• Guido Carravieri - Prezidanto
 • Marco Bezzi - Vicprezidanto
 • Luisa de Bernardin - Kasistino
 • Anna Cimossa – Sekretariino
 • Pierluigi Cinquantini - Redaktado de ItInFo
 • Luigi Fraccaroli – Redaktado de la italaj paĝoj de Koncize
 • Alessandro Amerio - Rilatoj kun la Ministrejo pri Eksterlandaj Aferoj; TEJO-Komitatano
 • Francesco Amerio - Kunordiganto pri Internacia Junulara Festivalo

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Daniela Costa - TEJO-Komitatanino
 • Carlo Sarandrea – Redaktado de Nova Sento
 • Dario Besseghini – Pasporta Servo
 • Francesco Pignatelli – Prizorgado de la Manlibro por aktivuloj
 • Elena Zerpini – Prizorgado de IEJ-arkivo