militeca vengxo post la atako kontraux Usono, klaku cxi tie:

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/224622495

Torstein

esperanto-tutmonde@wxs.nl1-a CxARM-o (Cxebalta Auxtuna Renkontigxo - Mielno)

9-14 oktobro 2001.

La Cxefa Estraro de Pola Esperanto-Asocio kune kun Filio de PEA en Koszalin organizas en la tagoj 9-14 de oktobro 2001 la 1-an Cxebaltan Esperantistan Renkontigxon "CxARMon" kun ricxa e-programo.

Tiu cxi internacia E-arangxo okazos en la atrakcia kaj cxarmoplena ripozloko MIELNO, piotoreske situanta inter la BALTA MARO kaj JAMNO-lago, 12 km nordokcidente de la distrikt-urbo Koszalin.

Pri la atrakcio de MIELNO decidas cxefe la naturaj valoroj: En la BALTA BORDREGIONO auxtuno preskaux cxiam belegas kaj aero saturita de jodo kreas bonegajn kondicxojn por ripozado kaj avantagxe influas la sanon.

La PROGRAMO de la 1-a "CxARMo" antauxvidas: interesajn prelegojn kun E-videofilmoj, cxiutagan lingvoperfektigadon kaj promenadon laux la marbordo, ekskurson al KO£OBRZEG, instruadon de saniga masagxo kaj vertebrargimnastikado, vesperan dancadon ktp.

LOGxLOKO: Gastama Ripozcentro de Popolaj Sportteamoj (LZS) en Mielno, str. Mickiewicza 3, tel. +48/94/ 318 95 39. La ripozcentro konsistas el 5 duetagxaj domoj, estas cxirkauxbarita kaj garantias al auxto-posedantoj senpagan kaj sekuran auxtoparkon.

LOGxKONDICxOJ: Logxado en dulitaj cxambroj kun propraj lavujoj. En cxiu etago trovigxas dusxejoj, eblas cxiutage sauxni kaj danci.

SURLOKE TROVIGxAS: belega mangxejo, kunvenejo, bilardejo, diskejo kaj flor-ornamita korto kun multaj sidlokoj.

PARTOPRENKOTIZO: Inkluzivas oportunan logxadon, bongustajn mangxojn (po tri mangxojn tage), renkontigxajn materialojn kaj ricxan e-programon sed ne sanasekuron.

Partoprenkotizo egalas al.

A 65 $ - B 100 $ (aux egalvaloro) - aligxo gis la fino de auxgusto 2001

A 70 $ - B 110 $ (aux egalvaloro) - aligxo gis la fino de septembro 2001

Tarifo: A - por orienteuxropanoj; B - por ceteraj landoj

ALIGxMANIERO: Oni devas plenigi la kunmetitan aligxilon kaj resendi gxin kiel eble plej frue al:

POLA ESPERANTO-ASOCIO

Filio en Koszalin

box. 30

75-016 Koszalin -1 Pollando

Cxiuj aligxintoj el Pollando devas gxiri antauxpagon de 50 Zlotoj en la bankokonton de Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin PKO I Oddz. Miejski - Koszalin nr 10202791-1906-270-1

Eksterlandanoj pagas partoprenkotizon surloke en Mielno

Oni povas veni al MIELNO jam la 8-an de oktobro (posttagmeze) kaj resti tie gis la 15-a de oktobro, gxuante du senpagajn tranoktigxojn.

MIELNO estas facile atingebla per diversaj trafikiloj.

De KOSZALIN al MIELNO cirkulas urba buso nr 1. Bushaltejo trovigxas transstrate de kosalina stacidomo.

En Mielno oni devas elauxtobusigxi cxe la tria bushaltejo kaj post dekkelkaj pasxoj iri maldekstren, apud sporta stadiono.

KARAJ GESAMIDEANOJ, ne perdu la okazon kaj venu al MIELNO por partopreni la 1-an Cxebaltan Auxtunan Renkontigxon en Mielno. La arangxo "CxARMo" impresos Vin forte pro varia E-programo.

Gxi donos al Vi ankaux bonegan okazon por profundigi Vian lingvokonon, ligi novajn amikajn kontaktojn kaj agrable pasigi la tempon.

Korespondadreso:

Pola Esperanto-Asocio Pola Esperanto-Asocio

Cxefa Estraro Filio en Koszalin

skr. poczt. 21 Box. 30

PL - 44-101 GLIWICE PL - 75-016 Koszalin - 1

Telefonoj: +48(32) 232 60 35 (Stanislaw Mandrak); +48(94) 340 45 63 (Czeslaw Baranowski)

rete: stanislaw.mandrak@esperanto.pl ; staman@ka.onet.pl

SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia