• Alessandro Amerio - Prezidanto kaj respondeculo pri la komisionoj “Rilatoj kun IEF” kaj “Estrara kunordigado”
 • Marco Bezzi - Vicprezidanto kaj respondeculo pri la komisiono “Publikaj rilatoj”
 • Elena Maggiolini - Sekretariino kaj respondeculino pri la komisiono “Rilatoj kun lokaj grupoj kaj simpatantoj”
 • Guido Carravieri – Kasisto
 • Enrico Agliotti - Respondeculo pri la komisiono “IEJ-adresaro kaj informadikaj servoj”
 • Francesco Amerio - Respondeculo pri la komisiono “Festivalo”
 • Luigi Fraccaroli - Redaktado de “ItInFo” kaj respondeculo pri la komisiono “Informado al la esperantista gazetaro”
 • Pierluigi Cinquantini - Redaktado de “ItInFo” kaj respondeculo pri la komisiono “Informado al ne-esperantistaj organizoj”
 • Marco Angoscini

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Daniela Costa - Redaktado de Koncize
 • Carlo Sarandrea – Redaktado de Nova Sento
 • Dario Besseghini – Pasporta Servo
 • Francesco Pignatelli – Prizorgado de la Manlibro por aktivuloj
 • Elena Zerpini – Prizorgado de IEJ-arkivo
 • Mauro Tauzzi – Informado al la esperantista gazetaro

ALIAJ AGADOJ

La 17-an de januaro 1993 la populara ĉiusemajna italia komikso “Topolino” (“Miĉjo Muso”) publikigis unuafoje bildrakonton en Esperanto, kune kun artikolo, kiu prezentis skize sed precize la ĉeftrajtojn de la lingvo kaj de la movado. La rakonto, “Archimede kaj la Kongreso de Inventistoj”, eldoniĝis en la numero 1938 de la revuo. Pluesploru la aferon ĉi tie.