11 hours ago

Gioventù Esperantista Italiana | Itala Esperantista Junularo
Kovrilbildo de Gioventù Esperantista Italiana | Itala Esperantista Junularo ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook
UK en Belfasto nuligita: anstataŭe okazos duafoje la Virtuala Kongreso.Konsiderante la plej lastatempajn evoluojn kaj prognozojn, la Estraro de UEA decidis kun bedaŭro nuligi la ĉeestan 106-an Universalan Kongreson (UK) en Belfasto. Anstataŭe okazos duafoje la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) dum la tagoj antaŭviditaj por la UK, nome de la 17-a ĝis la 24-a de julio, kaj sub la sama temo: “Paco kaj konfido: universalaj valoroj” (uea.org/gk/920).La decidon motivigis la daŭraj problemoj pri la pandemio, kies evoluo estas pli negativa ol atendite. Aldoniĝas la necertecoj pri la tiamaj vojaĝkondiĉoj kaj pri la postulotaj pagendaj testoj aŭ kvaranteno kaj la nesufiĉa progreso de la vakcinado en Eŭropo kaj internacie. Sed ankaŭ kondukis al tio, ke la nord-irlandaj instancoj, pro la pandemio, bezonis okupi la planitan kongresejon. Dum nedifinita periodo la kongresejo estos uzata por vakcini homojn en Belfasto, sen la eblo uzi ĝin por aliaj celoj. La tuta situacio riskas malebligi la partoprenon en la UK por homoj el multaj landoj. Cetere oni deziras protekti la sanon de la partoprenantoj kaj ne endanĝerigi niajn gastigantojn. Tiuj motivoj postulis la nuligon.Kiel indikite, ĉiuj aliĝkotizoj por Belfasto estos repagitaj minus 15 EUR pro administraj kostoj; alternative aliĝintoj povos plene konservi sian aliĝkotizon por unu el la du venontaj UK-oj. Ĉiuj kongresaj mendoj (kiel hoteloj kaj ekskursoj) faritaj pere de UEA aŭtomate nuliĝos; la pagitaj sumoj restos en la UEA-konto de la koncernaj kongresanoj je ilia dispono. Ĉiu aliĝinto estos rekte informita de la Kongresa Fako de UEA. Pro tio, ke la nuligo povus forte negative influi la financojn de la Asocio, aliĝintoj ankaŭ povas konsideri rezigni pri siaj aliĝkotizoj kiel donaco al UEA, informante al la Kongresa Fako.Kvankam oni devis alveni al tiu decido, la Estraro de UEA esperas, ke la 2-a VK iugrade kompensos la nuligon de la 106-a UK. La Estraro agnoskas la laboron de la Loka Kongresa Komitato, nome Tim Owen (prezidanto), Lorna Flanagan (sekretario), Michele Gazzola (rektoro de Internacia Kongresa Universitato), Gordon Flanagan, Frank Dobbs, James McMurray kaj Movado Junulara Skota (junulara programo). Kiel en 2020 la Virtuala Kongreso klopodos honori la laboron de la ĉi-jara LKK per multaj programeroj rilataj al la 106-a UK. La formularo por aliĝi al la VK baldaŭ disponeblos; aliĝo estos senpaga por individuaj membroj de UEA, kiuj frue aliĝos. Ĉiuj bonvenas aliĝi al UEA per la reta aliĝilo: uea.org/alighoj/alighilo.Ĉiu Gazetara Komuniko de UEA estas libere uzebla laŭ la Permesilo CC BY 4.0.Trovu antaŭajn Gazetarajn Komunikojn en la retejo de UEA: uea.org/aktuale/komunikojLa rekta ligilo por la komuniko: uea.org/gk/947 ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook
Ni invitas vin al la 7 podiaj diskutoj de #IRIS - Internacia Reta Interfaka Simpozio! La eventoj estas malfermaj al ĉiuj. Jen la Zoom-ligiloj: Psikologio: us02web.zoom.us/j/82967905010Astronomio: us02web.zoom.us/j/81429041289Fervojoj: us02web.zoom.us/j/84252703783Inĝenierarto kaj Biologio: us02web.zoom.us/j/86072240871Matematiko kaj Fiziko: us02web.zoom.us/j/84744771202Lingvistiko: us02web.zoom.us/j/83482075237Sociologio, Antropologio kaj Internaciaj Rilatoj: us02web.zoom.us/j/86542928522 ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook
CONCORSO MARELLI 2021In attuazione:a) delle disposizioni testamentarie del compianto esperantista Pier Luigi Marelli,b) della delibera del CN FEI del 3.10.93,c) della delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Marelli del 9.11.97,è indetto un concorso per la premiazione di giovani in possesso del diploma di esperanto di 3° grado.Il premio consiste in un viaggio gratuito a Belfast (Irlanda del Nord – Regno Unito) - per poter partecipare al 106° Congresso Universale di Esperanto dal 17 al 24 luglio 2021 - oppure a Kiev (Ucraina) al 76° Congresso Giovanile Internazionale dal 26 luglio al 1° agosto 2021.Requisiti: possono partecipare al concorso i giovani aventi i seguenti requisiti:a) cittadinanza italiana;b) età minima 18 anni, età massima 36 anni compiuti al 1° gennaio 2021;c) possesso del diploma di 3° grado, rilasciato dall'Istituto Italiano di Esperanto;d) nessuna precedente fruizione del premio nello stesso concorso;e) iscrizione alla FEI.I membri del Consiglio di Amministrazione e i loro familiari non possono concorrere.Definizione del premio. Il premio coprirà le seguenti spese:a) iscrizione al Congresso;b) viaggio col mezzo di trasporto più economico;c) soggiorno nella località congressuale in alloggi universitari o equivalenti;d) partecipazione ad una eventuale gita programmata dal Comitato Organizzatore del Congresso, intercalata nel corso del Congresso, con esclusione quindi di ogni attività turistica antecedente o susseguente al Congresso;e) assicurazione per l'assistenza sanitaria e contro gli infortuni in assenza di altre assicurazioni e accordi internazionali, nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.La somma che il Consiglio di Amministrazione destinerà per ciascun vincitore sarà devoluta in due tempi: l'80% circa anticipatamente, il saldo a rendiconto documentato delle spese sostenute e previa relazione in esperanto sul viaggio effettuato.Modalità di presentazione della domanda: entro il 15.4.2021 dovranno pervenire alla FEI (indirizzo qui sotto) le domande dei concorrenti e relativi allegati - certificato di cittadinanza, certificato di nascita, attestazione di conseguimento di diploma di 3° grado (il tutto in carta semplice), oppure autocertificazione con allegata fotocopia di documento d'identità valido. Il candidato si impegna a far avere, al rientro del viaggio, relazione scritta sull'esperienza vissuta.Valutazione dei candidati e assegnazione dei premi. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riunirà dopo la data di scadenza di presentazione delle domande per l'esame delle stesse e per la proclamazione dei vincitori. Nella valutazione si terrà conto del punteggio conseguito negli esami e anche dell'attività svolta dal candidato nel movimento esperantista.Per ulteriori informazioni:Federazione Esperantista ItalianaVia Villoresi 38, 20143 MILANO MI (tel./fax 0258100857)feisegreteria@esperanto.itIstituto Italiano di Esperanto(Carlo Bourlot, carlo.bourlot@gmail.com) ... See MoreSee Less
Rigardi en Facebook