"Nova Sento in Rete" n. 272 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 272     2002-05-28
> 5a Euxrop-Unia Kongreso - Verona - Auxgusto 2002
> ERA al summit mondiale sulla societa' dell'informazione
> Lingvo de Paco / Lughatu-ssalam
> E@I-seminario "Rete Informadi", 27.okt - 3.nov en Svedio
> LANCOV: le lingue con pochi euro
> 5a Kroata Esperanto Kongreso fine de Junio 2002
> Esperanto e lingua friulana.


  Contenuto
5-a EUxROP-UNIA ESPERANTO-KONGRESO
Verona, 23-28 auxgusto 2002

Temo: Efektiva lingva egaleco, rajto de la Euxropanoj

Kiu deziras partopreni la Euxrop-Unian Kongreson petu kromajn informojn al la:
ORGANIZA KOMITATO:
Verona Esperanto-Grupo
CP 1616, 37100 Verona, Italio
e-posxto: esperantoverona@adriacom.it

Kun auxspicioj de:
provinco de Verono
komunumo de Verono
universitato de Verono
turisma entrepreno de Verono,
itala nacia komisiono por Unesko


L'ERA AI LAVORI PREPARATORI DEL SUMMIT MONDIALE UNESCO SULLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

A Parigi, il 22 e 23 aprile il Segretario Aggiunto della "Esperanto" Radikala Asocio ha partecipato al secondo incontro consultivo preparatorio del Summit della Società dell'Informazione dell'UNESCO. Il delegato dell'ERA, unica associazione italiana e unica associazione esperantista presente, è intervenuto sia nel gruppo di lavoro su "diversità culturale e pubblico dominio" - focalizzato sulla definizione di dominio pubblico - che in Plenaria.
Nel primo caso, l'ERA ha insistito sulla necessità di monitorare e controllare, tramite la creazione di un Osservatorio internazionale ad hoc, le politiche pubbliche che producono l'estensione o la restrizione delle informazioni e dati di pubblico dominio; così come le politiche linguistiche che vengono implementate a livello nazionale e internazionale. Richiesta che è stata accolta ed ampliata nella relazione in Plenaria della Presidentessa del gruppo di lavoro. In Plenaria, il delegato dell'ERA Michele Gazzola, ha sottolineato la necessità per l'UNESCO di verificare se la Società dell'Informazione reale sia compatibile con i principi che si stavano discutendo e proposto l'istituzione di un Comitato permanente on line dove poter prefigurare gli strumenti ed i tempi per far nascere un modello di Società dell'Informazione coerente con quei principi.

Gli appuntamenti venturi saranno costituiti da quattro conferenze regionali e tre riunioni di Comitato Preparatorio, o PrepCom, che elaborerà i frutti delle consultazioni per il Summit di Ginevra del 2003, mentre l'insieme degli interventi dei partecipanti e dei documenti elaborati nelle sessioni di lavoro di Parigi - che saranno pubblicati entro i prossimi 45 giorni sul sito Internet del meeting - saranno oggetto di riflessione degli organizzatori per i prossimi incontri previsti.
Lingvo de Paco / Lughatu-ssalam

Ni, membroj de la UEA-Komisiono por la Araba Mondo, deziras esprimi nian grandan bedauxron rilate al la sanga ondo, kiun nun travivas Palestino kaj Israelo.

Organizo, kia nia, kiu ankaux defendas homajn rajtojn kaj pli specife la lingvajn, ne povas silenti antaux la perfortaj atakoj al la civila logxantaro tiom israela kiom palestina. Ni deziras aldoni nian vocxon al tiuj de pluraj aliaj en la mondo por kondamni cxian agreson kaj perforton kaj ni alvokas kaj la israelan kaj la palestinan registarojn sercxi la vojojn por atingi baldaux pacan finon al cxi tiu konflikto, sen pliaj murdoj.

En cxi tiuj malhelaj horoj de sufero por ambaux popoloj, ni esperas, per subteno kaj solidareco al la civila logxantaro, ke paco kaj justeco superregos.

Felicxe ekzistas kelka j, kvankam malmultaj, kiuj ecx nun per projektoj de edukado, flegado, arto proksimigas homojn el ambaux popoloj kaj tiel konservas la revon de interhoma komprenado.
Esperantistoj laux sia idealo devas ne manki en tiuj rondoj.

Ne estas multo, kion ni povas konkrete fari. Por tamen substreki la respekton por cxiuj viktimoj, kaj ankaux por substreki la fakton, ke esperantistoj dum sia tuta historio gxenerale ne akceptis militon kiel normalan manieron solvi intergentajn konfliktojn ("ne al glavo sangon soifanta" - diras tre konata linio de nia himno), ni decidis lancxi kampanjon, kiu estas paralela al tiu jam lancxita kun sukceso por helpi afganajn viktimojn.

La kampanjo, kies nomo en la araba kaj en Esperanto estas "Lughatu-ssalam/Lingvo de Paco", konsistas el tri eroj:

1 - kursoj de Esperanto por palestinaj kaj pli gxenerale arabaj civitanoj lauxeble cxeestaj sed ankaux perkorespondaj;

2 - materia helpo al la rif ugxintoj, interalie en la formo de laborbrigado por la rekonstruo de palestina urbo.

Al tiuj du eroj aldonigxas tria ero, tio estas la ret-listo "hiwar-al-hadharat/interciviliza-dialogo" por favori en pluraj lingvoj (inkluzive de Esperanto) dialogon inter araboj kaj nearaboj.

Ni esperas, ke per instruado pri Esperanto kaj pri gxiaj valoroj, ni kontribuos al pli bona kaj paco-ebliga etoso en la regiono. Ni certas, ke pluraj el vi volos partopreni kaj instigi la esperantistojn de sia lando partopreni. La maniero por kontribui estas simpla: sendu vian monan subtenon al la konto Espero "por lingvo de paco 2", per la kutimaj pagmanieroj al UEA.

Se vi volas korespondi gxenerale pri la kampanjo kaj pri la maniero popularigi gxin inter esperantistoj, bonvolu sendi ret-mesagxon al iei001@tiscali.nl.

Dankon!

Atilio ORELLANA ROJAS
Araba komisiono de UEA
iei001@tiscali.nl


E@I-seminario "Rete Informadi", 27.okt - 3.nov en Svedio

Esenco de la seminario

Ni cxiuj lernis Esperanton pro diversaj kialoj. Io allogis nin al la lingvo, al la ideo kaj al la movado. Por krei bonan bildon pri Esperanto cxe junuloj kaj allogi novajn uzantojn ni trovu vojojn komuniki niajn kialojn al aliaj. Cxu por amuzigxi, cxu por idealismo, cxu por trovi novajn amikojn, cxu por avantagxoj dum vojagxo. Ni sercxu kaj trovu plej trafan manieron por prezenti Esperanton al aliaj junuloj.

Hodiaux preskaux cxiuj junuloj en Euxropo uzas Interreton kaj dum la lasta E@I-seminario evidentigxis ke multaj partoprenantoj (ankaux ne-esperantistoj) eksciis pri la arangxo per la reto. Krom por informi al publiko, la reto multe helpas disvastigi informstrategiojn, informilojn, argumentojn pri internacia komunikado ktp ene de TEJO kaj LS-oj.

Gxis nun E@I-seminarioj celis spertigi partoprenantojn pri kiel uzi la reton kaj retteknikojn gxenerale, kaj por kunlabori, lerni aux instrui.
Nun sentigxas nature doni iom pli da atento al informad-strategioj en kaj per la reto. Tial ni pensas ke indas okazigi E@I-seminarion kun la temo "Rete Informadi".

Programpunktoj:

a.. Pripensado kaj analizado kion ni volas ke ne-esperantistoj sciu pri E kaj TEJO.
b.. Aktivigaj prelegoj, farataj de informadspertaj homoj, pri infstrategioj kaj informado por junuloj gxenerale.
c.. Pridiskuto kaj starigo de la propono pri efika informadpolitiko de TEJO kaj aliaj E-organizoj.
d.. Konkreta prilaboro de diversaj informiloj (afisxoj, folioj, t-cxemizoj, vizitkartoj) pri TEJO-agado (ekz homaj rajtoj, lingvofestivaloj, seminarioj, lingvopolitiko, retprojektoj) kaj E.
e.. Kreado de la teknika bazo por informado-centro en la reto (kie eblos elsxuti informfoliojn, trovi bonajn argumentojn por E kaj la informpolitikon de TEJO ktp).
f.. Trejnado de teamanoj (kaj pri enhavo kaj pri teknikajxoj) por informado kadre de TEJO.
g.. Cerbumado kaj diskuto pri tauxga frapfrazo por TEJO kaj ev E.
h.. Komenco de la informkampanjo por tri indaj ttt-pagxaroj (lernu.net, tejo.org, lingva.net).

Kion vi pensas pri la seminariideo kaj la programpunktoj? Cxu interesus vin partopreni en tia seminario? Cxu via LS sxatus esti unu de la partneroj en la monpeto al la Junularo-fondajxo de EU? Limdato por tiu monpeto estas 1/6 kaj por povi arigi necesajn informojn kaj subskribojn de la partneroj gravas ke vi rapide reagas se vi sxatus iel envolvigxi aux partopreni en la onta E@I-seminario!

Kunlaboreme,
Sonja, Ralf, Nastja kaj HokanLANCOV: le lingue con pochi Euro

In un magnifico posto tra i boschi della Moravia, a Lancov non lontano dal confine austriaco, nei pressi di un lago con spiaggia e barche a disposizione corsi di esperanto, inglese, tedesco, francese e russo con ottimi insegnanti. Vita un po' spartana in bungalow ma con 5 buoni pasti al giorno. Tradizionale atmosfera di amicizia e collaborazione.
Cicli di due settimane : 30 giugno-13 luglio, 14-27 luglio, 28 luglio-10agosto).
Quota di partecipazione: circa 14.000 lire al giorno.
Extra (Euro 10) l'escursione a Vienna di un giorno e due altre escursioni di mezza giornata.
10-17 agosto sola vacanza senza studio: bungalow per 4-5 persone (Euro 45), vitto per una persona (Euro 22).
Riduzioni per gli accompagnatori.
Per ogni turno saranno accettate le prime 120 adesioni.

Klubo de Esperanto kaj mondaj lingvoj
CZ 674 01 TREBIC
Cxehxa Respubliko
Email: podhradska@volny.cz
Tel.fax : ++618/841909
Per dettagli Michele BONDESAN mikebond@tin.it


5a kongreso de kroataj esperantistoj

La kvina kongreso de kroataj esperantistoj okazos en Rijeka kaj kun gxi paralele okazas la 14a Konferenco de Alp-Adrio kaj Mezeuxropa Konsultigxo. En apuda urbeto Kostrena, kie Esperanto-Societo el Rijeka havas sian Esperanto-domon, trideko da infanoj el elementaj lernejoj konkurencos en scio pri Esperanto.

Cx. 150 personoj partoprenos diversajn erojn de la programo, inkluzive teatrajxon de Studenta Esperanto-Klubo kaj du koncertojn en Esperanto de Georgo Handzlik kaj Neven Mrzlecki respektive.
Por la kongresa urbo Kroata Fervojista Esperanto-Societo organizas apartan vagonon. Kiel la cxefa ejo por la programoj servos Pupteatro en Rijeka. Plej multaj gatsoj venos el Italio kaj Hungario.
La komunumestro de Kostrena disponigis auxtobuson, kiu dum 3 tagoj kunligu la du urbojn en kiuj okazos la arangxoj.

Akceptejo ekfunkcias ekde vendredo la 31an de majo en Hotelo Lucija en Kostrena. La tritaga arangxo finigxos la 2an de junio per komuna ekskurso al Montara Regiono apud Rijeka.

Okaze de la arangxoj aperos ankaux Leksikono de kroataj esperantistoj kun preskaux mil biografioj.

S. Stimec
esperanto@zg.tel.hr


Esperanto e lingua friulana.

A cura del gruppo "Nova Espero Friuli", associazione del DLF di Udine, in collaborazione con le A.C.U.C.-Associazioni Culturali ed Umanitarie Confederate - con la Società Filologica Friulana e con il patrocinio del Club UNESCO di Udine, venerdì 24 maggio 2002 alle ore 17.00, nel Salone di Palazzo Mantica della Società Filologica Friulana in via Manin 18, il prof. Giordano Formizzi dell'Università di Verona parlerà sul tema:
ESPERANTO E LINGUE MINORITARIE. La conferenza intende illustrare la funzione della lingua internazionale a protezione delle lingue usate dalle minoranze linguistiche e le relazioni esistenti tra l'Esperanto e la lingua friulana.

Referente per il Gruppo NOVA ESPERO FRIULI:
Giuseppe Valente
tel. 0432 526 243
cell. 338 7037 606
viglo@estranet.it

Nova Espero Friuli
DOPOLAVORO FERROVIARIO
via Cernaia, 2 - IT-33100 Udine (Italia)
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia