Jam ekde la fino de la dekoka jarcento ekpublikiĝis en Esperantujo ĉiaj beletraj verkoj: ĉu literaturaj tradukoj (la Dia Komedio, la Biblio, la Kalevala…), ĉu romanoj, ĉu eseoj, ĉu originala poezio.

Itala Esperantista Junularo mem donas al Esperanto-literaturo, jaron post jaro, novajn majstroverkojn. Ni jam esperantigis kaj publikigis kelkajn el la plej elstaraj verkoj de la tuta itala literaturo: temas pri italaj komiksoj, kiujn IEJ (danke al la aktivemo de Daniele Binaghi kaj de la teamo de Projekto RoMEo) strebas esperantigi kaj konatigi tutmonde!

La komiksoj ĝis nun eldonitaj de Projekto RoMEo, kunlabore je IEJ kaj eldonejo Edistudio, jenas:

  • Rat-Man (2007), kunlabore kun JEFO, la dua eksteritala traduko (post la hispanlingva) de la komikso. Noto: la kopioj de tiu ĉi komikso elĉerpiĝis.
  • Diabolik – La Reĝo de la Teroro (2009), kun Itala Esperanto-Federacio.
  • Lupo Alberto (2010), kun Itala Esperanto-Federacio kaj la Esperanto-Centro de Torino.

[WRG id=834]
Krome, Projekto RoMEo publikigis la esperantlingvan komikson Lasta lekcio en Gotingeno, kun tekstoj kaj akvodezegnoj de Davide Osenda. La verko senpage elŝuteblas kiel PDF-dosiero el la retpaĝo de Projekto RoMEo.

[contact-form-7 id=”526″ title=”Aĉetoj”]Sin dalla fine dell’Ottocento sono state pubblicate in esperanto opere di ogni genere, dalle traduzioni letterarie (la Divina Commedia, la Bibbia, il Kalevala…), ai romanzi, ai saggi e alla poesia originale.

La stessa Gioventù Esperantista Italiana sta donando alla letteratura esperantista, anno dopo anno, opere di eccezionale rilievo.

In particolare, abbiamo curato e pubblicato le traduzioni in esperanto di alcuni dei testi più noti della letteratura italiana: stiamo parlando del fumetto d’autore italiano, che la IEJ (grazie al fondamentale lavoro dell’attivista Daniele Binaghi e del Progetto RoMEo) si impegna a far conoscere in tutto il mondo!

Le edizioni finora pubblicate dal Progetto RoMEO, in collaborazione con la IEJ e l’editrice Edistudio, sono:

  • Rat-Man (2007), in collaborazione con la Gioventù Esperantista Francese. È la seconda edizione straniera di RatMan al mondo (dopo quella spagnola). Nota: le copie di questo fumetto sono esaurite.
  • Diabolik – La Reĝo de la Teroro (“Il re del terrore”, 2009), insieme alla Federazione Esperantista Italiana.
  • Lupo Alberto (2010), insieme al Centro Esperanto di Torino.

[WRG id=834]
Il progetto RoMEo ha inoltre pubblicato in esperanto Lasta lekcio en Gotingeno (Ultima lezione a Gottinga), con testi e acquerelli di Davide Osenda. L’opera è disponibile gratuitamente, in formato PDF, nelle pagine in rete del Progetto RoMEo.

[contact-form-7 id=”502″ title=”Acquisti”]