• Norberto Saletti – Prezidanto
 • Dario Besseghini – Vicprezidanto kaj kasisto
 • Cristina de Giorgi – Sekretario
 • Mauro Nervi – Redaktado de “Nova Sento”
 • Massimo Soranzio – Redaktado de “Nova Sento”
 • Giuseppina Fabbrocino – Lokaj grupoj
 • Alberto Milana – Rilatoj kun landaj sekcioj de TEJO
 • Daniele Mistretta – ItInFo
 • Roberto Tresoldi – Rilatoj kun IEF
 • Eva Formaggio – Koresponda servo

 • Norberto Saletti – Presidente
 • Dario Besseghini – Vicepresidente e cassiere
 • Cristina de Giorgi – Segretaria
 • Mauro Nervi – Redattore di “Nova Sento”
 • Massimo Soranzio – Redattore di “Nova Sento”
 • Giuseppina Fabbrocino – Gruppi locali
 • Alberto Milana – Rapporti con le sezioni nazionali della TEJO
 • Daniele Mistretta – ItInFo
 • Roberto Tresoldi – Rapporti con la FEI
 • Eva Formaggio – Servizio di corrispondenza