"Nova Sento in Rete" n. 642 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 642     2009-06-26
> Esperanto: istruzioni per l'uso - Quote associative per il 2009
> Esperanto en la bibliotekojn!
> Internacia Konkurso pri Poezio "Kastelo de Duino 2010"
> Pasporta Servo: Internacia gastiga servo per esperanto
> Maurizio Costanzo intervista Marino Curnis
> 26-27 giugno - Milano - Riunione Comitato organizzatore del congresso SAT
> Pescara: consegnati i diplomi a 22 neo-diplomati
> Loghado en Bialystok (PL) dum 94-a UK de Esperanto


  Contenuto
Esperanto: istruzioni per l'uso - Quote associative per il 2009

Le iscrizioni alla Federazione Esperantista Italiana e alla Gioventù
Esperantista Italiana per il 2009 sono aperte.

Le quote sociali sono pari ad Euro:
Socio ordinario 28,00
Socio familiare 14,00
Socio giovane 14,00
Socio sostenitore 84,00
Socio garante 280,00

La quota del Gruppo di 8,00 (con diritto di ricevere la rivista ecc.)
I gruppi con almeno 10 soci e che hanno pagato la quota di Gruppo possono
trattenere sulle suddette quote, purch inviate alla FEI tramite loro,
come aiuto per l'attivit locale:
euro 7,50 su ogni quota di ordinaria
euro 3,75 su ogni quota di familiare o giovane
euro 22,50 su ogni quota di sostenitore
euro 75,00 su ogni quota di garante

Si ricorda:
1 - Hanno diritto alla quota ridotta i giovani che nell'anno 2009 non
compiono i 25 anni, quindi nati dall'01.01.1985.
2 - Si raccomanda di inviare le adesioni con sollecitudine, di
specificare
sempre se trattasi di rinnovo o di nuovo iscritto e la completa data di
nascita (obbligatoria per la quota giovani e necessaria sino ai 30 anni
per
motivi amministrativi). L'indirizzo facoltativo se rimane invariato.
3 - Si consiglia di dare anche l'indirizzo elettronico per ricevere
rapidamente notizie, informazioni , ecc.
4 - Nel rispetto della legge n 675/96 sul trattamento dei dati
personali,
quelli dei Soci verranno utilizzati con la massima riservatezza, ed
esclusivamente in segreteria e per l'invio delle comunicazioni e delle
informazioni riguardanti la nostra attivit.
5 - A partire dal secondo numero dell'anno, la rivista "L'Esperanto"
verr
inviata solo ai soci in regola con il pagamento della quota. Nessun
arretrato verr poi spedito ai ritardatari.

I versamenti sono da indirizzare alla Federazione Esperantista Italiana,
tramite

-Banca Intesa BCI Ag.002 S.Gottardo MI
ABI 03069 CAB 09446 N. Conto 36255-62
IBAN: IT06 A030 6909 4460 0000 3625 562

-Conto corrente postale n.37312204

Si ringrazia tutti anticipatamente per la collaborazione.

Il Consiglio Nazionale


ESPERANTO EN LA BIBLIOTEKOJN (EN ITALUJO)!

Itala Esperanto-Federacio jam de longa tempo zorgas pri kontaktoj kun
italaj bibliotekoj kaj kelkaj el ili regule ricevas la italan
Esperanto-revuon.

En la pasinta jaro la Nacia Konsilataro de IEF lanchis kampanjon por
donaci
librojn pri Esperanto al bibliotekaj pretaj akcepti ilin. La kampanjon
kunordigis la nacia konsilanto Ermigi Rodari, kiu pere de lokaj
esperantistoj enketis pri la emo de la bibliotekoj ricevi librojn pri
Esperanto kaj meti ilin en la bibliotekan katalogon. La sukceso estis
rimarkinda.

109 bibliotekoj akceptis niajn librojn kaj la direktoroj de kelkaj el ili
ech dankis skribe.

Oni donacis 86 Lernolibrojn de Migliorini, 107 vortarojn
Corsetti-Vessella,
106 ekzemplerojn de la verko de Janton en la itala, "Esperanto: lingua,
letteratura, movimento" kaj ankau kelkaj aliaj verkoj al bibliotekoj,
kiuj
jam posedis unu el la unue cititaj verkoj.

Kompreneble oni ankau donacis abonojn al la itala Esperanto-revuo por la
bibliotekoj, kiuj petis tion.

La pozitiva sperto instigas al aliaj similaj agadoj. Gravega estas la rolo
kaj de la kunordiganto kaj de la lokaj esperantistoj, kiuj plenumas la
esencajn lokajn kontaktojn.

Renato CorsettiInternacia Konkurso pri Poezio "Kastelo de Duino 2010"

Dedichita al junularo ghis 30 jaroj
Senpaga partopreno
Temo : "Lumoj / ombroj" La temon oni komprenu en plej ghenerala
signifo,
kies gvidlinio povus esti: la natura ciklo de la tempo, la koloroj de l'
realo kaj l'animo, metaforoj de vivo, elpensajho, dubo,
La poeziajhoj estas akceptitaj en la gepatra lingvo de la autoroj au/kaj
en la internacia lingvo esperanto. Oni petas tradukon chu en la italan,
chu
en la anglan, chu en la esperantan lingvojn. Jhurio formita de poetoj kaj
beletraj kritikistoj, plurlingve kapablaj, taksos ilin ankau en la
originala lingvo.
Chiuj konkursanto rajtas partopreni nur per unu poeziajho kun maksimume
50 versajoj.
Premioj: tri premioj je 500 por chiu el la unuaj tri klasifikitaj
(parton de la premio oni asignos al iu solidareca kaj humanisma
institucio); antauviditaj ankau malpli valoraj premioj kaj specialaj
mencioj.
La poeziajhoj de la premiitoj kaj aro el la plej bonaj poeziajhoj estos
eldonitaj che IBISKOS Eldonejo Risolo, sponsoro de la konkurso (gajno iros
favore al Fondajho Luchetta-Ota- D'Angelo- Hrovatin por la infanaj
viktimoj
de milito) kaj surbendigitaj en la originala lingvo en KD.
Honora mencio por la plej bonaj verkoj el malpli 16-jaraghuloj.
Honoraj mencioj por la tri plej bonaj lernejoj kiu partoprenos per
kolektiva verko.
Chiuj konkursantoj povas peti aperigon senpagan de sia poeziajho en la
konkursa TTT-pagho : www.castellodiduinopoesia.it

La poeziajhoj estu senditaj ghis la 31a de decembro 2009, sed por la
lernejaj laborajoj la limdato estas la 15a de januaro 2010 :
a) per e-poshto al: valera@units.it; la mesagho devas enteni la alighilon
(vidu sube), kaj la poeziajhon oni sendu per "word" au "rtf" (ne
akceptataj aliaj formatoj) kiel aldonitajho
b) per ordinara posto al :
Gabriella Valera, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Italia
La letero devas enteni la alighilon plenigitan. Pri sendo-dato atestos la
poshta stampo, sed neniu verko estos akceptata post la eklaboro de la
jurio.

ALIGHILO

NOMO FAMILIA NOMO
naskighdato
Adreso: strato
numero poshta kodo
urbo Provinco / Lando
telefono
retadreso
nacieco
Titolo de la verko:

Deklaroj:
Mi atestas ke la poeziajho ..(titolo) per kiu mi partoprenas la
internacian konkurson "Kastelo de Duino", estas mia originala verko,
neaperinta ghis nun kaj neniam premiita. Mi konsentas ghian eblan eldonon
au prezentadon publike. Mi deklaras krome esti / ne esti (forstreku la
nevalidan) registrata che SIAE - Asocio internacia autoroj kaj
eldonistoj,
au che alia simila asocio pri protekto de autoraj rajtoj.

La poeziajhoj atingas la jhurion anonime por garantii neutralan prijughon.

Premioj:
Unua, dua kaj tria premio : 500 unuope.
1 premio de 500 al la plej valora lernejo (atentu la specialajn
regulojn por lernejoj);
1 Argenta medalo de la Prezidento de Itala Respubliko.

La konkurso estas parto de la promociaj agadoj de "Asocio Poezio kaj
Solidareco " kaj estas strikte ligita al humanismaj projektoj. La
venkontoj devos destini parton de la premio ( 200) al humanisma celo, lau
ilia libera elekto, prefere ene de ilia propra lando.

La premiitaj kaj selektitaj poeziajohj fare de la jhurio, estos
publikigataj dulingve : itale kaj angle de "Ibiskos Editrice Risolo"
(Empoli, Italy) (Sponsoro de la konkurso).
Krome, ili aperos original-lingve en KD.
La gajno el la librovendado iros al Fondajo
Luchetta-Ota-D'Angelo-Hrovatin
por infanaj viktimoj de milito - www.fondazioneluchetta.org .

Specialaj mencioj kaj malpli grandaj premioj estos donitaj al la plej
valoraj poeziajhoj de gejunuloj kun agho malpli ol 16 jaroj, kiuj ne
trovighos inter la venkintoj, nek inter tiuj kies verko trovighos inter la
publikigotaj.

LERNEJOJ
(Oni rekomendas teni sin al la temo)

Kaze ke instruistoj intencas partopreni en la konkurso per studenta grupa
laborajho, tiu chi estos prikonsiderata kiel kolektiva verko.
Al la plej merita lernejo oni atribuos premion de 500 kun la devo elekti
- kune kun la studentoj - solidarecan projekton al kiu sendi la premion
mem.
Al aliaj tri plej meritaj lernejoj oni atribuos specialan mencion.
Chiuj instruistoj kaj studentoj ricevos partopren-diplomon.
La lernejo devas sendi tri kopiojn de la laborajho pere de posto al:
Gabriella Valera, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Italio,
kune al la sekvaj informoj :

Lernejo : Klaso
Kompleta lerneja adreso (strato, numero, urbo, provinco, stato, poshta
kodo)
Telefono kaj fakso de la lernejo e-poshto del la lernejo :
Nomo kaj familia nomo de la instruisto, ties telefonnumero kaj e-poshto
Dankon por la sendo de la samaj informoj per e-posto al :
valera@units.it .

La meritlisto de la venkintoj kaj finalistoj aperos en
www.castellodiduinopoesia.it.
Oni informos ilin per e-poshto, ordinara poshto au telefone.

La premia ceremonio okazos en la monato de marto 2010 en salono de la
Kastelo de Duino.

Post la premiado, la poeziajhoj de chiuj partoprenintoj, kiuj deziras
tion,
povos aperi senpage en la pagho "Arhivo " de la TTT-pagho de la konkurso
mem, en la originala lingvo au en la traduko sendita de la autoro.

Partopreno en la konkurso implicas akcepton de la reguloj fiksitaj kaj
kompiladon de la alighilo


PASPORTA SERVO: INTERNACIA GASTIGA SERVO PER ESPERANTO

Karaj gastigantoj kaj uzantoj de PS!

La mondo shanghighas kaj kun ghi ankau ni chiuj. Kiel multaj el vi scias,
TEJO nuntempe okupighas pri kompleta modernigo de sia plej furora servo:
Pasporta Servo. Al la tradicia libreto aldonighos retpagharo, kiu havos
saman celon sed donos multajn pliajn eblecojn. Bonvolu legi chi-sube
detalan intervjuon pri Pasporta Servo 2.0. Vi certe trovos multe da
interesaj kaj utilaj informoj!

Legu pli: http://tejo.org/eo/ps


MAURIZIO COSTANZO INTERVISTA MARINO CURNIS!!!

Il 18 giugno 2009, nel corso della trasmissione L'UOMO
DELLA NOTTE in onda su RADIO1 RAI il famoso giornalista
Maurizio Costanzo intervista Marino Curnis:
http://www.marinocurnis.com/Condivis/Stampa/2009/2009.06.18MCostanzo.mp3


26-27 giugno - Milano - Riunione Comitato organizzatore del congresso SAT

In occasione della festa dei circoli Arci della provincia di Milano, che
si
terrà presso il circolo Arci Bitte in via Watt 37 a Milano venerdì 26
e
sabato 27 giugno,
si terrà un incontro del Comitato organizatore dell'82 Congresso della
SAT, alle 17 di sabato 27 giugno presso il tavolo informativo di Arci
Esperanto.

Chi volesse rendersi disponibile per dare una mano nei vari aspetti
necessari durante la settimana del congresso è benvenuto.

Ricordo che il congresso della SAT si svolgerà a Milano dal 18 al 25
luglio prossimi.

Ricordo la visita, il 23-24 luglio, di Probal Dasgupta, presidente UEA,
che ci regala un bel finale di congresso.

Andrea Montagner


Pescara: consegnati i diplomi a 22 neo-diplomati

In 25 Giugno, la cattedra di Esperanto di Pescara, di recente istituzione,
ha consegnato i diplomi di primo grado a 22 persone che hanno sostenuto e
superato, martedì 09 giugno, l'esame di Esperanto.

Si giunti in tal modo alla felice conclusione dei due corsi della lingua
internazionale, uno per i ragazzi della Scuola Media Tinozzi e Pascoli e
l'altro per gli adulti, tenuto nei locali della stessa scuola.

L'Associazione Una voce per il mondo, aderente alla Federazione
Esperantista Italiana (FEI), costituitasi a Pescara nell'ottobre scorso,
ha
organizzato, oltre ai suddetti corsi, lo spettacolo teatrale Doktoro
Esperanto ed ha partecipato al Progetto Esperanto Comenius Dialogo
interculturale e multilinguismo ospitando a Pescara le delegazioni di
Portogallo, Spagna e Modena nell'aprile scorso.

La dirigente della Cattedra di Esperanto di Pescara
Prof. Anna Maria Colacicchi


Loghado en Bialystok (PL) dum 94-a UK de Esperanto

Esperanta firmao Orbis Pictus el Trieste ankorau povas
akcepti kunloghantojn kun sia internacia grupo, okaze de
94-a UK de Esperanto en Bialystok (25.07-01.08.2009);

kongresanojn kaj nekongresanojn.

Disponeblas lokoj en 1- kaj 2-litaj ccambroj
de bona studenta hejmo, urbocentra kaj hotelecstila, kontrau
ggustaj prezoj.

Pliajn informojn eblas ricevi de:

ORBIS PICTUS de Visnja Brankovic
Via Parini 5; IT-34 129 Trieste
tel/fax:+39/040 767 875; orbispictus@iol.it
00 385 99 50 11 912 (por sms)
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia