• Francesco Pignatelli – Prezidanto kaj rilatoj kun alilandaj junularaj organizoj
 • Marco Angoscini – Vicprezidanto, respondeculo pri IEJ-adresaro, serĉado de festivalejoj kaj kunordigado de Internacia Junulara Festivalo
 • Carlo Pignatelli – Sekretario kaj pretigado de informiloj
 • Stefania Pastre – Kasistino
 • Alessandro Amerio – Redaktado de “ItInFo” kaj “Koncize”
 • Paola de Luca – Programo de Internacia Junulara Festivalo
 • Anna Cosenza – Administrado de Internacia Junulara Festivalo
 • Luigi Barbana – Publikaj rilatoj
 • Alessandro Perna – Rilatoj kun IEF

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Marino Carpignano – Redaktado de “Nova Sento”
 • Luigi Fraccaroli – Kunhelpanto por IEJ-adresaro
 • Giovanna Licciardello – Rilatoj kun la Ministrejo pri eksterlandaj aferoj
 • Norberto Saletti – Poŝta fako
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Francesco Scattolin – Dissendado de “Koncize”
 • Nicola Moysi – Informado al esperantista gazetaro
 • Paola Nigrelli – Prizorgado de IEJ-arĥivo

 • Francesco Pignatelli – Presidente e responsabile delle relazioni con le associazioni giovanili straniere
 • Marco Angoscini – Vicepresidente, responsabile dell’indirizzario IEJ, della ricerca di sedi per il Festival Giovanile Internazionale e coordinatore dello stesso
 • Carlo Pignatelli – Segretario e responsabile della preparazione di materiale informativo
 • Stefania Pastre – Cassiera
 • Alessandro Amerio – Redattore di “ItInFo” e “Koncize”
 • Paola de Luca – Programma del Festival Giovanile Internazionale
 • Anna Cosenza – Amministratrice del Festival Giovanile Internazionale
 • Luigi Barbana – Relazioni pubbliche
 • Alessandro Perna – Rapporti con la FEI

COLLABORATORI ESTERNI

 • Marino Carpignano – Redattore di “Nova Sento”
 • Luigi Fraccaroli – Aiutante per l’indirizzario IEJ
 • Giovanna Licciardello – Rapporti con il Ministero degli Affari Esteri
 • Norberto Saletti – Attività postali
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Francesco Scattolin – Distribuzione di “Koncize”
 • Nicola Moysi – Informazione alla stampa esperantista
 • Paola Nigrelli – Mantenimento dell’archivio IEJ