"Nova Sento en Reto" n. 469 - Itala Esperantista Junularo
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
REKLAMO
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Arĥivo de "Nova Sento en Reto"
  Numero 469     2006-03-25
> Esperanto - istruzioni per l'uso: UEA: l'Associazione Esperantista Mondiale
> Florenco 29-30 aprilo / 1 majo 2006 - Lingva kaj trejna seminario
> 5 per mille alla FEI
> Dal 30 Marzo: Corso per principianti a Torino
> Afrika oficejo kun nova teamo kaj en nova ejo en Benino
> Fondata la unua firmao pri filmoj en Esperanto
> Roverway 2006 (www.roverway2006.it)
> www.tarantofuturo.it/esperanto39.htm: articoli sull'esperanto
> Internacia Konkurso SUNO
> Pasqua 2006 - 30° Festival Internazionale Giovanile in Umbria


  Enhavo
Esperanto - istruzioni per l'uso: UEA: l'Associazione Esperantista Mondiale

L'UEA, acronimo di Universala Esperanto-Asocio, è la federazione che raccoglie tutte le "landaj Asocioj", le associazioni esperantiste nazionali dei cinque continenti.

Con sede ha Rotterdam, l'UEA è dunque l'associazione che rappresenta e coordina gli esperantisti di tutto il mondo.

Il convegno annuale dell'UEA, il Congresso Universale (UK), è l'incontro esperantista con il maggior numero di partecipanti. In tale occasione, tutti i rappresentanti nazionali (i "Komitatanoj") si incontrano e programmano le attività future a livello planetario.

Quest'anno il Congresso Universale si svolgerà a Firenze dal 29 Luglio al 5 Agosto. La partecipazione è aperta a chiunque condivida i valori esperantisti. Attualmente gli iscritti sono oltre 1600 dal 57 paesi diversi.

Per maggiori info:
www.ukflorenco2006.it aux .

L'UEA ha una sezione giovanile, la Tutmonta Esperantista Junulara Organizo (TEJO).

Attualmente il presidente dell'UEA è l'italiano Renato Corsetti.

www.uea.org

***********************************

Lingva kaj trejna seminario
Florenco 29-30 aprilo / 1 majo 2006

Itala Esperanto-Federacio kunlabore kun Florenca Esperanto-Asocio organizas, de la 29a de aprilo gxis la 1a de majo 2006, lingvan kaj trejnan seminarion.

La lingva parto de la seminario antauxvidas la du jenajn instrunivelojn:
- Baza ­ por tiuj, kiuj havas nur esencan konon de esperanto kaj intencas plibonigi siajn lingvokonon kaj parolkapablon;
- Progresiga ­ por tiuj, kiuj jam parolas esperanton sed deziras plibonigi la konon de la lingvo. Aparta atento oni dedicxos al la tradukaj problemoj de la eskursakompanantoj dum la UK en Florenco.

La trejnan parton de la seminario gvidos la Konstanta Kongresa Sekretario (KKS) de UEA, Clay Magalhaes. Oni pritraktos organizajn problemojn de la UK kun la celo formi kaj informi la volontulojn kaj la aliajn partoprenantojn pri la disvolvigxo de la kongresaj laboroj.

Sidejo
La seminario okazos en la sidejo de instituto GOULD en Florenco, Via dè Serragli, 49 (vidu mapon cxi sube). En tiu kvartalo la trafiko estas limigita kaj ne estas permesate, al ne logxantoj, eniri auxtomobile. Por atingi la sidejon el la stacidomo oni povas piediri (proksimume 20 min.) aux veturi per busoj 36 aux 37, kiuj startas proksime de la stacidomo, kaj oni elbusigxas je la dua altejo post la transiro de rivero Arno.

Aligxo kaj logxado

Aligxkotizo: 10 Euro po persono. Senpaga aligxo por la volontuloj de UK.

Logxado: en la Instituto Gould , laux jenaj prezoj po persono kaj po nokto (sen matenmangxo):
unulita cxambro kun banejo......45 euro (laux disponebleco)
dulita cxambro kun banejo .......34 euro
trilita cxambro kun banejo ........25 euro
kvarlita cxambro kun banejo ....23 euro

Pro la limigita kvanto da cxambroj disponeblaj en tiuj tagoj, oni invitas aligxi kiel eble plej frue.

Aligxkondicxoj: bonvolu kontakti Riccardo Pinori >napinori@tin.it< kaj sendi la aligxkotizon al pcxk 37312204 je la nomo de Itala Esperanto-Federacio v. Villoresi 38 Milano.
Je la ricevo de la pago ni sendos al vi atestilon . Por lastmomentaj aligxoj bonvolu peti konfirmon pri disponebleco de la cxambroj al Riccardo Pinori 06-58209279 aux 3387711429.

Se vi ne ricevis la atestilon bonvolu kumporti pagateston.

***********************************

5 per mille alla FEI

Il 5 per mille dell'IRPEF alla FEI senza costo per voi!
Nella "finanziaria" per il 2006 i contribuenti possono far destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta (IRPEF) a sostegno di determinate iniziative di rilevanza sociale.

La FEI è fra gli enti che possono ricevere questo contributo!

Come fare?
È semplicissimo.

Basta indicare il numero di codice fiscale della FEI ---> 80095770014 <--- nella casella riportante la dicitura "Sostegno del volontariato, delle associazioni non lucrative di attività sociale, ....." presente sui modelli UNICO, 730, CUD, ecc.

Non si paga niente di più di IRPEF e si contribuisce ad accrescere la quota della FEI nella suddivisione del 5 per mille dell'IRPEF che lo Stato ripartirà tra le associazioni che possono ricevere il contributo.

Invita perciò i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi di lavoro e tutte le persone che in qualche modo si dichiarano favorevoli all'esperanto a sostenere la FEI.

Attenzione:
1) NON SI PAGA NIENTE DI PIÙ: semplicemente, con la propria firma, si destina agli organismi che ciascuno vuole aiutare il cinque per mille dell'IRPEF che comunque si pagherebbe;
2) si può scegliere UN SOLO beneficiario; se se ne indicano di più, tutte le scelte sono invalide e inefficaci.

Grazie per la vostra scelta.

Il Consiglio Nazionale

***********************************

Dal 30 Marzo: Corso per principianti a Torino

Il Centro Esperanto di Torino organizza un corso di Esperanto di 1° grado.

La prima lezione gratuita si terrà il 30 MARZO 2006 presso la nostra sede di C.so Unione Sovietica 215 - dalle ore 18,00 alle 19,30.

Il corso avrà una durata di 12 lezioni di ore 1,30 ciascuna.

Il costo complessivo è di Euro 80,00 e comprende la fornitura del materiale didattico.

L'iscrizione può essere fatta dopo la 1° lezione.

Per informazioni scrivere a info@esperanto.torino.it o telefonare allo 3392170617.

Rosanna Perottino

***********************************

AFRIKA OFICEJO KUN NOVA TEAMO EN NOVA EJO EN BENINO

Komence de marto eklaboris la nova teamo de la Afrika Oficejo de UEA en Lokosao (Lokossa) en Benino, kie tiu cxi agadcentro nun trovigxas en ducxambra ejo. Meze de marto estis jam preskaux finitaj la preparoj por certigi la necesajn teknikajn kondicxojn por glata funkciado de la oficejo.

Komplete nova la teamo ne estas, cxar unu el la dungitoj, la juna togolanda juristo Raoul Hounnake estas fakte veterano, kiu garantias kontinuecon en la funkciado de la Afrika Oficejo. Li laboris ankaux en la antauxa sidejo de AO en Lomeo, Togolando, ekde 2000 gxis la fino de 2004. En 1999 li laboris ses monatojn kiel volontulo en la Centra Oficejo de UEA spertigxante pri administrado kaj la tutmonda movado por poste eklabori en la Afrika Oficejo, kies starigo tiam estis planata.
Samjare li partoprenis ankaux en la Universala Kongreso en Berlino.
Li do nature estas nun la cxefa oficisto de AO, kun la benina aktivulo Zinkpe Benoit kiel sia talenta kolego. Kvankam nova kiel oficisto, Zinkpe Benoit havas 20-jaran sperton pri movada aktivado. Raoul Hounnake parte laboras hejme en Lomeo, dum Zinkpe Benoit dejxoras tuttempe en la oficejo en Lokosao.

Ambaux afrikaj oficistoj de UEA respondecas rekte al la gxenerala direktoro Osmo Buller. Ili estas en regula kontakto ankaux kun prezidanto Renato Corsetti kaj kun Jean Codjo, la kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA. Granda avantagxo estas, ke la TEJO-estrarano pri afrika agado, Francois Hounsounou, logxas en Lokosao kaj povas praktike cxiutage helpi en la funkciado de la oficejo kaj asisti per konsiloj la dungitojn kaj la gxeneralan direktoron. Krome, jam tradicie la Afrika Oficejo havas fidelajn kunlaborantojn ankaux ekster Afriko, kiuj gvidas komencantajn kaj progresantajn lernantojn de Esperanto. Informado pri Esperanto kaj organizado de instruado dauxre havas altan prioritaton en la oficeja taskaro, sed AO havas sxlosilan rolon ankaux kiel plenumanto de la planoj kaj decidoj de la Afrika Komisiono de UEA. Pri la agado de AO kaj de la afrika Esperanto-movado gxenerale oni povos informigxi per la bulteno "Esperanto en Afriko" (antauxe "Tr'Afrik'"), kiun AO redaktas.

UEA kovras la salajrojn kaj oficejajn kostojn de AO el sia gxenerala bugxeto.
La elspezoj por informado kaj instruado kaj por subteno de afrikaj landaj asocioj kaj lokaj kluboj estas financataj el Fondajxo Afriko, kies rimedoj konsistas cxefe el donacoj de solidaraj esperantistoj. Interesigxantoj pri Esperanto ne mankas en Afriko. La kapabla teamo de la Afrika Oficejo estas plena de entuziasmo por kontentigi la petojn de siaj lernemaj samkontinentanoj. Mondonacoj al Fondajxo Afriko estas tre bonvenaj por ebligi tiun laboron, sed bonvenas ankaux lernomaterialoj.
La mondonacojn oni sendu al la Centra Oficejo en Roterdamo, dum lernilojn oni povas sendi rekte al: Afrika Oficejo de UEA, BP 416, Lokossa-Mono, Respubliko Benino. UEA ankaux petas, ke eldonantoj de Esperanto-gazetoj aldonu AO al siaj senpagaj ricevantoj. La retadreso de AO estas .

GAZETARAJ KOMUNIKOJ DE UEA
N-ro 229
2006-03-16

***********************************

Fondata la unua firmao pri filmoj en Esperanto

La firmao "Filmoj Imagu" estis jxus fondita kaj atendas la oficialigon en Brazilo.
La fondintoj estas
Joe Bazilio Costa / Karen Pereira
Rua Gal. Carneiro, 246-A
35570-000 - Formiga - MG - Brazilo
55-37-3322-2556
amiko@uai.com.br
imagu@uai.com.br

Post unua prov-filmeto (14-minuta) bazita je cxina rakonto de la libro Orangxa Ombrelo oni decidis iri al pli ambiaciaj projektoj.

Sekve de subteno de kelkaj esperantistoj "Filmoj Imagu" nun realigas filmon el la libro Gerda Malaperis de Claude Piron. Oni jam filmis 9 cxapitrojn kaj, dum la cetera parto de tiu monato kaj en la venonta, filmos aliajn 7 cxapitrojn. La ceterajn oni filmos en majo kaj. laux la plano, cxio (filmado, muntado, surdiskigado, pakado, ktp) devos esti preta gxis la mezo de junio.

La oficiala pagxaro estas http://www.imagufilmo.org>www.imagufilmo.org, kie oni trovas informojn pri la projekto, fotojn kaj povas antauxacxeti la DVD-on.

La gxenerala intenco estas filmigi bonajn verkojn en Esperanto kaj fari almenaux unu filmon jare, kaj samtempe produkti DVD-ojn kun tre bonaj lerno-materialoj filmforme.

Cxiaspeca kontribuo estas bonvena, ekzemple: aparatoj, mono, ideoj por novaj filmoj, aktorado, sugestoj, disvastigado, subvencio, antauxacxeto de DVD-oj, verkoj, ktp.

Estas revo de multaj geamikoj en Brazilo kaj en Pollando ke ni filmu la vivo de Zamenhof, sed por tio ni bezonos multe da pacienco, bonegan verkon pri lia vivo, kaj kompreneble monon kaj tempon. Sed tio estas ideo por la venontaj jaroj...ni atendu pacience...

Antauxmendoj de la filmo "Gerda malaperis" estas fareblaj pere de la konto cxe UEA: arep-z. La prezo por antauxacxeto estas 16 euxroj + ( sendokosto: 6 eurojn). Ankaux alia gxenerala financa subteno estas realigebla tra tiu konto. Korespondu kun Joe: Joe Costa/Karen Pereira
amiko@uai.com.br
imagu@uai.com.br

***********************************

Roverway 2006 (www.roverway2006.it)

Dal 6 al 14 agosto lo scautismo italiano ospita vicino Firenze un grande incontro europeo per la branca R/S, ossia gli scouts e le guide a partire da 16 anni.
Se tra gli esperantisti c'è qualche scout o guida che partecipa, contatti per piacere il segretario della Skolta Esperanto Ligo all'indirizzo guido.ricci@scoutnet.org.

De la 6a gxis la 14a de auxgusto, la itala geskoltaro gastigos apud Florenco grandan euxropan renkontigxon por la gerovera brancxo, t.e. la geskoltoj ekde 16jaraj.
Se inter la esperantistoj troviggas geskoltoj partoprenontoj gxin, bonvolu kontakti la sekretation de Skolta Esperanto Ligo cxe guido.ricci@scoutnet.org

***********************************

www.tarantofuturo.it/esperanto39.htm: articoli sull'esperanto

Su http://www.tarantofuturo.it/esperanto39.htm un archivio con molti articoli dedicati all'esperanto***********************************

Internacia Konkurso SUNO

KROATA ESPERANTISTA UNUIGO organizas internacian konkurson kun la temo "SUNO" okaze de la 3a de majo - tago de la suno

La konkurson rajtas partopreni ciuj infanoj en la ago malpli ol 15 jaroj per la verkoj:
- desegnajoj (ciuj tehnikoj)
- mane prilaboritaj verkoj (gipso, ligno, papero k.a.)
- fotoj
- komputilaj desegnajoj

Dimensioj: liberaj

Cxiun verkon devas akompani jenaj informoj:
Nomo de la auxtoro, ago, lernejo+klaso, adreso. Bonvenas ankaux la foto de la auxtoro.
Verkoj devos atingi la organizantojn antaux la 10a de aprilo.
Ciuj partoprenantoj ricevos diplomojn kaj la plej bonaj premiojn.
Ekspozicio okazos dum majo.

Adreso por sendo de la verkoj:
Kroata Esperantista Unuigo
Hrvatski esperantski savez
c/o Sveti Duh 130
HR-10000 Zagreb, Kroatio

Pli da informoj rete: hes@zg.t-com.hr

***********************************

30° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTÙ
" Esperanto - lingua di pace? "

Il 30° Festival Internazionale della Gioventù (IJF) sarà dal 13 al 18 Aprile 2006. A Torricella (PG), sul lago Trasimeno, discuteremo insieme se l'esperanto è o può diventare lingua di pace

http://iej.esperanto.it/iej/ijf/2006/

Il nostro Festival è uno degli incontri giovanili europei più popolari.
Partecipa sia chi parla già fluentemente l'esperanto, sia chi ancora non lo conosce; e ognuno respirerà la particolarissima atmosfera degli incontri giovanili esperantisti, fatta di amicizia, divertimento, rispetto delle differenze. È possibile partecipare a costi molto convenienti, con sacco a pelo e pasti autogestiti. Al Festival è facile fare amicizia con ragazzi stranieri; in seguito ci saranno tante occasioni per ricambiare la visita, agli incontri giovanili organizzati all'estero oppure con il Pasporta Servo.

Ogni anno viene scelto un tema per il Festival, su cui si svolgono conferenze, discussioni, lavori di gruppo. I non interessati possono scegliere corsi e gruppi fuori tema, ad esempio: corsi di ballo, pittura, difesa personale ecc. Di solito non mancano un corso di esperanto per principianti (che possono subito mettere in pratica quanto appreso) e uno di italiano per esperantisti stranieri. Il programma serale di solito prevede un concerto, uno spettacolo teatrale in esperanto, una passeggiata notturna in città , ecc.

Fino a notte fonda funzionano il bar, la discoteca e il gufujo (una specialissima sala da tè).

Di solito sono previste un'escursione di una giornata e una di mezza. È anche bene precisare che al Festival niente è obbligatorio, ognuno decide liberamente come gestire il proprio tempo.

Cosa aspetti, iscriviti!

http://iej.esperanto.it/iej/ijf/2006/ oppure scrivi a ijf.admin@esperanto.it se vuoi sapere qualcosa in più!

Nicola Ruggiero
consigliere della Gioventù Esperantista Italiana
nicola.ruggiero@esperanto.it
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoItala Esperantista Junularo
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italio
Tel/Fakso: +39 02 58 10 08 57
Retpoŝtadreso: iej@esperanto.it
Junulara sekcio de IEF; landa sekcio de TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia