• Norberto Saletti – Prezidanto
  • Dario Besseghini – Vicprezidanto kaj kasisto
  • Cristina de Giorgi – Sekretario
  • Mauro Nervi – Redaktado de “Nova Sento”
  • Massimo Soranzio – Redaktado de “Nova Sento”
  • Giuseppina Fabbrocino – Lokaj grupoj
  • Alberto Milana – Rilatoj kun landaj sekcioj de TEJO
  • Daniele Mistretta – ItInFo
  • Roberto Tresoldi – Rilatoj kun IEF
  • Eva Formaggio – Koresponda servo