"Nova Sento in Rete" n. 617 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 617     2009-01-09
> Esperanto: istruzioni per l'uso - Quote associative per il 2009
> Nov-jara mesagho de la Prezidanto de UEA
> Itala Kongreso 2009 - Aligxu rete al la Kongreso
> Un atlante per salvare le lingue a rischio di estinzione
> Roma - Natale in piazza San Pietro - granda sukceso !
> Literaturo en Radio Esperanto
> DallArno al Tamigi per correggere il nostro linguaggio


  Contenuto
Esperanto: istruzioni per l'uso - Quote associative per il 2009

Le iscrizioni alla Federazione Esperantista Italiana e alla Gioventù
Esperantista Italiana per il 2009 sono aperte.

Le quote sociali sono pari ad Euro:

Socio ordinario 28,00
Socio familiare 14,00
Socio giovane 14,00
Socio sostenitore 84,00
Socio garante 280,00

La quota del Gruppo di 8,00 (con diritto di ricevere la rivista ecc.)
I gruppi con almeno 10 soci e che hanno pagato la quota di Gruppo possono
trattenere sulle suddette quote, purch inviate alla FEI tramite loro,
come aiuto per l'attivit locale:
euro 7,50 su ogni quota di ordinaria
euro 3,75 su ogni quota di familiare o giovane
euro 22,50 su ogni quota di sostenitore
euro 75,00 su ogni quota di garante


Si ricorda:
1 - Hanno diritto alla quota ridotta i giovani che nell'anno 2009 non
compiono i 25 anni, quindi nati dall'01.01.1985.
2 - Si raccomanda di inviare le adesioni con sollecitudine, di specificare
sempre se trattasi di rinnovo o di nuovo iscritto e la completa data di
nascita (obbligatoria per la quota giovani e necessaria sino ai 30 anni per
motivi amministrativi). L'indirizzo facoltativo se rimane invariato.
3 - Si consiglia di dare anche l'indirizzo elettronico per ricevere
rapidamente notizie, informazioni , ecc.
4 - Nel rispetto della legge n 675/96 sul trattamento dei dati personali,
quelli dei Soci verranno utilizzati con la massima riservatezza, ed
esclusivamente in segreteria e per l'invio delle comunicazioni e delle
informazioni riguardanti la nostra attivit.
5 - A partire dal secondo numero dell'anno, la rivista "L'Esperanto" verr
inviata solo ai soci in regola con il pagamento della quota. Nessun
arretrato verr poi spedito ai ritardatari.

I versamenti sono da indirizzare alla Federazione Esperantista Italiana,
tramite

-Banca Intesa BCI Ag.002 S.Gottardo MI
ABI 03069 CAB 09446 N. Conto 36255-62
IBAN: IT06 A030 6909 4460 0000 3625 562

-Conto corrente postale n.37312204

Si ringrazia tutti anticipatamente per la collaborazione.

Il Consiglio Nazionale


NOVJARA MESAGHO DE LA PREZIDANTO DE UEA

Sojle al espero

Inter la 100-jarigho de UEA en 2008 kaj la 150-jara jubileo de Zamenhof en
2009, sukcesis 60-jarighi la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj. Se
ghuste nun che UN kaj Unesko sin sekvas Internacia Jaro de Lingvoj 2008,
Internacia Jaro de Interpacigho 2009, Internacia Jaro de Lernado pri Homaj
Rajtoj 2009 -- kvazau ili scius, ke Zamenhof aktivis por la lingva justeco
kaj por la paco -- chu ni ne ghoju, ke la astroj mistere agordas la mondon
al niaj celadoj?

En aprilo ni simpoziis che UN en Ghenevo post dek jaroj. En julio niaj
kleruloj superrigardis en Amsterdamo la cheeston de Esperanto en la
universitatoj de la mondo post kvardek jaroj. En decembro ni
Zamenhof-festis kun Unesko en Parizo unuafoje. Survoje al Universala
Kongreso okazonta unuafoje en Bjalistoko, ni pauzas por kapti la spiron.
Denove UEA engaghas sin kun la internacia sistemo. Kiaj esperoj instigas la
nunan revenon al chi tiu scenejo? Kia pensado venigis nin al nia specifa
nuno?

La okupighon pri homaj rajtoj, kiu esprimighis jam che Zamenhof, la
postmilita UEA, konsciighinta pri la graveco de la internacia juro,
instalis en sian statuton en 1947, unu jaron pli frue, ol la internacia
komunumo, kiu en 1948 formale adoptis la Universalan Deklaracion de Homaj
Rajtoj. En la 60-aj jaroj, la UEA-prezidanto, kiu estis ankau profesoro pri
internacia juro, Ivo Lapenna -- lian 100-jarighon ni festas en 2009 --
movis tiun vizion al nova shtupo.

Lapenna konvinkighis, ke por povi tushi la kulturan konsciencon de la
publiko kaj kontraubatali la ofte sisteman malrespekton al la homaj
lingvaj rajtoj (tian malrespekton li baptis "lingva genocido", termino
poste pligravighinta), ni devos kulture kaj science trakti kun la klerula
mondo. Surbaze de jam establita Uneska vizio pri la interkultura dialogo,
UEA iniciatis libroserion Oriento-Okcidento. Pli memstare rimarkinte, ke la
socilingvistiko nesufiche reliefigas la lingvo-planadon UEA lanchis fakan
lingvopolitikan revuon kun la lingvisto d-ro Victor Sadler kiel unua
redaktoro. Tiu revuo, Lingvaj Problemoj kaj Lingvo-Planado (LPLP), farighis
granda sukceso de nia sciencejo, la Centro de Esploro kaj Dokumentado
(CED). Ghuste ghi metis la lingvo-planadon sur la mondan sciencan mapon.

Se oni lanchas kulturan-intelektan entreprenon, oni devas esti pretaj lerni
de ghi kaj ne apriore dikti la konkludojn. Nia Asocio, sub kies egido
floris la serio Oriento-Okcidento, fieras esti la tegmenta organizajho de
lingvo, kies tradukajha korbo farighis la plej ekvilibra rilate
fontolingvojn. Tradukajhoj donas al la legantoj okazon por lerni. Ni
fieras, ke en kaj chirkau LPLP ni multon lernis pri la lingvaj problemoj.

Gravan shtupon de tiu lerna procezo reprezentas la Manifesto de Prago,
1996, www.uea.org/informado/pragm/pm_eo.html. Respondojn al la demando
"kien UEA" oni serchu chefe en tiu ponta dokumento. En kiu senco mi nomas
ponta tiun Manifeston, kiu markas la komencon de nia kuncerbumado kun
movadoj por la lingvaj rajtoj?

Unuflanke la fakton, ke UEA chiam donis prioritaton al la savtenado de la
lingva kaj kultura trezoro de la homaro, jam antaue simbolis la serio
Oriento-Okcidento; sed ekde 1996 tiu prioritato apartenas al nia labora
tagordo. Aliflanke, ni ne volas kateni al tradiciportaj lingvoj tiujn
homojn, kiuj volas ampleksigi la lingvan repertuaron. Ghuste por
maksimumigi ilian liberecon ni pledas por la adicia dulingvismo, kiu
bazighas sur pedagogio aldonanta duan lingvon sen erozio de la unua. Ni
agnoskas, ke gravas fasoni eduksistemojn reagemajn al la konkretaj bezonoj
de la publiko precipe de tiuj popoltavoloj, kies mendojn la lernejaro emas
malatenti. Tial nia LPLP ofte okupighas pri la edukpolitiko por malpotencaj
edukatoj.

Ponte inter la serio Oriento-Okcidento kaj LPLP, la Manifesto de Prago
pledas por multlingvisma eduko al homaranigho, kiu stiros nin pacen. Por
kompreni, kiamaniere UEA vizias la Zamenhofan ligon inter la lingva jaro
2008 kaj la interpacigha 2009, relegu do niajn esperojn en tiu Manifesto,
je kies fino ni asertas, ke la ekskluziva uzado de naciaj lingvoj
neeviteble starigas barojn al la liberecoj de sinesprimado, komunikado kaj
asociigho. Ni estas movado por la homa emancipigho.

Probal Dasgupta
Prezidanto de Universala Esperanto Asocio

******************
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 312
2008-12-29


Itala Kongreso 2009 - Aligxu rete al la Kongreso

La distanco de nun al la venonta Itala Kongreso (Kasino, 2009.08.28-09.03)
farighas chiam pli mallonga.
Restas nur ok monatoj, hodia. anta ol ni renkontighu en Kasino, por
kongresi kaj diskuti nian movadon,
por plani kaj organizi nian agadon, por reklami Esperanton kaj kolekti
novajn fortojn por plia vigla laborjaro...

La kongresa LKK deziras al vi chiujn felichan novan jaron, kaj informas, ke
jam nun eblas alighi al la kongreso tute atomate, pere de la enreta
alighilo: iru rete al la Kongresa Chefpagho
http://italakongreso.esperantoitalia.it/
kaj de tie elektu "la alighilo"n a "iscrizione"n... vi povos de tie
komuniki vian intencon, kongresi kun ni.

Memoru, ke ankora dum unu monato la aligho estas aparte malmultekosta!

Balda, krome, vi povos per la sama pagharo elekti viajn preferojn:
hotelon, bankedon, ekskurson...

Alighu nun, sen atendi... la plej fruaj estos la plej bonshancaj, kiel ofte
en la vivo!

Itala Esperanto-Federacio - Federazione Esperantista Italiana
Konstanta Kongresa Respondeculo - Responsabile Congressi

76a Itala Kongreso de Esperanto - Montecassino 2009.08.28-2009.09.03
76 Congresso Italiano di Esperanto - Montecassino 28 agosto - 3 settembre
2009

http:/italakongreso.esperantoitalia.it
esperanto at edistudio.it
Bru^cjo Kasini - Brunetto Casini - tel. 050 982955, 329 7463600


Un atlante per salvare le lingue a rischio di estinzione

Un atlante delle lingue a rischio di estinzione stato presentato nei
giorni scorsi al Palazzo delle Nazioni Unite a New York, in occasione
del seminario "Le lingue contano", promosso dall'Unesco e dal
Dipartimento per l'informazione pubblica. L'atlante - rende noto la
Misna - sar poi reso pubblico il prossimo 21 febbraio in occasione
della `Giornata internazionale della Lingua madrè. "Le lingue sono
essenziali per l'identit dei gruppi e degli individui e per la loro
coesistenza pacifica", ha detto Kochiro Matsuura, direttore generale
dell'Unesco, ricordando la prossima conclusione dell'anno
internazionale delle lingue. Kochiro Matsuura si anche impegnato ad
assicurare "che l'importanza della diversit linguistica e del
multilinguismo venga riconosciuto a livello nazionale, regionale e
internazionale". Secondo uno studio del 2007 del "Living tongues
institute for endangered languages", citato dall'Unesco, ogni due
settimane scompare una lingua. Entro questo secolo, la met dei circa
7000 idiomi parlati nel mondo potrebbe estinguersi.

Carlo Sarandrea


Roma - Natale in piazza San Pietro
Urbi et Orbi n. 15 = granda sukceso !

Anche questa volta la nostra perseveranza stata largamente premiata !
Al mattino, guardando le grosse nubi che oscuravano il cielo, ci aveva
preso qualche timore, specie ricordando l'ultima esperienza pasquale.
Questa volta per, la pioggia ci ha fatto la grande cortesia di ritardare
la sua caduta solo quando eravamo gi sul treno di ritorno !
La piazza S. Pietro quest'anno non era troppo affollata, forse anche per i
noti problemi aerei, comunque abbiamo constatato che da un paio di volte a
questa parte, sulla piazza, non venuto pi alcun poliziotto a
controllarci, certo hanno capito che siamo persone serie ed affidabili.
Da Milano eravamo in 4, poi si sono uniti a noi Laura Brazzabeni da
Mantova, Francesca Trussardo da Vicenza, Jitka Skalicka dalla Repub.Ceca e
altri 8 magnifici romani: Ranieri Clerici, Carlo Sarandrea, Franceco
Maurelli, Filomena Canzano, Elio Bonomolo, Patrizio Cilli e i coniugi
Quartieroni.
Come sempre ci siamo posizionati alla sinistra dell'obelisco (e del
Presepio), abbiamo alestito i 9 pannelli, e siamo rimasti in attesa degli
auguri del Papa in 64 lingue.
All'inizio di questi, abbiamo inviato il diplomatico Ranieri al tecnico
della "giraffa televisiva" con l'elenco delle 5 lingue che precedevano
l'Esperanto , e questi gentilmente si posizionato a fronte la nostra
scritta.
Il risultato stato perfetto: un magnifico primo piano, durato parecchi
secondi !
Poi come al solito, siamo rimasti fermi con i nostri pannelli alzati per
tutta la durata dell'uscita dei fedeli dalla piazza, permettendo a molte
persone di fotografarci (quasi come fossimo delle scimie al giardino
zoologico !), naturalmente abbiamo distribuito molti "faldfolioj", risposto
a decine di domande e a interviste a giornalisti.
Per la 15a volta ci siamo dati da fare per far cadere tante "malgrandaj
gutoj sur la montanan graniton" !
E vual, predisponiamoci fra 3 mesi per la 16a Urbi et Orbi.
Gianni Conti

*******************
Il saluto del Papa disponibile presso
http://www.liberafolio.org/2008/paposalutis

NdR


Literaturo en Radio Esperanto

Radio Esperanto ekfunkciis en februaro 2008 en Kaliningrado (Ruslando).
Komence estis planite disaudigi literaturajn tekstojn en chiu dua
sonprogramo, sed ekde la 11a programo ili aperas preskau en chiu elsendo.
Entute, Radio Esperanto aperigis 18 sonprogramojn en kiuj estis (krom du
poeziaj) dek du prozaj programeroj.

Estis sonregistritaj kaj enretigitaj tri originalaj tekstoj kaj nau tradukoj
el la lingvoj: rusa, hispana angla kaj pola. Ilin legis Halina Gorecka kaj
Aleksander Korĵenkov.

Char Radio Esperanto aperas en la formo podkasta, chiu programo estas
auskultebla kaj elshutebla en iu ajn oportuna tempo en la retejo:
http://la-ondo.rpod.ru/

Oni povas ankau (kompreneble: tute senpage) abonu ilin:

http://la-ondo.rpod.ru/rss.xml

Chiuj beletraj tradukoj el Radio Esperanto estas legeblaj en literaturaj
rubrikoj de la retejo de Sezonoj / La Ondo. Tio ebligas sekvi la paroladon
por tiuj, kiuj ankorau ne perfekte lernis Esperanton, kaj tiusence niaj
literaturaj sonprogramoj estas konsilindaj por kursfinintoj. Post kelka
tempo oni povos legi ankau la originale verkitajn tekstojn.

La listo de la tekstoj kun ligiloj al ili estas en la rubriko Novajhoj de
nia retejo:
http://www.esperanto.org/Ondo/

Auskultu kaj legu!

[Radio Esperanto]


DallArno al Tamigi per correggere il nostro linguaggio

Al seminario di Napoli, Amerigo Iannacone mi ha regalato un suo libro, non
grande, una cinquantina di pagine, dallaspetto elegante come tutte le
edizioni Eva, dal titolo un po strano DallArno al Tamigi. Non si
tratta di un libro di viaggio, di avventure, ma una raccolta di brevi
osservazioni dello Iannacone, pubblicate nel corso degli anni sulla rivista
letteraria Il foglio volante.

Lho appena finito di leggere e lho trovato molto interessante. Sono
commenti sulluso o meglio sulla degenerazione delluso - dellitaliano
nel linguaggio corrente.

Lo consiglio a tutti per correggere il proprio linguaggio, per avere nuove
argomentazioni contro linflazione di parole straniere usate in modo errato
nel linguaggio corrente, oppure per regalarlo ad un amico.

Il prezzo contenuto, 8 euro, lindirizzo cui lo si pu chiedere:
edizionieva at edizionieva.com

Buona lettura!

Michela Lipari
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia