"Nova Sento in Rete" n. 249 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 249     2001-12-29
> Bondeziroj de la prezidanto de Universala Esperanto-Asocio
> Agado Espero de UEA: zaban-e-salam/lingvo de paco
> Radio 24 - Il sole 24 ore
> Riprende a funzionare la dissendolisto degli esperantisti pugliesi
> Stagho kaj kongreso de SAT en Francio
> Korespondi deziras: studentinoj el Uzbekio


  Contenuto
BONDEZIROJ DE LA LA PREZIDANTO DE UEA

Karaj listanoj,

mi tedis vin dum la tuta jaro per tiom da mesagxoj, ke unu plia ne
konsiderinde sxangxas la situacion.

Mi volas reagi al la bondeziroj de pluraj listanoj kaj reciproki tiujn
bondezirojn. Samtempe mi kaptas la okazon por danki vin cxiujn pro la
kunlaboro kun UEA dum la nun finigxanta jaro kaj pro via laboro por
Esperanto en la sama jaro.

Mi ne kopios por vi cxi tie mian nov-jaran mesagxon, kiu aperos en la
revuo, sed mi resumos por vi la du esencajn pensojn:

* ne estas krizo en ekonomie ricxaj landoj, sed simple sxangxigxas la
maniero aligxi al la movado. Nun la retaj kursoj en tiuj landoj faras la
saman laboron, kiun antauxe faris la tradiciaj kursoj. Simple la landaj
asocioj devas adaptigxi al cxi tiu nova situacio kaj utiligi gxin.

* ne estas krizo en ekonomie malbonfartaj landoj, cxar tie esperantistoj
viglas pli kaj pli (ecx se ili havas malmultajn komputilojn, aux eble pro
tio).

Certe la angla lingvo provas konkeri pli kaj pli da pozicioj en la mondo,
sed ne timu, gxia rego ne estos eterna. Gxi ne estas amata almenaux de
parto de la homaro, kiu volonte liberigxus je gxi. Estas nia tasko montri
al tiu parto de la homaro la ekziston de Esperanto kaj gxian potencialon.

La mondo en cxi tiu nova jarcento kaj jarmilo ne sxajnas tre malsama je tiu
de la pasinta jarcento kaj eventuale ecx ne tre malsama je la situacio en
Bjalistoko, kiun konis la juna Zamenhof. Ecx oni povas diri, ke la tuta
mondo igxis granda Bjalistoko, kie malsamaj gentoj pertortas unu la alian.

Tiu mondo bezonas nin kaj cxiujn aliajn homojn, kiuj predikas racion,
toleremon kaj pacon. Ni neniel bezonas honti antaux tiu parto de la
homaro, kiu predikas la uzon de forto kaj en politika kiel en ekonomia
kampoj. Se ili estas la "realistoj", ni estas la fieraj "utopiistoj", tiuj
pro kiuj la historio ofte atingis kelkajn el siaj plej bonaj atingoj.

Ni dauxrigu nian laboron por pli justa mondo!

Tute aparte mi volas danki vin, la aktivulojn de landaj asocioj kaj
sekcioj, nome de UEA. Vi estas tiuj, kiuj "produktas" novajn
esperantistojn. Cxiuj ceteraj, inkluzive de la centra UEA kaj de mi mem,
produktas servojn por tiuj esperantistoj, klopodas organizi ilin, ktp.

Alivorte vi estas la vera forto, sur kiu bazigxas nia movado. Dauxrigu kaj
intensigu vian laboron!

Amike

Renato Corsetti
prezidanto de UEAAgado Espero de UEA:
zaban-e-salam/lingvo de paco

La Esperanto-movado en pluraj manieroj bedauxris pro la viktimoj de la
atencoj en Usono dum la pasinta septembro. Same bedauxrindaj estas la
senkulpaj viktimoj de la milito en Afganujo. Ne estas multo, kion ni povas
fari en cxi tiu milito. La gloraj agoj de niaj antauxuloj dum, ekzemple, la
unua mond-milito ne estas nun ripeteblaj. Por tamen substreki la respekton
por cxiuj viktimoj, kaj ankaux por substreki la fakton, ke esperantistoj dum
sia tuta historio gxenerale ne akceptis militon kiel normalan manieron solvi
intergentajn konfliktojn ("ne al glavo sangon soifanta" - diras tre konata
linio de nia himno), la Azia Komisiono de UEA, kun la helpo de kelkaj
neaziaj esperantistoj, decidis lancxi kampanjon, per kiu ni rekte prenas la
flankon de la nunaj viktimoj, la afganaj rifugxintoj en najbaraj landoj.

Nur por doni ekzemplon de la situacio, mi diru, ke en Irano logxas pli ol 4
milionoj da afganoj kiel rifugxintoj. La plejmulto estas analfabetoj sed
ekzistas inter ili instruistoj, ingxenieroj kaj kuracistoj,
kiuj en sia lando havis bonan vivon sed pro la longa milito rufugxis al
Irano. Similaj estas la kondicxoj en aliaj najbaraj landoj.

La kampanjo, kies nomo en la persa (vaste parolata en cxiuj landoj de tiu
mondo-parto) kaj en Esperanto estas "Zaban-e-Salam/Lingvo de Paco",
konsistas el tri eroj:

1 - kursoj de Esperanto por afganoj en la najbar-landaj
rifugxejoj;

2 - kursoj por alfabetigi en la nacia lingvo afganajn analfabetajn
rifugxintojn;

3 - materia helpo al la rifugxintoj;

Al tiuj tri eroj lauxgrade aldonigxos kvara ero, tio estas la starigo de
ret-listo "dialogo inter civilizoj" por favori en pluraj lingvoj (inkluzive
de Esperanto) dialogon inter azianoj kaj eksterazianoj.

La unuaj konkretaj agadoj komencigxos en Irano pere de la helpo de iranaj
esperantistoj kaj iranaj neesperantistaj asocioj, kiuj jam okupigxas pri
alfabetigo. Lauxgrade ili estos vastigataj al aliaj najbaraj landoj.

La funkciigo de kurso de Esperanto por 20 rifugxintoj kostas 100 usonajn
dolarojn (multobligo de disdonotaj materialoj, ktp.). Jam estas planataj du
kursoj en Teherano kaj Masxhado, kiuj komencigxos en venonta januaro..

Perkoresponda kurso de Esperanto por afganaj rifugxintoj, anoncota pere de
lokaj gazetoj, kostas po 15 usonajn dolarojn (materialoj kaj sendokostoj).
Ankaux gxi komencigxos en januaro.

Alfabetigo de unu analfabeta afgana rifugxinto kostas 15 usonajn dolarojn
(materialoj kaj vojagxado al la tendaroj de la rifugxintoj). Cxi tiu agado
komencigxos tuj, kiam venos la unuaj kontribuoj de esperantistoj, kiuj volas
farigxi subtenanto de unu afgana analfabeto, kiu lernu legi kaj skribi.

Materia helpo al la rifugxinto estas libervola. La mono kolektota en la
Esperanto-movado estos rekte aù prefere en formo de materialoj bezonataj
transdonita al la rifugxintoj.

Mi certas, ke pluraj el vi volos partopreni kaj instigi la esperantistojn
de sia lando partopreni. La maniero por kontribui estas simpla: sendu vian
monan subtenon al la konto Azia Fondajxo cxe UEA, per la kutimaj pagmanieroj
al UEA. Vi rajtas indiki "lingvo de paco 1", 'lingvo de paco 2" kaj "lingvo
de paco 3" depende de la celo, kiun vi volas subteni. Se vi indikos nur
"lingvo de paco" ni disdividos vian kontribuon inter la tri celoj.

Se vi volas rekte korespondi pri la kursoj de Esperanto kaj pri la
alfabetigaj kursoj, bonvolu sendi mesagxon al "Reza Torabi"
. Se vi volas rekte korespondi pri materiaj helpoj,
bonvolu sendi mesagxon al "Hans Bakker" . Se vi
volas korespondi gxenerale pri la kampanjo kaj pri la maniero popularigi
gxin inter esperantistoj, bonvolu sendi ret-mesagxon al "Atilio Orellana"
.

Dankon!

Renato Corsetti
Prezidanto de UEA

-------------------
Renato Corsetti
Via del Castello, 1
IT-00036 Palestrina
ItalujoRADIO 24 - IL SOLE 24 ORE

La 15an de decembro 2001 je la 7h 45 matene RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE
menciis en la programo "Calendiario" la naskig'tagon de la okulisto L.L.
Zamenhof kun informoj pri la esperantistoj kaj pri la lingvo, kiun oni povas
lerni rapide kaj estas pli facila ol aliaj lingvoj

Francesco Maurelli


RIPRENDE A FUNZIONARE LA DISSENDOLISTO DEGLI ESPERANTISTI PUGLIESI

Da oggi, riprende afunzionare la dissendo-listo degli esperantisti pugliesi!!
questo l'indirizzo:

http://groups.yahoo.com/group/esperantisti-pugliesi/

l'iscrizione è libera

gxis,

Nicola Ruggiero
340/5696575
www.esperantobari.3000.it


STAGXO KAJ E-KONGRESO DE SAT EN FRANCIO

Karaj gesamideanoj,

En la nova TTT-ejo www.multimania.comm/esperantothion/ de
ESPERANTO-THIONVILLE vi trovos la informojn kaj aligxilojn pri:

1)La Printempa stagxo de France-Est 30 kaj 31 de Marto 2002

2)57-a SAT-Amikara Kongreso 30, 31 de Marto kaj 01, 02 de Aprilo

Du arangxoj, kiuj okazos samloke kaj samtempe en VIGY (Moselle-Francio)
inter Metz kaj Thionville. Proksime de tri landoj (DE, LU, BE) en bela
naturo!

1) La Printempa stagxo de France-Est:
Kvar nivelaj kursoj, prelego pri R.Schwartz, Distra vespero...Libro-Servo.

2) 57-a kongreso de SAT-Amikaro.
En la provizora programo:
Prelegoj:
Eddy Borsboom prelegos pri Raymond Schwartz, kiu naskigxis en Metz apud Vigy,
Catherine Roux faros E-lingvan prelegon pri Asocio por impostado super la
financaj Transakcioj, por helpi al la Civitanoj ATTAC,
Bruno Masala pri interreto "Diskonigo kaj kunplektado de priesperantaj
datumoj en Interreto",
Armand Hubert pri UNESKa kampanjo "Ni zorgu la pacon / Cultivons la paix",
kiel delegito pri homaj rajtoj.

Distraj vesperoj:
La muzikgrupo Mannijo kantos en la franca, germana, luksemburga, okcitana...
kaj Esperanto. De alia flanko la OKK estas en rilato kun Jomo, kaj Jacques
Le Puil kaj esperas, ke ili venos.

Budoj: de Amnestio Internacia ; eble de ATTAC,kaj de Kamparana Konfederacio
("Confédération Paysanne"), kiu batalas kiel ATTAC kontraù la senbrida
ekonomia tutmondigado. Amikeca Reto gvidlibro por vojagxi novmaniere.

Libroservo de SAT-Amikaro kaj de La Gazeto.

Tuttaga ekskurso en urbo Metz kaj regiono ; duontagaj ekskursoj en la muzeo
de la lorenaj ferminejoj cxe urbeto Neufchef aù promenado per turista
trajno inter Vigy kaj Hombourg-Budange.

Kursoj kaj ekzamenoj okazos.

ESPERANTO - THIONVILLE
Bruno HENRY
5 rue Jean Mermoz
FR - 57100 THIONVILLE
+33 (0)3 82 54 32 91
esperanto.thionville@laposte.net
www.multimania.comm/esperantothion/


KORESPONDI DEZIRAS: STUDENTINOJ EL UZBEKIO

Mi devas diri, ke en la universitato de mondaj lingvoj Esperanton studas
ankau plejparte studentinoj. Jen estas kelkaj iliaj nomoj Sevara, Olga,
Madina, Muattar,
Vera, S^ahnoza, Anna, Munira, Iroda, Barno, Erkinoj, Nargiza, Marina,
Dildora kaj studentoj
Abdusalam, Vadim, Hislat, Viktor, Murod, Otabek.....

Estus bone, se la eksterlandaj studentinoj skribu personajn leterojn kun
konsento amik(in)i kun siaj uzbekiaj kolegoj. Mi opinias, ke ili havas
multon por diri unu al
la alia kaj inters^ang^i siajn novaj^ojn kaj manieroj de studado. Estus
modele, se ankau
profesoroj deziru ligojn kun la uzbekiaj profesoroj. Fakte neniu el lastaj
studas Esperanton.

Mi multe esperas, ke mi finfine ricevos reeh^on pri mia projekto kunligi
miajn studentojn kun studentojn de aliaj landoj, ke al tio helpu nia kara
Esperanto.

G^is nun mi fiaskas pri tio. Sed miaj studentoj ankorau esperas, ke ili
ne vane studas Esperanton kun etuziasmo kaj sukcesoj.

Eugeno SP
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia