"Nova Sento in Rete" n. 749 - Gioventù Esperantista Italiana
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
PUBBLICITÀ
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Archivio di "Nova Sento in Rete"
  Numero 749     2011-09-15
> Esperanto: istruzioni per l'uso - Scopo e origine dell'esperanto
> Pasticci & NSiR / Teknikaj problemoj por NSiR
> L'Esperanto ha una nuova pagina Facebook!
> Manuel Rovere - Esperanto muziko ital-maniere
> Ankau’ Marco Pannella al la Leciono pri Paco de ERA
> 17 Settembre - Livorno - Conferenza e concerto
> 17 settembre - Milano - S.Messa in Esperanto
> Esperantlingvaj flegistinoj serchataj


  Contenuto
Esperanto: istruzioni per l'uso - Scopo e origine dell'esperanto

La versione iniziale dell'esperanto fu pubblicata nel 1887 dal dottor
Ludovico Lazzaro Zamenhof (nato a Bialystok il 15 dicembre 1859; morto a
Varsavia il 14 aprile 1917).
L'idea d'una lingua internazionale pianificata - che non miri a sostituire
le lingue etniche, ma a servire come seconda lingua ausiliaria per tutti non
era una novità. Ma fu Zamenhof a comprendere che una lingua siffatta
dev'essere usata da una collettività, per evolvere. E fu per questo che
limitò la sua proposta iniziale ad una grammatica minimale e ad un lessico
modesto.
Oggi, l'esperanto è lingua pienamente matura, con una comunità di parlanti
diffusa in tutto il mondo ed un corredo completo di mezzi espressivi.
Molte delle idee di Zamenhof hanno precorso quelle del fondatore della
linguistica moderna, lo strutturalista Ferdinand de Saussure (il cui
fratello René, anch'egli linguista di vaglia, era esperantista).

www.esperanto.it

*************************************************************************
*************************************************************************

Pasticci & NSiR

Per problemi tecnici (roba da informatici che non cerco nemmeno di capire),
nei giorni scorsi per qualche il ora il programma che gestisce in rete
l'archiviazione e l'invio di NSiR è sparito dai server.

Informati i responsabili (esterni al movimento), hanno immediatamente
reinstallato tutto ex novo.

Purtroppo era attiva l'opzione (normalmente utile) di informare il "nuovo"
membro del fatto che è stato iscritto alla lista.

Questo ha determinato l'invio massivo di due messaggi per ogni destinatario
di NSiR (il primo per informare che si è stati inseriti nella lista e il
secondo per dare una parola d'ordine per la gestione del proprio profilo sul
sito di NSiR).

Inoltre in quelle ore era disattiva la funzione che blocca l'inoltro di
messaggi diversi da NSiR, e dunque un paio di questi sono filtrati.

Inoltre, l'operazione di reistallazione potrebbe aver reinserito dei
destinatari di NSiR che avevano chiesto di essere tolti dalla lista di
distribuzione.

Mi scuso per il disguido patito augurandomi che non abbia a ripetersi.

Francesco Amerio

***************************

Teknikaj problemoj por NSiR

Pro teknikaj problemoj, la serviloj kiuj mastrumas la disdonadon de NSiR
dissendis kelkajn fushajn mesaghojn.

Ni pardonpetas pro la mifunkciado.

Francesco Amerio

*************************************************************************
*************************************************************************

L'Esperanto ha una nuova pagina Facebook!

Come alcuni hanno già notato, da alcuni giorni la Federazione
Esperantista ha una nuova pagina Facebook:
http://www.facebook.com/**esperantoitalia<http://www.facebook.com/esperantoitalia>

La pagina permette molte nuove funzioni, fra cui l'integrazione con il
sito www.esperanto.it e la pubblicazione di aggiornamenti più rapidi,
con tutte le novità su corsi di esperanto, iniziative pubbliche,
ecc...

La pagina é inoltre aperta a tutti - qualunque utente può già ora
pubblicare i propri messaggi e contributi, e rispondere ai commenti
degli altri.

Per iscriversi alla pagina è sufficiente entrare in
http://www.facebook.com/**esperantoitalia<http://www.facebook.com/esperantoitalia>e
cliccare "Mi piace" in alto
a destra.

*************************************************************************
*************************************************************************

Manuel Rovere - Esperanto muziko ital-maniere

Manuel, eksa elektroteknika ingheniero kaj de nelonge emerito, pasiighis jam
de antauloge pri Esperanto kaj muziko kaj, kvankam li modeste diras, ke li
ne estas profesia, li mirigas chi-tie per lia muzika, lirika kaj teknika
kvalito de tiu-chi nova albumo tute en Esperanto, kiu maturighis de multaj
jaroj!

Manuel memlernis muzikon kaj gitarludadon kaj ne mankis al li okazoj por
kanti kaj ludi basgitaron en amatoraj muzikgrupoj dum liaj junaj jaroj. Li
ech verkis dudekon da kantoj en la Friula, sia gepatra lingvo, kaj li kantis
kaj publikigis ilin por subteni tiun lingvon de la nordoriento de Italujo,
lia denaska regiono.

Lia shato por la lingvoj alportis lin al Esperanto pere de kontakto kun
esperanto-grupoj kiel Nova Espero en Friulujo kaj la Itala
Esperanto-Federacio en kiuj li ageme aktivis ghis kiam lia ingheniera laboro
kaj malfelicha operacio che la vochkordoj devigis lin forlasi kaj
esperantistan kaj muzikan aktivecon.

Pasintjare, post la emeritigho, li revenis kaj al Esperanto - tradukis,
adaptis poemojn, kantojn -, kaj al la gitaro kaj kantado malgrau la
kontrauindikoj de la kuracistoj.

La rezulto estas tiu-chi albumo, kiu konsistas el famaj muzikajhoj, kantitaj
pere de vocho bone regata kun aranghoj je alteco de la defio, kaj chefe en
bone tradukita kaj adaptita Esperanto el originalaj kantotekstoj.

Manuel esperas ke tiu iniciato donos al la publiko emon plu lerni kaj
utiligi Esperanton, kaj la shatantoj de karaokeo trovos chiujn instrumentajn
versiojn de la kantoj en la KD por ekzercighi ankau helpe de la
tekstolibreto.

Manuel transdonas siajn dankojn al d-ro Nicola Minnaja kaj Rikardo Cash por
iliaj klerigaj kontribuoj por la reviziado de la kantotekstoj.

Notindas, ke la profitoj de la vendoj de tiu-chi albumo estos fordonacitaj
al 'Evidentè, Senprofitcela Organizo, kiu kuracas senpage blindulojn, lau
la ekzemplo de Zamenhof kaj, kiu, en Kinshaso, chefurbo de la Demokratia
respubliko de Kongo, estras lernejon por infanoj blindaj kaj sen rimedoj
pere de la subteno de esperantistoj.

Nun, post 4 monatoj de la eldono de la kompaktdisko, jam elcherpighis 1000
kopioj kaj aperos baldau nova eldono, dum Manuel jam laboras por registrigi
sekvan diskon, kiu entenos ankau 5 kantojn de li tute verkitaj. Preskau
nekredeble, kvankam la KD ne ricevis grandajn reklamsubtenojn, venis favoraj
reagoj kaj laudoj el la tuta

mondo, precipe pro la agrabla, esprimoplena vocho de Manuel kaj pro lia "
perfekta elparolo ", tute komprenebla jam je la unua auskulto de la kantoj.
Dum la pasintaj printempo-somero, Manuel koncertis en: Itala Junulara
Festivalo; Hotelo Kristal en Opatja ( Kroatujo ); Itala Kongreso de UECI;
Tutpollanda E-o Kongreso; E-ista

Printempo en Mielno (Pollando); Hotelo Unitral Spa en Mielno (Pollando);
Grandpola E-ista Somero (Pollando); Kastelo de Greziljono (Francujo);
Universala Kongreso (Kopenhago-Danujo); Itala E-o Kongreso - kie li ankau
aranghis kaj prezentis la Internacian Vesperon -; Festo de Kulturoj (
Triesto - Italujo ).

Fine de marto 2012, li komencos serion da koncertoj tra Europo kaj jam
ricevis oficialan inviton por koncerti

dum la Universala Kongreso en Hanojo - Vietnamujo - kaj por E-igi vietnamajn
tradiciajn kantojn kaj ilin instrui al infanoj ( por tion fari, li ricevis
inviton iri Vietnamujon unu-du monatojn antau la Kongreso kaj gasti en
lernejo en Hanojo ).

Okaze de la jhus pasinta Itala Kongreso en Torino, li estis petita
lastmomente prizorgi la aranghon de la koncertoj utiligante siajn proprajn
amplfaparatojn: tion li faris senpage, montrante neantauvideblajn profesiajn
kapablojn, krom laudindan donacemon.

Lia persona koncerto dum la Kongreso kaj lia prezentado de la " Internacia
vespero " estis ege shatataj kaj aplaudataj.

Sekve de tio, la Organizo de la venontjara Itala Kongreso petis lin, ke
oficiale li prenu la taskon aranghi chiujn koncertojn kaj teatrajhojn de la
venontjara Itala Kongreso en Mazara del Vallo.

*************************************************************************
*************************************************************************

Ankau’ Marco Pannella al la Leciono pri Paco de ERA

Daùrigas la kolekto de kontribuoj por la partopreno de la Esperanto
Radikala Asocio en la kvindeka Mars'o de Paco Perug'o-Asizo la 25an de
septembro kaj en la Renkontig'o "Mil junuloj por la paco" de la 23an kaj
24an de septembro. G'is nun estas kolektitaj 150 eùrojn.

La neprofita organizo ERA faros leciono-seminarion "Lingvo kaj Povo" sabato,
la 24an de septembro, je la 11,30 c'e Umbria Fiere, Piazza Moncada, Bastia
Umbra (Perug'o).

Partoprenos en la seminario ankaù Marco Pannella, historia gvidanto de la
Itala Radikala Partio kaj aùtoritata internacia voc'o de la neperforta
movado.
Ni prezentos la lastan libron eldonitan kaj tradukitan de ERA en la itala
"La ekonomiaj aspektoj de la lingva neegaleco", de Aron Lukacs, pri la
kostoj de la lingva lernado en Eùropo (li kalkulis ke la lernado de la
angla lingvo kostas jare 350 miliardoj da eùroj al la neangleparolantaj
landoj de la Eùropo Unio, kontraù la tre etaj kostoj de lernado de la
Internacia Lingvo!).
Mi rekordas al vi ke la seminario konkludig'os per interaktiva leciono de
Esperanto deire de la "198 teknikoj de la neperforto" de Gene Sharp, j'us
tradukitaj al Esperanto, enkondukante la agadojn de la neperforto en la
Internacia Lingvo, inkluziva de sekcio dedic'ita al g'ia utiligo en muziko
kaj poezio.

Helpu nin disvastigi Esperanton kaj lingvan demokration! Donu etan
kontribuon sur
www.buonacausa.org/**esperantodirittoumano<http://www.buonacausa.org/esperantodirittoumano>
www.democrazialinguistica.it

Koran dankon

Marco Cattaneo
ERA onlus

*************************************************************************
*************************************************************************

17 Settembre - Livorno - Conferenza e concerto

Il Gruppo Esperantista Livornese “NI SEMAS”
Sabato, 17 Settembre 2011
alle ore 17.30
VILLA SANSONI (g.c.)
Via San Martino 39
Ardenza

per una breve introduzione
alla lingua internazionale esperanto

PIERO NISSIM IN CONCERTO
“Esperanza Esperanto”
canti per un mondo migliore

*************************************************************************
*************************************************************************

17 settembre - Milano - S.Messa in Esperanto

Come ogni terzo sabato del mese, sabato 17 settembre 2011, in Milano
verrà celebrata una S.Messa in Esperanto nella chiesa di S.Tomaso (via
Broletto angolo via S.Tomaso) alle ore 16,45.
La chiesa è facilmete raggiungibile a piedi da Piazza del Duomo.

Da http://www.ueci.it/grupoj/**Milano/
<http://www.ueci.it/grupoj/Milano/>si può gia` scaricare il testo
della Messa (in alto a destra: cliccando sui pulsanti "C" o "K").

Giovanni Daminelli

*************************************************************************
*************************************************************************

Esperantlingvaj flegistinoj serchataj

Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg - la
Esperanto-urbo
05.08.2011

Saluton,
pro la plua elkonstruado de la Esperanto-urbo Herzberg entreprenisto el nia
urbo serchas du esperantlingvajn
(prefere ekzamenitajn) flegistinojn por maljunulhejmo.
Krom bonaj scioj de Esperanto ankau gravas la germana lingvo au la tuja
lernpreteco.
Se vi au viaj geamikoj interesighas pri tio, bv. detale informi nin pri viaj
profesiaj kapabloj, klerigado, biografio, foto,
ktp.
Post la ricevo de viaj dokumentoj ni transdonos viajn personojn informojn al
la surloka entreprenisto.

En Herzberg ekzistas jam sufiche bona Esperanto-infrastrukturo, ekz. kun
biblioteko, klubo, kantoklubo,
dulingaj indikiloj, multaj kulturagadoj, Esperanto en muzeo, ktp.
Amike salutas

Petro Zilvar
Zsofia Korody
Harald Mantz

*********************************************
http://esperanto-urbo.de (multlingva)
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoGioventù Esperantista Italiana
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
Tel/Fax: 02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
Sezione giovanile della FEI; sezione italiana della TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia