“Topolino” en Esperanto!

Malmultaj homoj scias ke, en 1993, la popularega itala ĉiusemajna komikslibro “Topolino” (“Miĉjo Muso”) publikigis unupaĝan rakonton en Esperanto. La rakonto estis verkita de la tiama ĉefraportisto Piergiorgio Ruggeri kaj ilustrita de Claudio Sciarrone; ĝin akompanis itala traduko de la enhavo kaj dupaĝa artikolo kiu skize enkondukis la gramatikon de Esperanto kaj la ĉeftrajtoj de la Esperanto-movado.

En la rakonto, titolita “Archimede kaj la Kongreso de Inventistoj”, Archimede (itala nomo de Gyro Gearloose, la inventisto, kiu loĝas en Anasurbo) peraviadile ekflugas direkte al la monda kongreso de inventistoj. Dumvojaĝe, li demandas sin kiun lingvon li parolos kun siaj kolegoj el la tuta mondo; kiam li alvenas al la celita flughaveno, tamen, lin bonvenigas amaso da fakuloj per la krio “Saluton! Bonvenon!”. En la lasta ilustraĵo, Archimede deklaras: “[Esperanto] estas la plej bela inventaĵo en la mondo!”.

LA TEKSTO DE LA ARTIKOLO

Ekzistas lingvo parolata en la tuta mondo kiun eblas lerni dum malmultaj semajnoj, kiu ebligas malmultekostajn vojaĝojn kaj kiu facile kompreneblas. Temas pri Esperanto. Oni ĝin lernas dum tri semajnoj, oni ĝin parolas en ĉiu angulo de la Tero, ĝi ebligas vojaĝi al 50 landoj kun etegaj elspezoj kaj kun la certo trovi iun, kiu parolas ĝin.

 

 

Esperanto estis inventita en 1887 de Lejzer Zamenhof, polia kuracisto, kiu deziris doni al la mondo la eblecon paroli komunan lingvon. Lia ideo estis elpreni la radikon de vortoj, kompari ĝin en pluraj lingvoj kaj krei novan vorton kiun konsistigu la komunaj silaboj. La gramatiko estis pripensita, tiel ke ĝi estu simpla. La rezulto estis lingvo rekta kaj facila.

Hodiaŭ en la tuta mondo estas homoj, libroj, lernejoj kie Esperanto parolatas.

 

 

Ĉu vi scias kion eblas fari, per kono de Esperanto? Eblas partopreni la internaciajn kongresojn kiuj okazas ĉiujare en Svedio, Polio, Germanio, Italio; temas pri bonegaj okazoj por koni eksterlandajn knabojn, ĉar ĉiun kongreson partoprenas centoj da junuloj. Tiel, eblos ricevi kaj sendi leterojn al siaj amikoj… kompreneble en Esperanto! Kaj eblas vojaĝi kaj esti gastigitaj senpage: Pasporta Servo estas libreto da adresoj, ĝisdatigitaj ĉiujare, kiu listigas esperantistojn pretajn gastigi amikojn, en 50 landoj.

Ĉu vi deziras ekzemplon? Semajno eksterlande, je jarfino, kostas 170mil liroj, inkluzive de loĝado, dudeko da prelegoj, ekskurso, koncerto, teatra vespero, jarfina balo, kaj tiel plu…

 

 

Esperanto aĝas 105 kaj estas lingvo kun literaturo de miloj da libroj, poetoj, romanverkistoj, kuracistoj kaj sciencistoj.

Albert Einstein estis granda subtenanto de ĝi, kaj same la sciencfikcia verkisto Isaac Asimov, kaj la Nobel-premiita ĥemiisto Ostwald, kaj la rusa verkisto Tolstoj, kaj fine Charlie Chaplin, kiu en sia filmo “La Granda Diktatoro” volis, ke ĉiuj surskriboj de la butikoj estu en Esperanto!

Se nun vi deziras lerni pli, vi kontaktu la Esperanto-grupon viaurban (en Italio estas pli ol sepdek sidejoj), aŭ Italan Esperantistan Junularon; ili estas je via dispono!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *