"Nova Sento in Rete" n. 245 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 245     2001-12-13
> 26 Festival Internazionale Giovanile: ecco la scheda di iscrizione
> Esperanto Urbi et Orbi?
> Adresaro de rete atingeblaj esperantistoj
> Radio Kanada Internacia en Esperanto ?


  Contenuto
26 Festival Internazionale Giovanile: ecco la scheda di iscrizione
INVITO AL 26a IJF - Italio
----------------------------------------------------------------------------
-----------------
Nota Bene: maggiori informazioni e iscrizioni online presso il sito
http://www.esperanto.it/iej/ijf/2002/
----------------------------------------------------------------------------
-----------------

IEJ invitas vin al sia tradicia jara renkontigxo, Internacia Junulara
Festivalo, kiu okazos de la 27a de marto gxis la 2a de aprilo 2002 en
Fenestrelle (TO), Italio.

-> La temo estos:
Integrigxo de minoritatoj en Europo de EUR

Europo, ekde 2002, devos sin konfronti kun la efikoj de la apero kaj uzo de
komuna
monunuo por multa landoj. Sxangxo kiu signifos faciligojn kaj avantagxojn,
precipe
ekonominivele (Euro malprovincigos nin, helpos nian ekonomion, favoros
intersxangxojn inter la popoloj, kontribuos al plifortigxo de vera Europa
unio...); tamen
kunportos ankau riskojn: de nivelado, kaj de renovigxo sur la sxultroj de
la plej
malfortaj.
Tiuj el ni kiuj jam estas anoj de tiu cxi klaso, versxajne restos ecx pli
malantaue.
Cxu minoritatoj, kaj religiaj kaj lingvaj kaj kulturaj, estos
malpligrandigitaj? Cxu ili devos adaptigxi au malaperi, au oni donos al ili
trian eblecon? Kaj kiom tiu ebleco estos
donita, kaj kiom devos esti gajnita? Kiajn ilojn Euro donos al tiuj
minoritatoj, por sin
savi? Kaj kiom longe tio dauros?
Nia intenco estas rezoni pri tiuj cxi temoj, renkonti kaj ekkoni situaciojn
kaj specifajn
realojn, sercxi eblajn solvojn. Kune, por ne esti devigataj diri "mi
cxeestis (kaj nun ne
plu)!". Kune, cxirkauataj de la milsekretaj sonoj kiujn la arbaroj de
Piemonto flustros al
ni... kaj eble ni renkontos precize lin, Eurolo-n, la 8an nanon...

-> La Ejo
La cxi-jara Festivalejo kontentigos vin multe pli ol la pasintjara! Temas
pri luksa, jxus
renovigita hoteleca gastejo, kie jam okazis la 18a IJF en 1994. Gxi
trovigxas sur flanko
de montara valo, ne tro for de Torino (Piemonto, nordokcidente). La adreso
estas:
Consorzio Pracatinat, Centro "E. Agnelli" - Località Pracatinat - IT-10060
Fenestrelle
(TO), tel. +39 0212 884884

Kiel alveni aute: de la Torina cxirkausxoseo, eliru al Orbassano au al
Stupinigi; veturu
lau la sxtatan vojon de Sestriere (SS 23) al Depot; tuj antau eniri la
vilagxon, iru
dekstren lau la provinca strato SP 172 al Colle delle Finestre.
Kiel alveni trajne: de la stacidomo Torino Porta Nuova, vojagxu trajne al
Pinerolo. De
tie, iru autobuse al Depot.
Kiel alveni autobuse: de la stacidomo Torino Porta Nuova, autobusoj SAPAV
(haltejo
cxe angulo de Via Sacchi kaj Corso Emanuele) al Fenestrelle.
Aviadile: la plej proksima flughaveno estas Torino Caselle.

-> Kotizoj
Estas 4 landokategorioj, faritaj lau la ricxeco kaj la distanco de Italio.
Ili estas:
1) Austrio, Belgio, Danio, Francio, Germanio, Italio, Lihtensxtenjo,
Luksemburgio,
Monako, Nederlando, SanMarino, Svislando, Vatikano.
2) Andoro, Britio, Finlando, Hispanio, Irlando, Kroatio, Malto, Norvegio,
Slovenio, Svedio.
3) Australio, Cxehxio, Cipro, Greklando, Hungario, Islando, Israelo,
Japanio, Kanado,
NovZelando, Pollando, Portugalio, Singaporo, Slovakio, Suda Koreio, Usono.
4) Cxiuj aliaj

La kotizoj estas en euroj. La aligxperiodoj estas:
A Gxis 15.01.2002
B De 16.01.2002 gxis 15.03.2002
C Poste / surloke

Kaze de partatempa restado, la kotizo de nememzorgantoj estas tiu de la
aligxperiodo C por iliaj lando- kaj agxkategorio, dividita per 6 kaj
obligita per la nombro de tranoktoj.
Memzorgantoj pagas cxiukaze la tuttempan kotizon.
Nuraj monunuoj akceptotaj estos euroj kaj usonaj dolaroj.

Krompagoj kaj rabatoj:
- Cxiu kiu petos invitleteron (nepre antau 01.02.2002) devos kontribui al
nia elspezoj
per EUR 5.
- La italoj ne anoj de IEF/IEJ devos krompagi EUR 13 (EUR 26 se ili agxas
pli ol 25
jaroj), ecx por unu sola tago, au anigxi surloke.
- Subtenantoj de IEJ ricevos 10%-an rabaton.
- La kontribuantoj al la programo ricevos rabaton lau interkonsento.
- Oni disponigos nek littukojn nek kovrilojn. Eblas kunporti au mendi
surloke kontrau
EUR 6.

Kotiztabelo (la agxon oni kalkulas je la dato 27.03.2002)
---------------------------------------------------------------------
Landoka-|Periodo|Kotizoj (EUR)
tegorio | | 1-7 | 8-19 | 20-24 | 25-29 | 30+ |Memzorgantoj
---------------------------------------------------------------------
| A | 56 | 113 | 127 | 142 | 159 |
1 | B | 62 | 124 | 139 | 155 | 174 | 80
| C | 68 | 136 | 152 | 170 | 191 |
---------------------------------------------------------------------
| A | 51 | 102 | 114 | 127 | 142 |
2 | B | 56 | 112 | 125 | 140 | 156 | 80
| C | 61 | 122 | 137 | 153 | 171 |
---------------------------------------------------------------------
| A | 45 | 91 | 102 | 115 | 128 |
3 | B | 50 | 100 | 112 | 126 | 141 | 44
| C | 55 | 110 | 123 | 138 | 154 |
---------------------------------------------------------------------
| A | 41 | 82 | 92 | 103 | 115 |
4 | B | 45 | 90 | 101 | 113 | 126 | 44
| C | 49 | 99 | 111 | 124 | 139 |
---------------------------------------------------------------------
Atentigoj
La logxantoj de transpagipovaj landoj sendu aligxilon kaj antaupagon de EUR
30; la aliaj
sendu nur aligxilon se ili aligxas posxte, sed se ili aligxas persone ili
antaupagu EUR 15. Cxiukaze via aligxo validos (kaj vi povos certi pri via
loko) nur post ricevo de konfirmo. Nepre kunportu pruvilon de la antaupago.
La kotizoj de ne-memzorgantoj inkluzivas programon, logxadon en cxambro kaj
mangxadon ekde la vespermangxo de la 27a de marto gxis la tagmangxo de la
2a de aprilo. La kotizoj de memzorgantoj inkluzivas nur programon kaj
logxadon en aparta ejo. Oni ne redonos la antaupagon al malaligxintoj; oni
redonos eventualan kroman pagon, nur se la malaligxanto informos nin antau
la 5a de marto 2002. Eblas transdoni sian aligxon al ne-aligxinto, kondicxe
ke tiu prezentu skriban ateston de la transdoninto. Ni algxustigos la
kotizon, sed gxi ne povos malaltigxi. Ne eblas transdono de pluraj
antaupagoj al sama persono. Por cxiu persono necesas aparta aligxilo:
grupaj aligxoj ne estos akceptitaj. Vi povos aligxi rete vizitante la
pagxon www.esperanto.it/iej/ijf/2002/

-> Sendu...
Aligxilon:
- Manuel Giorgini - S. Polo 606 - 30125 Venezia - ijf.admin@esperanto.it -
tel. +39 041
5203245 (nur dimancxe, nur pro krizsituacioj)

Antaupagon:
- Bankokonto: Gioventù Esperantista Italiana, ABI: 3002, CAB: 2002, c/c:
650791/19,
SWIFT: BROMIT 2V, Banca di Roma, Filiale di Venezia, Agenzia n. 8
- UEA-konto: ieja-z
- Per posxtomandato adresita al Matteo Quer (vidu sube)

Programkontribuojn:
- Temajn: Matteo Quer - viale Italia 18 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) -
kligeyat@yahoo.it
- Distrajn kaj vesperajn: Alessandra Masini - via Castello Bulgaro 3 -
13012 BorgoVercelli
(VC) - ale@stephan-schneider.net - tel. +39 0161 32767

+++++++++++++++++++++++++++++
Aligxilo

Jes, mi aligxas al la 26a IJF.

Nomo: ______________________________________________________________________

Naskigxdato (TT/MM/JJ): ____________ Sekso: [ ] Ina [ ] Malina

Strato: ____________________________________________________________________

Posxtkodo: __________ Urbo: ______________________________________________

Logxlando (esperante): _____________________

Telefono (internacie): _____________________

Retadreso: _________________________________

[ ] Sur mia nomsxildo aperigu jenan alian landon anstatau mia logxlando: ___
______________________


Mi aligxas kiel
[ ] tuttempa partoprenanto [ ] partatempa partoprenanto de _____ gxis _____

Mi sxatus logxi kun ________________

Mi estas [ ] vegetarano [ ] memzorganto

Mi antauxpagis EUR ________ [ ] banke [ ] posxte [ ] tra UEA

Mi bezonas invitleteron al Italio, do mi donas cxiujn necesajn informojn -
minimume:
pasportnumero __________________ valida de ___________ gxis ____________

Mi proponas jenan kontribuon por la [ ] tema [ ] distra [ ] vespera programo:

____________________________________________________________________________
_________

[ ] Mi dezirus viziti la Egiptan Muzeon en Torino (EUR 3).
[ ] Mi bezonos littukojn kaj kovrilojn (EUR 6).
Mi akceptas cxiujn kondicxojn.

Dato (TT/MM/JJ): ____________ Subskribo:
__________________________________________ESPERANTO URBI ET ORBI?

È dal 1994 che a Pasqua e Natale, durante la benedizione "Urbi et Orbi",
il Papa fà gli auguri in moltissime lingue del mondo, delle quali la
terz'ultima è in Esperanto.
Alla televisione, quando assisto a questa cerimonia, vedo che al
pronunciamento di ogni lingua vengono alzate da gruppi di fedeli presenti
bandiere o cartelli unitamente a cori di entusiasmo.
Ho davanti agli occhi, invece, la scena che si sta ripetendo da oltre 7
anni, del Papa che, dopo aver annunciato il nome "Esperanto", si sofferma a
guardare i sottostanti fedeli, quasi fosse un'interrogazione e aspettandosi
un riscontro ( che mai è avvenuto) e poi quasi con tristezza , pronuncia i
soliti auguri di Natale o di Pasqua.
Certo, che gli Esperantisti (specie quelli in Italia) hanno perso delle
occasioni meravigliose per far propaganda dell'Esperanto !
Purtroppo il nostro amatissimo Papa va sempre peggio e potrebbe mancare da
un momento all'altro................
È troppo chiedere se non ci sia qualche volonteroso di Roma o qualche
altra città non troppo distante che possa essere presente in Piazza S.
Pietro e allorquando il Papa farà gli auguri in Esperanto innalzare uno
striscione con la scritta:
"ESPERANTO LA INTERNACIA LINGVO" ?
Mi piacerebbe molto essere pure io presente, però mi terrorizza l'idea di
passare la vigilia ed il Natale in treno !
Ho fatto fare uno striscione (vedi allegato), lungo 4 metri ed alto 1
metro,lo potrei mettere a disposizione e lo invierei per posta a chi possa
andare.
Certo che se questa iniziativa andrà in porto, sarebbe una cosa fantastica,
pensate, se si ha la fortuna di essere ripresi dalla televisione, verremmo
proiettati nientemeno che in Mondovisione !
Non lasciamoci sfuggire quest'ultima occasione, potrebbe essere anche
l'ultima, certo, sarà molto difficile che un'altro successore di S. Pietro
userà all'Esperanto il medesimo riconoscimento fattoci da questo grande Papa !
Diamoci da fare, abbiamo davanti meno di un mese, sono comunque sicuro che
tra noi non mancheranno i volonterosi, quindi aderite a questa iniziativa,
potrete un domani dire "c'ero anch'io" !

Giovanni Conti
cont.giovanni@tiscali.it


ADRESARO DE RETE ATINGEBLAJ ESPERANTISTOJ KAJ ESPERANTO-ORGANIZOJ

Retadresoj de esperantistoj estas kolektataj ekde 1993. En la unua eldono
aperis 310 retadresoj de 219 personoj el 26 landoj, adresoj de 67 landaj kaj
lokaj organizoj/gazetoj, kaj tiuj de 18 internaciaj.

En la jxus aperinta nova eldono (decembro 2001) aperas jam 3161 adresoj de
2148 personoj el 95 landoj kun 34 retaj delegitoj, 731 hejmpagxoj, 577
landaj/lokaj organizoj/gazetoj, kaj 78 internaciaj.

La adresaro estas elsxutebla cxe:
http://home.wxs.nl/~lide/esperanto-adresaro_txt.zip

La kompilado de la Esperanta ret-adresaro postulas egan, kaj temporaban
laboron, faritan volontule de Derk EDERVEEN al kiu oni
povas nur plej sincere danki la grandiozan kaj sinofertan agadon.

---
En la listo momente enestas 230 nekonfirmitaj au nefunkciantaj retadresoj,
kiuj estos forigataj en komenco de 2002. Elsxutu do la adresaron, kaj
kontrolu: cxu via adreso troveblas en gxi, kaj se jes, cxu gxi estas preciza?

Formularon por la aligxo au korekto de adresoj vi trovas en la listo mem.

La adresaro estas elsxutebla cxe:
http://home.wxs.nl/~lide/esperanto-adresaro_txt.zip

L. S.

---
fonto: ret-info
http://www.eventoj.huRadio Kanada Internacia en Esperanto ?

Lau informo de Normand Fleury, prezidanto de Esperanto-Societo Kebekia
kanadaj esperantistoj ekis kampanjon, por ke Radio Kanada Internacia (RKI)
elsendu rete ankaux en Esperanto.

RKI estas la oficiala vocho de Kanado eksterlande.

"Ni kredas ke se ni ricevos apogon de la tuta mondo estos pli da shanco
sukcesi. Nuntempe RKI http://www.rcinet.ca esploras la eblon aldoni novajn
lingvojn al la jam ekzistantaj angla, araba, franca, hispana, kantona,
mandarena, ukraina, rusa en ^giaj elsendoj.

Ni petas ke vi rete subskribu la petleteron cxe la adreso :
http://www.chez.com/rki

Mi pretas fari intervjuojn pri la temo lau via deziro. Por pliaj informoj vi
povas kontakti min rete :

Normand Fleury
Prezidanto de Esperanto-Societo Kebekia"
Rete: esperanto@sympatico.ca

inf: Henri Masson

---
fonto: ret-info
http://www.eventoj.hu
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia