Antaŭ 116 jaroj, la 18-an de junio 1905 aperis la unua numero de la revuo #Esperanto! ... See MoreSee Less
Vedi in Facebook
OSPITE GRATUITO AL CONGRESSO DI ASSISI!Se negli ultimi 3 anni hai conseguito un diploma di esperanto, puoi ancora essere ospitato gratuitamente al Congresso nazionale di Esperanto dal 20 al 26 di agosto. È stato infatti prorogato al 20 giugno il termine per la partecipazione al bando di concorso indetto dalla FEI per 5 borse di studio per allievi che si sono diplomati negli ultimi 3 anni. Qui sotto trovi il testo del bando per la partecipazione. Non perdere questa occasione, partecipa inviando la tua candidatura!----------Bando per borse di studio a corso di perfezionamento di esperantoLa Federazione Esperantista Italiana (FEI), per premiare i migliori allievi dei corsi di esperanto, istituisce per l’anno 2021 5 Borse di studio per la partecipazione ad un corso residenziale di perfezionamento di esperanto.1) Le borse di studioVerranno assegnate ai migliori allievi dei corsi per partecipare ad Assisi al Congresso Italiano di Esperanto che si terrà dal 20 al 27 agosto 2021 ed in particolare ai corsi di perfezionamento che si terranno durante il congresso stesso.Le borse di studio istituite sono riservate ad allievi che abbiano:- o frequentato in presenza negli anni 2018-2019-2020-2021 un corso di esperanto di I o di II grado terminandolo con diploma rilasciato dall’IIE;- o partecipato ad un corso di esperanto di I o di II grado in rete (kape o kirek) o in DAD terminandolo con profitto;- o frequentato con profitto un corso universitario di esperantologia.I partecipanti devono essere iscritti alla FEI e non devono aver mai usufruito in precedenza di queste o altre borse similari istituite dalla FEI.Le borse di studio consistono nell’iscrizione al congresso e nell’ospitalità con trattamento di pensione completa in strutture studentesche od equivalenti. Eventuali soluzioni migliorative sono a carico del borsista.I borsisti dovranno frequentare regolarmente il corso di lingua esperanto (nelle mattine di domenica, lunedì, mercoledì e giovedì) e potranno partecipare alle altre attività congressuali che si terranno in orari diversi dal corso. Dovranno inoltre, al termine del corso, compilare una scheda di valutazione e partecipare contestualmente ad un colloquio con il docente ed un responsabile FEI. Si impegnano inoltre ad inviare alla FEI (via Villoresi 38, 20143 Milano, feisegreteria@esperanto.it) entro il 30 settembre 2021, una relazione scritta, in esperanto, sull’esperienza congressuale.2) Come parteciparePer partecipare all’assegnazione della borsa di studio occorre inviare, preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo feisegreteria@esperanto.it, domanda in cui vengono precisati: le generalità del richiedente, il tipo di corso frequentato, l’esito dello stesso, il nome dell’insegnante o tutore, nonché la dichiarazione di essere a conoscenza delle condizioni per ottenere la borsa di studio. Chi ha superato un esame o ha ricevuto un attestato, deve allegare copia dello stesso.La domanda deve pervenire entro e non oltre il 20 giugno 2021.Nel caso in cui l’esame venga sostenuto dopo tale data, i richiedenti potranno essere presi in esame dalla commissione nel caso in cui le borse di studio non siano già state assegnate.3) L’assegnazioneUna commissione, consistente nel presidente della FEI, presidente della IEJ, segretario FEI, provvederà, a suo insindacabile giudizio, ad individuare gli assegnatari delle borse di studio. Costituiranno motivo di preferenza i meriti conseguiti durante i corsi e le relazioni dell’insegnante (o tutore).Per informazioni: feisegreteria@esperanto.it ... See MoreSee Less
Vedi in Facebook
Kronologiaj fotojĈu vi iam deziris inspiri aliajn per via kono kaj via energio?Trejniĝu por iĝi trejnisto en Tuluzo, Francio! 🇫🇷 toulouse.occeo.net/igxu-trejnisto-erasmus/ ... See MoreSee Less
Vedi in Facebook

1 month ago

Gioventù Esperantista Italiana | Itala Esperantista Junularo
Kovrilbildo de Gioventù Esperantista Italiana | Itala Esperantista Junularo ... See MoreSee Less
Vedi in Facebook
KONKURSO “GIANFRANCO MOLLE”Itala Esperanto-Federacio, por omaĝi Gianfranco Molle, la plej faman italan kantiston, tutmonde konatan, animon de “Muzika Kulturo”, decidis organizi konkurson pri kanzonoj originale verkitaj en Esperanto. La komisiono povos asigni ĝis tri premiojn.La rezultoj estos anoncitaj enkadre de la itala kongreso de Esperanto, dum specifa programero.Ĉiu persono rajtas konkursi per maksimume tri verkoj, kiuj devas esti neniam antaŭe eldonitaj per ajna komunikilo (prese, rete, lege, bloge, ktp). Maksimuma daŭro de kanzono estas 5 minutoj. La gajnintoj de la unua premio ne rajtas partopreni en la konkurso dum la sekvaj tri jaroj.La konkursaĵojn oni sendu al la sekretario, Ivan Orsini, per retmesaĝo, al la adreso concorso@esperanto.it indikante la elektitan pseŭdonimon kaj la efektivan nomon kaj adreson; ili estu kantitaj kaj luditaj en aŭda formato mp3 aŭ ogg, kaj skribitaj (nur vortoj, eventuale kun akordoj) en teksta formato doc aŭ odt.Premioj: la gajninto de la unua premio, premio Ĝanfranko, ricevos monpremion de 250,00 eŭroj, por la aliaj la premio konsistos el esperantlingvaj KD-oj.Limdato por la sendado estas la 30-a de majo 2021.Juĝkomisiono: prezidanto: Michela Lipari, sekretario Ivan Orsini, juĝantoj: Giulio Cappa, Marcella Fasani, Bertilo WennergreenLa sekretario informos ĝis la 1-a de aŭgusto la gajnintojn pri la premio.La partoprenantoj cedas senpage al IEF por la unua jaro la rajton je unua publikigo.Por pliaj informoj : concorso@esperanto.itFEI, concorso, via Villoresi 38, 20143 Milano, Italia ... See MoreSee Less
Vedi in Facebook

1 month ago

Gioventù Esperantista Italiana | Itala Esperantista Junularo
Kovrilbildo de Gioventù Esperantista Italiana | Itala Esperantista Junularo ... See MoreSee Less
Vedi in Facebook
UK en Belfasto nuligita: anstataŭe okazos duafoje la Virtuala Kongreso.Konsiderante la plej lastatempajn evoluojn kaj prognozojn, la Estraro de UEA decidis kun bedaŭro nuligi la ĉeestan 106-an Universalan Kongreson (UK) en Belfasto. Anstataŭe okazos duafoje la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) dum la tagoj antaŭviditaj por la UK, nome de la 17-a ĝis la 24-a de julio, kaj sub la sama temo: “Paco kaj konfido: universalaj valoroj” (uea.org/gk/920).La decidon motivigis la daŭraj problemoj pri la pandemio, kies evoluo estas pli negativa ol atendite. Aldoniĝas la necertecoj pri la tiamaj vojaĝkondiĉoj kaj pri la postulotaj pagendaj testoj aŭ kvaranteno kaj la nesufiĉa progreso de la vakcinado en Eŭropo kaj internacie. Sed ankaŭ kondukis al tio, ke la nord-irlandaj instancoj, pro la pandemio, bezonis okupi la planitan kongresejon. Dum nedifinita periodo la kongresejo estos uzata por vakcini homojn en Belfasto, sen la eblo uzi ĝin por aliaj celoj. La tuta situacio riskas malebligi la partoprenon en la UK por homoj el multaj landoj. Cetere oni deziras protekti la sanon de la partoprenantoj kaj ne endanĝerigi niajn gastigantojn. Tiuj motivoj postulis la nuligon.Kiel indikite, ĉiuj aliĝkotizoj por Belfasto estos repagitaj minus 15 EUR pro administraj kostoj; alternative aliĝintoj povos plene konservi sian aliĝkotizon por unu el la du venontaj UK-oj. Ĉiuj kongresaj mendoj (kiel hoteloj kaj ekskursoj) faritaj pere de UEA aŭtomate nuliĝos; la pagitaj sumoj restos en la UEA-konto de la koncernaj kongresanoj je ilia dispono. Ĉiu aliĝinto estos rekte informita de la Kongresa Fako de UEA. Pro tio, ke la nuligo povus forte negative influi la financojn de la Asocio, aliĝintoj ankaŭ povas konsideri rezigni pri siaj aliĝkotizoj kiel donaco al UEA, informante al la Kongresa Fako.Kvankam oni devis alveni al tiu decido, la Estraro de UEA esperas, ke la 2-a VK iugrade kompensos la nuligon de la 106-a UK. La Estraro agnoskas la laboron de la Loka Kongresa Komitato, nome Tim Owen (prezidanto), Lorna Flanagan (sekretario), Michele Gazzola (rektoro de Internacia Kongresa Universitato), Gordon Flanagan, Frank Dobbs, James McMurray kaj Movado Junulara Skota (junulara programo). Kiel en 2020 la Virtuala Kongreso klopodos honori la laboron de la ĉi-jara LKK per multaj programeroj rilataj al la 106-a UK. La formularo por aliĝi al la VK baldaŭ disponeblos; aliĝo estos senpaga por individuaj membroj de UEA, kiuj frue aliĝos. Ĉiuj bonvenas aliĝi al UEA per la reta aliĝilo: uea.org/alighoj/alighilo.Ĉiu Gazetara Komuniko de UEA estas libere uzebla laŭ la Permesilo CC BY 4.0.Trovu antaŭajn Gazetarajn Komunikojn en la retejo de UEA: uea.org/aktuale/komunikojLa rekta ligilo por la komuniko: uea.org/gk/947 ... See MoreSee Less
Vedi in Facebook