Eblecoj por lerni Esperanton estas senfinaj. En Interreto disponeblas bonegaj didaktikaj helpiloj kiuj povas aparte utili por memlernado; cetere, la ĉefaj eldonejoj havas en siaj katalogoj vortarojn kaj esperantajn gramatiklibrojn por italoj.

 

La konsilita retkurso de esperanto certe ne estas la nura maniero por lerni Esperanton: en la retejo de Itala Esperantista Federacio troveblas listo de aliaj senpagaj esperanto-retkursoj, je la ligilo (www.esperanto.it/corsi-in-rete);

Ĉu vi bezonas esperantan vortaron?

En la paĝo www.esperanto.it/libri/, de la retejo de Itala Esperantista Federacio, troveblas ĉiuj informoj por:

  • Elŝuti senpage itala-esperantan vortaron en vian komputilon, tabulkomputilon aŭ poŝtelefonon;
  • Peti ricevi hejme senpagan esperantan gramatiklibron;
  • Aĉeti librojn, vortarojn aŭ gramatikojn pere de Itala Esperantista Federacio.

Le possibilità di imparare l’esperanto sono infinite. In Internet sono disponibili degli ottimi ausili didattici che possono risultare particolarmente utili per l’apprendimento da autodidatta; inoltre, le principali case editrici hanno nei propri cataloghi dizionari e grammatiche di esperanto per italiani.

 

Il corso KaPe di esperanto in rete non è certo l’unico modo per apprendere l’esperanto: sul sito della Federazione Esperantista trovi infatti un elenco di altri corsi di esperanto gratuiti disponibili in rete, all’indirizzo (www.esperanto.it/corsi-in-rete);

Cerchi un buon dizionario o vocabolario di esperanto?

Sulla pagina www.esperanto.it/libri/, ospitata dal sito della Federazione Esperantista Italiana, trovi tutte le informazioni per:

  • Scaricare gratis un dizionario italiano-esperanto sul tuo pc, tablet o smartphone;
  • Richiedere una grammatica gratuita di esperanto direttamente a casa tua;
  • Acquistare altri libri di testo, dizionari o grammatiche tramite la Federazione Esperantista.