PREMIO MAŬRO LA TORREInternacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), kunlabore kun la familio La Torre, anoncas konkurson pri esplorlaboro en unu el la kampoj en kiuj laboris la karmemora prezidanto de ILEI, Profesoro Mauro La Torre (1946-2010). En 2011 la Komitato de ILEI elektis profesoron Mauro La Torre honora membro de ILEI.La esplor-kampoj estas:- Aplikoj de lingvoteknologio al Esperanto kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritraktoj;- Interkultura edukado per Esperanto Instruado de Esperanto kaj iloj por instrui Esperanton;- Perfektigaj kursoj por instruantoj de Esperanto;- Retaj kursoj pri Esperanto;- Evoluo de la vorttrezoro de Esperanto tratempe kaj nuntempe.La kandidatoj anoncu sian intencon partopreni kaj sian temon ĝis la 1a de januaro 2022. La ILEI-estraro kaj la familio La Torre tiam starigos juĝ-komisionon en rilato kun la temo de la esplor-laboro.La esplor-laboro devas esti dokumentita kaj priskribita en raporto de almenaŭ 20 A4-paĝoj, maksimume 30 paĝoj. Ĉiuj kandidatoj transdonu siajn laboraĵojn rete al ilei.prezidanto@gmail.com ĝis la 30a de aprilo 2022 por la okazigo de la konkurso, kaj la prezidanto transdonos ilin al la familio La Torre, al ILEI kaj al la ĵurio.La anonco pri la gajninto okazos antaŭ la 30a de junio 2022. La gajninto devos sendi naŭ paperajn ekzemplerojn de sia laboraĵo, tio estas al familio La Torre kaj po unu al diversaj gravaj Eo-bibliotekoj en la mondo laŭ la programo de ILEI “Ni Savu Niajn Semojn”.La premio konsistas el sumo de 500 eŭroj. ILEI retenas al si la rajton eventuale aperigi la gajnintan raporton.La konkurso La Torre okazis jam du fojojn, en 2015 kaj en 2018. La trian fojon, la premio kaj la diplomo estos transdonitaj en la jaro 2022 okaze de la 55a ILEI-Kongreso en Kebekurbo kaj pli vaste prezentata en la 107a Universala Kongreso de UEA en Montrealo. ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook
Post ĝuste 100 tagoj ekokazos denove ĉeesta Junulara E-Semajno (28 DEC - 04 JAN) en Lutherstadt Wittenberg, Germanio! ☃️❄️ Se vi ankoraŭ ne aliĝis, ne maltrafu la ŝancon tion fari ĉe jes.pej.pl/eo/ 🔥 ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook
Internacia #Esperanto-LernadoLernu Esperanton - malkovru novajn ŝancojn. 💚🌷 ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook

2 months ago

Gioventù Esperantista Italiana | Itala Esperantista Junularo
Kovrilbildo de Gioventù Esperantista Italiana | Itala Esperantista Junularo ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook
Cari soci,durante l'assemblea annuale ordinaria dello scorso 26 agosto ad Assisi Pierre Caliari è stato riconfermato presidente dell'associazione, mentre Emanuele Regano, Francesco Fagnani e Giorgio Perna sono stati eletti nel Direttivo.Vi informiamo che nella prima riunione del nuovo Direttivo (oggi 31 agosto) sono stati anche riconfermati Emanuele Regano come Vicepresidente, Francesco Fagnani come Segretario Generale e Giorgio Perna come Tesoriere.Appena possibile invieremo informazioni sulle varie attività che stiamo già organizzando per i prossimi mesi.Koran saluton,la nova IEJ-estraro;) ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook
Rigardi en Facebook
La Estraro de TEJO 2021-2022! 🎉La nova teamo ekoficos la 1-an de Septembro. Agrablan kunlaboron kaj sukcesan agadon! ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook