"Nova Sento en Reto" n. 78 - Itala Esperantista Junularo
Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista Junularo
REKLAMO
Esperanto Esperanto »
Italiano Italiano »
Arĥivo de "Nova Sento en Reto"
  Numero 78     1999-07-27
> Kolekto 2000 en la kadro de Kampanjo 2000 - Renato Corsetti - Estrarano UEA
> Gazetaraj Komunikoj de UEA - Lastaj informoj pri la UK en Berlino
> Por instruistoj: Por infana gazeto plu dissendighas - La krokodileto
> Granda Vortaro Esperanto-germana
> Reaperis "Pasxoj al plena posedo" de W. Auld (7-a eldono)
> Rok-Gazet' en TTT-paghoj - Duncan Thompson
> Junulara Skota Semajno - Duncan Thompson


  Enhavo
KOMUNIKO AL LA ESPERANTISTOJ DE EUROKKA KAJ UEA

Kolekto 2000 en la kadro de Kampanjo 2000

Kadre de Kampanjo 2000de UEA, Vinilkosmo lanchis la projekton Kolekto 2000 por montri ke esperanto-muzik-kulturo estas richenhava, malsama, kvalita kaj valora. Kolekto 2000 donas la pruvon ke la Esperanto-kulturo estas vivanta kaj tiel ghi provas konigi la realon de la ekzisto de Esperanto.

Por ke la projekto bone sukcesu, Vinilkosmo bezonas vian subtenon.

Per simpla akiro de la Ko-Diskoj de Kolekto 2000, vi alportos grandegan subtenon al la projekto kaj samtempe al la Esperanto-kulturo.

En "Rok-gazet'" vi trovos cxiuj klarigojn kaj recenzojn pri la vivo de la nunaj kaj pasintaj esperanto-muzik-artistoj.

En Kolekto 2000 jam aperis jenaj albumetoj (inter 20 kaj 29 minutaj) :

1) JoMo kaj Liberecanoj : Liberecana Rok-en-rolo

2) Jacques Yvart : Esperantigitaj kanzonoj de Georges Brassens

3) Persone : la plej fama Esperanto-rok-bando

4) Solotronik : la plej avangarda Esperanto-elektronika muziko

5) Merlin Esperante : poprok-bosa jxazo brazila en Esperanto

Aperontaj estas :

- La Porkoj (kantisto Alejandro Cossavella, espo-roko el Argentino),

- Kajto (la plej fama espo-popfolkbando),

- Kaj Tiel Plu (esperantigita kataluna popolmuziko),

- La Kompanoj (espo-kanzono),

- Kore (esporok-varieteo).

Mendante "Kolekto 2000"-n rekte al Vinilkosmo la diskoj kostos : la tuta kolekto (10 Ko-Diskoj) : 91,50 Euroj + sendokostoj. Sendokostoj : Europa unio : 30,50 Euroj, aliaj Europaj landoj : 38,50 E, Afriko, Ameriko, Azio : 53,50 E, Oceanio : 61 Euroj.

Unuopaj kodiskoj : 12,05 Euroj + sendokostoj. Sendokostoj : Europa unio : 3,05 Euroj, aliaj Europaj landoj : 3,85 E, Afriko, Ameriko, Azio : 5,35 E, Oceanio : 6,10 Euroj.

Eblas ankau akiri ilin dum kongrese che la libroservo.

Dankon pro via intereso al la Esperanto-muzik-kulturo.

Mi, kiel prizorganto de Kampanjo 2000 dankas al Eurokka pro ghia brila kontribuo al la kampanjo. Kiel oni vidas oni povas malsammaniere kontribui al Kampanjo 2000.

Renato Corsetti

< corsetti@itelcad.it >

UEA, Kampanjo 2000GAZETARAJ KOMUNIKOJ DE UEA N-ro 33 (1999-07-21)

BERLINA UK RAPIDE KRESKAS

Nova ondo de alighoj rapide kreskigas la statistikon de la 84-a Universala Kongreso de Esperanto en Berlino: ghis la 20-a de julio estis registritaj 2584 kongresanoj el 62 landoj.

La pinton de la statistiko konsistigas Germanio (478), Francio (284), Pollando (285), Japanio (220), Nederlando (102), Svedio (98), Italio (91), Belgio (81), Britio (68), Ruslando (67), Litovio (66), Finnlando (60), Hispanio (58), Usono (48), Danio (46) kaj Brazilo (45).

Fakaj asocioj en la UK

Superrigardo pri fakaj asocioj kunvenantaj en la 84a UK

Superrigardon pri fakaj asocioj kunvenantaj en la 84a Universala Kongreso de Esperanto en Berlino kun hiperligiloj pri informigxi pri ili vi trovas cxe: http://www1.inetservice.de/esperanto/uk-fa.htm

D. Meier

DMeierEsperanto@csi.com

UEA ESPLORAS PRI KONGRESURBO POR 2002

La elekto de la urbo de la Universala Kongreso en la jaro 2002 progresis ghis la finalo, al kiu la Estraro de UEA en sia marta kunsido akceptis du kandidatojn: Kortrijk en Belgio kaj Fortaleza en Brazilo. Lau la komisio de la Estraro, la ghenerala direktoro Osmo Buller intertempe konatighis kun la kondichoj en ambau lokoj.

La 21-an de junio Buller vizitis Kortrijk, kiu ghis nun estas konata al la esperantistoj pro la grava Esperanto-kolekto de sia urba biblioteko.

Samtage la ghenerala direktoro de UEA estis akceptita ankau de la guberniestro de Okcidenta Flandrio, kiu certigis plenan apogon de la oficialaj autoritatoj al la UK-invito farita de Flandra Esperanto-Ligo kaj diversforman subtenon al la UK mem.

De la 6-a ghis la 14-a de julio Buller restadis en Brazilo. Tie li unue vizitis la kandidatan urbon Fortaleza en la shtato Cearao. Same kiel Kortrijk, ankau Fortaleza disponas pri moderna kongresejo, kiu perfekte taugas kiel ejo por UK. Ankau tie la invito de UK, kaj entute la agado de nia movado en Cearao, ghuas fortan moralan kaj materian apogon de la urbaj kaj shtataj autoritatoj -- tio bele kongruas kun la fakto, ke kaj la guberniestro de Cearao kaj la prezidanto de Cearaa Esperanto-Asocio naskighis en la Zamenhof-tago.

Post la vizito al Fortaleza Buller plu diskutis pri la kondichoj de UK kun la estraro de Brazila Esperanto-Ligo dum la Brazila Esperanto-Kongreso en Campo Grande, chefurbo de Mato Grosso do Sul. Chirkau 250 esperantistoj partoprenis en la kongreso, kies arta kaj kleriga programo estis tre richa.

Kun la urbestro la ghenerala direktoro plantis Esperanto-arbon che la urbodomo de Campo Grande.POR-INFANA GAZETO PLU DIS-SENDIGxAS

La gazeto LA KROKODILETO estas internacia eldonajho de JEFO (Junulara Esperantista Franca Organizo) en Esperanto. Ghi celas chefe infanojn inter 9 kaj 13 jaroj, kvankam ghi ne estu limigata pri la agho. Ne temas pri gazeto por komencantoj ghenerale, tamen instruantoj de la lingvo povas uzi ghin, char ghi estas ankau tauga komplemento al la kursoj.

La gazeto ofertas interesajn artikolojn kiuj plachas al la infanoj:

dokumentoj, novajhoj el la mondo, rakontoj, receptoj, ludoj, k.t.p. Ghi estas bunte ilustrita kaj profesia enpaghigata. Ghi rolas kiel soci-kultura revuo por la plej junaj esperanto-parolantoj.

Infanoj, instruistoj, infan-grupestroj, familioj el chiuj kontinentoj abonas ghin kaj trafe uzas ghin por distrighi, plibonigi la lingvo-nivelon, k.t.p.

TTT-ejo prezentas la gazeton kaj donas nemalhaveblajn informojn pri ghi: http://perso.easynet.fr/~leo/kroko

Dankon por via helpo en la dis-informado pri la ekzisto de la gazeto.

Ghis tre baldau!

Vi povas ricevi pli da informoj aux prov-ekzempleron de:

GIANGROSSI Catherine

mailto:cgiangrossi@esperanto.org

1 rue Trarieux

B.P. 3019

FR-69394 Lyon cedex 03

Francio

tel./fax +33 4 72 36 07 14

redaktas "La Krokrodileto"

internacia gazeto por la plej junaj

mailto:la.krokodileto@esperanto.org

http://perso.easynet.fr/~leo/kroko

(el Esperanto-novajxservo RET-INFO - Hungario)Granda Vortaro Esperanto-germana

Jxus aperis la supozeble gxis nun plej granda iam ajn eldonita vortaro Esperanto-nacia lingvo. La prestigxa lingvistika eldonejo Helmut Buske Verlag Hamburg aperigis "Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch" de Erich-Dieter Krause. La 882-pagxa, etlitere kaj dense presita vortaro enhavas pli ol 80 000 artikolojn kaj lingvajn esprimojn en Esperanto kun siaj germanaj ekvivalentoj. La vortaro havas dulingvajn antauparolon, instrukcion pri la uzo de la vortaro, listojn de mallongigoj kaj uzita literaturo. La lingva materialo konsiderinde superas tion de la Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (PIV). La Vortaro ne nur registras la cxiutagan lingvon, sed ankau prezentas multan faklingvan materialon el plej diversaj sciencaj kampoj. La vortaro sendube estas utilega ankau por nekonantoj de la germana lingvo.

La autoro estas unu el la malmultaj profesie trejnitaj leksikografoj, pri kiuj disponas la esperanta leksikografio. Li estas profesoro pri indonezia lingvo cxe la Universitato de Leipzig, membro de AdE. Li verkis i.a. ampleksan vortaron Germana-Esperanto (pli ol 40 000 artikolvortoj) kaj grandajn vortarojn por la indonezia lingvo.

La libro estos havebla kontrau 68 markoj dum (kaj gxis) la cxi-jara UK (cx. 34 euroj).

Post la kongreso gxi estos havebla kontrau cx. 40 euroj cxe UEA kaj aliaj gravaj libro-servoj.

Oni ankau povas rekte mendi cxe la eldonejo: Helmut Buske Verlag, Richardstr. 47, DE-22081 Hamburg, tel. +49-40-299958-0, fakso: +49-40-299958-20, retadreso: buskepubl@aol.com

Jen la kompleta titolo:

Krause, Erich-Dieter (1999): Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch. Hamburg: Helmut Buske Verlag, IVX + 882 p.

Detlev Blanke

< blanke.gil@berlin.snafu.de >

(el Esperanto-novajxservo RET-INFO - Hungario)Reaperis "Pasxoj al plena posedo" de W. Auld (7-a eldono)

La plej fama progresiga lernolibro de esperanto.

Ek de kiam, en 1968, aperis la unua eldono de "Pasxoj al plena posedo", cxirkaux 20.000 esperantistoj en la mondo perfektigis sian lingvoscion pere de tiu cxi verko, eble la plej populara lernolibro iam ajn eldonita en la tuta historio de la internacia lingvo.

En la 228-pagxa jxusa 7-a eldono la Akademiano W. Auld prezentas en 30 lecionoj, kiujn li nomas pasxoj, 30 literaturajn legajxojn, kiujn la lernanto devas studi kaj analizi per entute 176 ekzercoj (kun librofina sxlosilo) pri Esperantaj gramatiko, sintakso, stilistiko kaj redakto-arto.

Cxiu leciono komencigxas per vortolisto: entute en la libro estas difinitaj 1.682 vortoj. Supozante, ke la lernanto en la komenco posedas elementan vortprovizon de Cx. 700 vortoj, en la fino de la studado li disponos pri, entute, cx. 2.400 radikoj.

La literaturaj legajxoj (prozo, poezio, teatro, scienco) estas parte originalaj --el auxtoroj, sen paroli pri Zamenhof, kiel Boulton, Dinwoodie, Privat, Rossetti, Schwartz, Sekelj, Szilágyi-- kaj parte tradukitaj el 11 lingvoj. Kompletigas la verkon cxapitroj pri konsilitaj beletraj verkoj en la internacia lingvo kaj adresaro de la landaj asocioj de UEA kaj TEJO.

La 7-an eldonon prizorgis Edistudio (Pisa, Italio) laux rajtigo de la societo sen profita celo "Heroldo de Esperanto- Torino, kiu publikigis dum 36 jaroj la samnoman gazeton zorge de Ada Fighiera-Sikorska. "Heroldo" ricevis la rajtojn de la auxtoro mem en 1967 kaj interkonsentis kun li koncerne la nunan reeldonon.

Mendebla cxe la eldonejo, UEA aux cxe la naciaj liboservoj.

Vendoprezo: 12 euxroj.

Edistudio di Brunetto Casini tel. +39(50)48670

C.P. 213, I-56100 Pisa, Italia fax +39(50)500585

Via G. Bruno 6-8, 56125 Pisa, Italia e-mail: edistudio@sirius.pisa.itRok-gazet' en TTT

Jxus aperis la reta eldono de la Rok-gazeto 1999-4 (jul/auxg). En gxi aperas pluraj artikoloj de la papera versio, plus MP3-forma kanto de la nova albumo de Solotronik.

Vidu: http://www.sciuro.demon.co.uk/rokgazet

Cetere sxangxigxis la abonkodicxoj: La abono validas por 3 numeroj kaj ne por 1 jaro. (Abonkotizo: 16 euroj)

"Duncan Thomson"

< thom-ci0@wpmail.paisley.ac.uk >

(el Esperanto-novajxservo RET-INFO - Hungario)SKOTA SEMAJNO

Skota Semajno (unusemajna junulara arangxo) okazos inter 3-a kaj 10-a de auxgusto, 2000, en Bridge of Orchy, Skotlando.

ttt-pagxo ankoraux ne pretas.

"Duncan Thomson"

< thom-ci0@wpmail.paisley.ac.uk >

(el Esperanto-novajxservo RET-INFO - Hungario)
SplinderBadzuStumbleUponDiggTwitter
redditDel.icio.usAggiungi ai Preferiti di Google - Aldoni al Paĝosignoj en GugloKlaku.net - Via demokratia amaskomunikiloVizaĝlibro/Facebook
 
  Gioventù Esperantista Italiana - Itala Esperantista JunularoItala Esperantista Junularo
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italio
Tel/Fakso: +39 02 58 10 08 57
Retpoŝtadreso: iej@esperanto.it
Junulara sekcio de IEF; landa sekcio de TEJO
Vizaĝlibro/FacebookJutubo/YoutubeVikipedio/Wikipedia