La Itala Esperanto Federacio, kies junulara sekcio estas Itala Esperantista Junularo, estas senprofita morala institucio kiu okupiĝas pri la diskonigo de esperanto en Italujo.
Ĝi estas fremda, laŭ statuto, al ĉia politika ideologio aŭ religiono kaj naskiĝas kiel federacio inter la lokaj grupoj kaj la fakaj asocioj.

Itala Esperantista Federacio membras en la Universala Esperantista Asocio (UEA), kiu kunordigas la naciajn federaciojn je tutmonda nivelo.

Organo de Itala Esperantista Federacio estas la dumonata revuo L’Esperanto, ricevata senpage de ĉiuj anoj.

La agadoj estas kunordigitaj fare de la Nacia Konsilantaro (kiu konsistas el 21 membroj elektitaj de la asembleo de la anoj) kaj de la Estraro (kiu konsistas el 7 membroj).

IEF estis kreita la 22an de marto 1910 kaj estas rekonata kiel senprofita morala institucio ekde 1956.

Pliaj informoj: oficiala retejoLa Federazione Esperantista Italiana (FEI), di cui la Gioventù Esperantista Italiana è la sezione giovanile, è l’Ente morale che si occupa di promuovere la conoscenza dell’esperanto in Italia.
È estranea, per statuto, ad ogni ideologia politica o fede religiosa e nasce come federazione tra i gruppi locali italiani e le fakaj asocioj (associazioni di categoria).

La Federazione Esperantista Italiana fa parte dell’Associazione Universale Esperanto (UEA), che la coordina a livello mondiale con le altre associazioni nazionali. Organo della Federazione Esperantista Italiana è la rivista bimestrale L’Esperanto, ricevuta gratuitamente da tutti i soci.
Le attività vengono coordinate dal Consiglio Nazionale (composto da 21 membri eletti dall’assemblea dei soci) e dal Consiglio DIrettivo (composto da 7 membri).
La FEI è stata fondata il 22 marzo 1910 ed è riconosciuta come ente morale dal 1956.

Maggiori informazioni: sito ufficiale