"Nova Sento in Rete" n. 568 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 568     2008-01-25
> Esperanto: istruzioni per l'uso - Come acquistare libri o abbonarsi a
periodici
> Claude Piron ne plu inter ni
> 27 Gennaio - Pero (MI) - Giornata della memoria
> 30 Gennaio - Conferenza a Milano
> 2a Internacia Konkurso - Kristnaskarbo: mia bildo pri ghi
> Udine - Iniziato corso di Esperanto
> Aprilo 2008 - Amano, Jordanio - Mezorienta esperantista renkontigho
> Julio 2008 - Montrealo - Tutamerika Kongreso 2008
> 19-26.julio.2008 - Infankongreseto atendas infanojn kaj helpantojn
> Monato: Artikolo pri Ada Sikorska


  Contenuto
Esperanto: istruzioni per l'uso -
COME ACQUISTARE LIBRI O ABBONARSI A RIVISTE IN ESPERANTO

Presso la segreteria della Federazione Esperantista Italiana possibile
abbonare le riviste edite in esperanto e acquistare libri in e
sull'esperanto.
Il catalogo dei libri che si possono acquistare consultabile presso il
sito http://www.esperanto.it/html/fei/pubblicazioni.htm

MODALITÀ DI ACQUISTO

Ordinazioni: le ordinazioni devono essere indirizzate a Federazione
Esperantista Italiana - Libri - via Villoresi, 38 20143 Milano (Tel.
02-58100857),
avendo cura di indicare sempre i titoli completi dei libri richiesti.

Spedizione della merce: la merce viene inviata contro assegno.

Spese di spedizione: ai prezzi(*) indicati sar aggiunto il 10% per le
spese di spedizione, con importo minimo di 2 euro.

Pagamenti: si effettuano al ricevimento della merce, che viene spedita
contro assegno.

Eventuali pagamenti di fatture devono essere effettuati entro 30 giorni
dalla data di emissione con versamento ad uno dei conti intestati alla
Federazione Esperantista Italiana - Libri - via Villoresi, 38, 20143
Milano
qui
di seguito riportati:

- Conto corrente postale 54614524
- Banca Intesa BCI AmbroVeneto Ag. MI 0002 ABI 03069 CAB 09446 CC.
36255-62

(*) I prezzi indicati sul catalogo possono essere aggiornati per
eventuali variazioni dei costi all'origine.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefona alla Federazione
Esperantista Italiana 02 58100857, vi aspettiamo.


CLAUDE PIRON NE PLU INTER NI

Claude Piron, Honora Membro de UEA, populara Esperanta verkisto kaj pedagogo
kaj amata preleganto, forpasis la 22-an de januaro hejme en Gland, Svislando.
Li naskighis en Namur, Belgio, en 1931.

Piron laboris kiel tradukisto-protokolisto por Unuighintaj Nacioj en Novjorko
1956-1961 kaj poste por la Monda Organizajho pri Sano i.a. en Ghenevo, Azio
kaj
Afriko. Trejnita kiel psikanalizisto kaj psikoterapiisto, li komencis praktiki
psikoterapion en 1969. Li instruis en la Psikologia kaj Edukscienca Fako de la
Gheneva Universitato de 1973 ghis emeritigho en 1994. Poste lia chefa aktiveco
apud psikoterapia praktikado estis profesie trejni junajn psikoterapiistojn.

Claude Piron esperantistighis en 1942. Li membrighis en Tutmonda
Junular-Organizo
TJO (la posta TEJO) en 1946 kaj en UEA en 1947. Ekde 1958 li estis dumviva
membro
de UEA. En 1958 li kunfondis Esperanto-klubon che UN en Novjorko kaj farighis
ties unua prezidanto. De aprilo 1963 ghis majo 1966 li estis redaktoro de
"Svisa
Espero". Li prelegis pri sia scienca fako i.a. en Someraj Universitataj Kursoj
en Liegho; la kursoteksto aperis ankau presite, "Kiel personeco sin
strukturas?"
(1978). Dum la 64-a UK en Lucerno en 1979 Piron estis rektoro de Internacia
Somera
Universitato. Membro de la Akademio de Esperanto li estis de 1979 ghis 1988.

Jam frue Piron ekverkis en Esperanto, gajnante premiojn en la poezia brancho
de la Belartaj Konkursoj de UEA en la jaroj 1954-1956. Per la publikigo de la
furora verko "Chu vi kuiras chine?" (1976; 2-a eld. 1996) komencighis por
Piron
fekunda verkoperiodo kun la pseudonimo Johan Valano, dum kiu aperis la poemaro
"Malmalice" (1977; 2-a eld. 2001), kvar pliaj krimromanoj en la "Chu"-serio,
la krimrakontaro âĈu rakonti novele?â? (1986)kaj la
sciencfikcia romano "Tien" (1997).
Al la populareco de lia prozo kontribuis la vigla rakontado kaj
la facila sed esprimforta lingvajho. Piron estis granda porparolanto de
lingvo,
kiu evitas novismojn kaj klopodas efike eluzi proprajn eblojn de la Esperanta
vortprovizo. Siajn principojn li klarigis profunde kaj polemike, interalie per
psikologiaj eltrovoj, en la libro "La bona lingvo" (1989; 2-a eld. 1997) kaj
li aplikis ilin tute precipe en facillingvaj rakontoj por "Kontakto" en la
90-aj jaroj kaj en didaktike verkitaj romanetoj por
komencantoj. Eksterordinare furora farighs la krimromaneto "Gerda malaperis"
(1983), multfoje represita kaj vendita en miloj da ekzempleroj. La kantokasedo
"Frandu piron" (1982) atestas pri lia spriteco kaj multflankeco.

Claude Piron famighis ankau kiel unu el la plej elstaraj kaj vervaj pledantoj
por Esperanto kiel solvo de la lingva problemo en la internacia komunikado.
Krom en Esperanto-aranghoj, i.a. dufoje en la Malferma Tago de la
Centra Oficejo de UEA, li faris sennombrajn prelegojn antau ne-esperantista
publiko, i.a. en seminario che Unesko (1986) kaj dum studotago en la Europa
Parlamento (1993), kie li traktis
la psikologian reziston al la pristudo de lingva komunikado. Li publikigis
diverslingve
multajn artikolojn pri internacia kaj interkultura komunikado. Por la serio de
Esperanto-dokumentoj li verkis plurajn kajerojn, i.a. "Esperanto: chu europa
au azia lingvo?" (1977) kaj "Psikologiaj reagoj al Esperanto" (1988). Lia
chefverko
chi-kampe estas la franclingva libro "Le defi des langues" (1994), psikanalizo
de la internacia komunikado kaj priskribo de Esperanto kiel reale funkcianta
lingvo.

Universala Esperanto-Asocio aljughis al Claude Piron du el siaj plej gravaj
distingoj.
En 1994 li ricevis la Premion Onisaburo Degughi pro sia kontribuo al la
antauenigo
de internacia amikeco per Esperanto. En 1998 li farighis Honora Membro de UEA.

GAZETARAJ KOMUNIKOJ DE UEA
N-ro 280
2008-01-24


27 Gennaio - Pero (MI) - Giornata della memoria

Arci Esperanto e Arci Equinozio vi invitano alla Giornata della Memoria a
Pero.

Domenica 27 gennaio 2008 dalle ore 15 in via Turati, 21 a Pero (MI) Fermata
Pero MM1

Iniziative per la giornata della memoria.
Ore 15 - Performance dell'attore Antonio Bozzetti (su proiezione filmato)
Ore 17 - Merenda
Ore 17.45 - Videoconcerto del gruppo " I Viandanti" - Stelle,piume e violini
Ore 19 - Dibattito con testimoni della Sho, fra i quali Betty Chatterjee,
esperantista

danese.
Ore 20 - Ristoro
Ore 21 - Proiezione film "Arrivederci ragazzi" di Louis Malle

Ingresso, merenda e ristoro gratuiti.

Arciesperantoretletero n. 35.


30 Gennaio - Conferenza a Milano

Il Gruppo Esperantista Milanese organizza una conferenza, "Esperanto,
perché?", presso una biblioteca pubblica milanese, in via L. Sacco,
14 il 30 gennaio alle 20,45.


2a INTERNACIA KONKURSO - KRISTNASKARBO: MIA BILDO PRI GHI

La ekspozicio de la laborajhoj ricevitaj por la chijara konkurso finighis la
29an de decembro 2007, je la 19a horo.

Alvenis entute 99 laborajhoj el landoj: Bosnio-Hercegovino, Francio,
Germanio,
Italio, Kroatio, Irlando kaj Litovio kaj la konkurso dividighis lau speco kaj
agho. La plej multenombra partopreno, ankau en tiu chi jaro, estis la kroata.

Vizitis la ekspozicion pli-malpli 200 personoj, ekde la 15a de decembro 2007,
festotagoj kaj sabatoj ne inkluzivitaj, sed nur parto el ili indikis
preferojn.

Lau la indikoj de la vizitintoj kaj jhurio, la premioj estas aljughitaj kiel
nun menciite:

Desegnajoj
kategorio A David MANDARIC Bosnio kaj Hercegovino
kategorio B Filip KELAVA Germanio
kategorio C Marijana TOLE Bosnio-Hercegovino

Rakontoj ne aljugita

Manlaborajhoj Aura VALUNTYT - Litovio

Chiuj partoprenintoj ricevos partopren-diplomon kaj la gajnintoj la premiojn.

Komplimentojn kaj gratulojn al ciuj!

Triesta Esperanto-Asocio
Triesto, la 13an de januaro 2008


Udine - Iniziato corso di Esperanto

Comunico che in data 11 gennaio 2008 iniziato un corso di Esperanto
presso il
gruppo esperantista udinese:
partecipanti: n. 2;
insegnante: Giacomino Martinez;
Sede; Udine, gruppo esperantista "Nova Espero Friuli"
Costo: nessuno, per l'insegnamento. Ai paretecipanti vengono richiesti Euro
12,00 per la tessera del Dopolavoro Ferroviario;
Orario. dalle ore 20.00 alle ore 21.30 di ogni venerd;
tipo di corso: 2 grado.

Giacomino Martinez, Nova Espero Friuli
giacominomartinez at yahoo.it


Aprilo 2008 - Amano, Jordanio - Mezorienta esperantista renkontigho

"Mi kreis vin popoloj kaj triboj por ke vi interkomprenigxu"

Unua anonco.

En la kadro de la laboroj por Esperanto de la Komisiono de UEA por agado en
landoj de Meza Oriento kaj Norda Afriko, kaj subtene de la subvencio Cigno, ni
aranghas chi tiun unuan kunvenon en Amano, Jordanio, de la 11-a de aprilo
(vespere) ghis la 14-a de aprilo (vespere) de la venonta jaro. Eblas
post-renkontighaj aranghoj por dezirantoj viziti la landon post la kunveno,
kun
ekskursoj al Petra, Vadiram (Wadi Ram) kaj Akabo (Aqaba).

Ni estas en la komenca organiza fazo. Bonvolu indiki vian intencon partopreni
al la Komisiono pri Meza Oriento kaj Norda Afriko:Julio 2008 - Montrealo - Tutamerika Kongreso 2008

Bonvenon al la sepa Tutamerika Kongreso 2008.

Karaj geamikoj,
Nome de la Amerika Komisiono de UEA kaj de la loka preparkomitato de
la sepa TAKE ni alvokas vin aligi kaj partopreni la plej gravan
regionan eventon de La Amerikoj.
De la 12a gis la 18a de julio 2008, Montrealo ricevos la 7an
Tut-Amerikan Kongreson de Esperanto, kiun ceestos esperantistoj ne nur
el la Amerikoj. Venu kongresi en montreala etoso!
TAKE estas kongreso kiu okazas ciun trian jaron, ekstarigita de la
Amerika Komisiono de Universala Esperanto-Asocio. La ci-kongresa temo
estas : Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj : diverseco por dauropova
evoluigo en la Amerikoj . Estos planitaj prelegoj pri tiu temo. Krom
tio estos, interalie, spektakloj, ekskursoj tra la urbo, kaj bankedo.
Samtempe kun TAKE, okazos la jara renkontigo de Esperanto-USA. Ni
esperas bonvenigi inter 100 kaj 200 partoprenantoj.
La kongresa urbo buntas je aktivecoj. Kvartaloj, kiel la malnova
kvartalo, la cina kvartalo, la geja vilago kaj la latina kvartalo,
placos per sia agrableco. La Rega monto kaj gia granda parko superas
la urbon. Festivaloj, kiel la Jaz-festivalo, la humur-festivalo
Juste pour rire , kaj la piroteknik-festivalo, distras la urbanojn.
Bonaj restoracioj multas, kaj buntas, pro la variaj devenoj de novaj
montrealanoj. Montrealo vizitindas!
Montrealaj esperantistoj invitas samideanojn partopreni la 7an TAKE ce
ili. Ni esperas, ke la intersangoj inter popoloj de la Amerikoj donos
novajn ideojn, esperojn kaj amikecojn por plibonigi nian mondon!
Informojn ce : informo at take7.ca
Ni invitas vin viziti la retejon : www.take7.ca
Maritza Gutierrez
Amerika Komisiono


19-26.julio.2008 - Infankongreseto atendas infanojn kaj helpantojn

Infankongreseto atendas infanojn kaj helpantojn; 19-26.julio.2008 apud
Rotterdam, Nederlando
Internacia Infana Kongreseto, dum Universala Kongreso
Vidu la IIK-paghon: http://bertosch.free.fr/iik2008/
Aligu viajn infanojn al IIK dum vi kongresas en UK.
Alighu vi mem kiel helpanto por programeroj au gvidanto de grupeto.
Bezonatas homoj kiuj spertas ludigi kaj paroligi.
Fotoj de la ejo: http://bertosch.free.fr/iik2008/fotoj.html
alighintoj: http://bertosch.free.fr/iik2008/alighintoj.html
--
informas Berto Schumann, IIK-komisiito, Rondo Familia


Monato: Artikolo pri Ada Sikorska

La neforgesebla Ada estas la titolo de tutpagha artikolo aperinta en
la februara numero de Monato kaj rilatanta al nia forpasinta membrino
Ada Fighiera-Sikorska. La artikolo estas ilustrita per la frontpagho de
la broshuro "La lastaj tagoj de Ada, Adushka" kaj per shia foto kun
William Auld.
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia