"Nova Sento in Rete" n. 434 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 434     2005-07-14
> Esperanto: istruzioni per l'uso - Il premio Marelli
> Internacia Tago de la Mondaj Indig'enaj Popoloj
> Septembro 2005 - Rimini - 73=B0 Congresso Italiano di Esperanto
> Poshtmarko pri UK en Litovio aperis
> Internacia Fotokonkurso
> Nova ludo : ENIGMO
> La biblioteca di Massa


  Contenuto
Esperanto: istruzioni per l'uso - IL PREMIO MARELLI

Grazie all'eredità lasciata dal benefattore Pier Luigi Marelli, e
in base al suo testamento, è stato costituito un fondo i cui
interessi vengono usati ogni anno per mandare gratuitamente giovani
esperantisti ad un congresso mondiale.

Alcune destinazioni sono state:

- Seul e Chonan (Corea del Sud)
- Tampere (Finlandia)
- San Pietroburgo (Russia)
- Praga (Repubblica Ceca)
- Guentersberge (Germania)
- Adelaide (Australia)
- Assisi (Italia).

Per usufruire di questa possibilità occorre avere al massimo
30 anni e aver superato un esame di terzo grado di lingua
esperanto; i vincitori sono scelti da un'apposita commissione,
tenendo conto sia del punteggio ottenuto nell'esame, sia delle
attività svolte nel campo dell'esperanto. A chi vince vengono
pagati non solo l'iscrizione e la pensione completa al congresso,
ma anche il viaggio di andata e ritorno.
Ogni anno, se dopo aver pagato queste spese rimangono dei soldi,
questi possono essere usati per iniziative promozionali del
Premio Marelli stesso.
Questa possibilità è sicuramente un'occasione da non trascurare
(passare l'esame di terzo grado non è difficile come si potrebbe
pensare). Quindi, se siete interessati, vi consigliamo di imparare
l'esperanto, sostenere gli esami fino al terzo grado e concorrere
al Premio Marelli.

Per maggiori informazioni scrivere a:

Premio Marelli
Federazione Esperantista Italiana
viale Villoresi 38
20143 MILANO

Tel+fax 02 58100857Septembro 2005 - Rimini - 73° Congresso Italiano di Esperanto
"La komunikado estas fonto de progreso"

La Organiza Kongresa Komitato informas ke gis nun la ricevitaj
aligoj estas sufice nombraj sed ni atendas ankorau pliajn, do
ni invitas la gesamideanojn kaj amikojn ne malfruigu sendi
viajn aligjon.

La OKK prizorgas kaj laboras por doni agrablan programon kaj
plezurigan restadon en Rimini.

En ci-informilo ni sciigas pri la programo (provizora), pri
la hoteloj kaj aliaj logeblecoj, kies prezoj estas tre konvenaj.

Oni petas la aligintojn kaj la aligontajn mendi la hotel-cambrojn
antau la 30-an de majo por plej bone faciligi al ni la antaumendan
taskon.

En la Kongresejo - Hotel St. Gregory, oni disponigas nur 10 dulitaj
cambroj, pro tio oni eblas akcepti nur la unuajn 10 mendojn; en la
aliaj tute proksimaj hoteloj ne estas problemoj car la cambroj estas
sufice por ciuj kongresanoj.

La Kongresejo trovigas en la kvartalo Rimini San Giuliano,
tute proksime de la marbordo, en bela loko kie situas la
hoteloj. El la fervoja stacidono per autobuso n.ro 2 oni
facile atingas la kongresejon.

Gis revido en Rimini!

73° Congresso Italiano di Esperanto
Viale Zavagli 73 - 47900 Rimini
tel. (+39) 054126447 lturci@libero.it
PCK - Conto corrente postale
n° 61213237, CER-ES "73° Congresso Nazionale FEI".


Por la Organiza Komitato,
la sekretario Mario Amadei
Tel. (+39) 051 644 6675
amadeimario@iperbole.bologna.it

http://www.esperanto.it/html/fei/congresso.htm


Internacia Tago de la Mondaj Indig'enaj Popoloj

En 1994-a la G'enerala Asembleo de UN decidis ke la Internacia Tago de la
Mondaj Indig'enaj Popoloj estos festata la 9-an de aùgusto c'iujare dum la=

Internacia Jardeko de la Mondaj Indig'enaj Popoloj (resolucio 49/214 de la=

23-a de decembro). Nun la dua Internacia Jardeko estis deklarita, kaj pro
tio daùras la festado ankaù dum c'i tiu dua jardeko.

Landaj Asocioj en kies teritorio log'as indig'enaj popoloj estas aparte
petataj kontakti min rapide por interkonsenti pri deklaro okaze de tiu
tago, kiu estos sendebla al la landa gazetaro kaj al la asocioj de
indig'enaj popoloj.

----------------------------------
Renato Corsetti, Via del Castello, 1
IT-00036 Palestrina, ItalujoPoshtmarko pri UK en Litovio aperis

Jhus en 300000 ekz. aperis poshtmarko dedichita la la 90-a jubilea
Universala Kongreso de Esperanto, post du semajnoj komencighonta en
Vilnius.Poshtmarko estas presita en Budapeshto.
Sur ghi estas portreto de Ludoviko ZAMENHOF kaj emblemo de la jubilea
UK. Autoro de la poshtmarko estas pentristo K.KATKUS.
Poshtmarko havas valoron de unu lido ( chirkau 1/3 de euro).
Oficiale poshtmarko estos lanchita la 23-an de Julio, t.e.
la unuan tagon de la kongreso. Poshtmarko kaj aliaj filatelajhoj
estos akireblaj en provizora poshtejo, kiu funkcios en chefa kongresejo -
konferenca centro de Reval Hotel Lietuva.

Povilas JEGOROVAS
________________________________________________________________

Litova Esperanto-Asocio
p.k. 167, LT-44291 Kaunas, Litovio
Tel. +370 37 208503, fakso +370 37 228616,
E-poshto litova.ea@mail.lt, retejo www.esperanto.lt,
Poshtelefono +370 687 12219
Filio en Vilnius: p.k. 178, LT-01003 Vilnius, Litovio
Tel. +370 5 2391078, fakso +370 5 2391121,
E-poshto irenaa@takas.ltInternacia Fotokonkurso

KALININGRADO (Ruslando). 'La Ondo de Esperantò invitas al la oka
Internacia Fotokonkurso. Rajtas partopreni c'iu fotemulo amatora
aù profesia, sendepende de la log'lando kaj lingvokono.
Unu persono rajtas partopreni per maksimume kvin fotoj.
Laùreatoj ricevos monpremiojn, abonon al 'La Ondo de
Esperantò kaj diplomojn. Specialan premion (50 eùroj
kaj abono de 'La Ondo de Esperantò) ricevos la plej
bona foto pri la temo Naturo. Pliajn informojn legu
rete: http://Esperanto.Org/Ondo/, rubriko 'Novaj'oj'.

Raportis: Sezonoj

-----------------------
C'u io raportinda? Informu en NUN: www.esperanto.se/nun/.


Nova ludo : ENIGMO

Ni havas la plezuron proponi al vi la ludon ENIGMO, esperante ke
g'i distros vin.
Por els'uti la ludon vizitu la TTT-ejon de La Vortaro :
http://www.la-vortaro.net
Klaku sur la vorto Enigmo kiun vi trovos en la rubriko
'Aliaj programoj' de la Menuo de tiu pag'o.
Vi tiam povos vidi bildon de la programo kaj legi pliajn informojn.
Bonan amuzig'on !

Raportis: Bernard VIVIER

-------------------------------------------------------
C'u io raportinda? Informu en NUN: www.esperanto.se/nun/.

La biblioteca di Massa

Nella Città di Massa, grazie all'instancabile lavoro dei fratelli Dazzini,
si trova da deecenni una delle più importanti biblioteche italiane di
testi in esperanto e sull'esperanto.

Indirizzo della Biblioteca di Esperanto di Massa (con un inizio di
catalogo):
http://domino.comune.massa.ms.it/sitoweb%5Csitoweb.nsf/pages/home_esperanto

(Da un messaggio di Antonio De Salvo)

Framerio
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia