• Luigi Fraccaroli – Prezidanto kaj respondeculo pri la komisionoj “Rilatoj kun IEJ” kaj “Estrara kunordigado”
 • Alessandro Amerio – Vicprezidanto, redaktado de “ItInFo” kaj respondeculo pri la komisiono “Informado al la esperantista gazetaro”
 • Marco Bezzi – Respondeculo pri la komisionoj “Rilatoj kun eksterlandaj esperantistaj junularaj asocioj”, “Rilatoj kun la Ministrejo pri eksterlandaj aferoj” kaj “Serĉado de subvencioj”
 • Elena Maggiolini – Sekretariino kaj respondeculino pri la komisiono “Rilatoj kun lokaj grupoj kaj simpatantoj”
 • Marco Angoscini – Kasisto
 • Enrico Agliotti – Respondeculo pri la komisiono “Informadikigo”
 • Francesco Amerio – Respondeculo pri la komisiono “Festivalo”
 • Luigi Barbana – Respondeculo pri la komisiono “Informado al neesperantistaj organizoj”
 • Daniela Costa – Redaktado de “Koncize” kaj respondeculino pri la komisiono “Seminarioj”

COLLABORATORI ESTERNI

 • Carlo Sarandrea – Redaktado de Nova Sento
 • Norberto Saletti – Poŝta fako
 • Francesco Pignatelli – Prizorgado de la Manlibro por aktivuloj
 • Elena Zerpini – Prizorgado de IEJ-arkivo

 • Luigi Fraccaroli – Presidente e responsabile delle commissioni “Rapporti con la FEI” e “Coordinamento interno”
 • Alessandro Amerio – Vicepresidente, redattore di “ItInFo” e responsabile della commissione “Informazione alla stampa esperantista
 • Marco Bezzi – Responsabile delle commissioni “Rapporti con le associazioni esperantiste giovanili straniere”, “Rapporti con il Ministero degli Affari Esteri” e “Ricerca di sovvenzioni”
 • Elena Maggiolini – Segretaria e responsabile della commissione “Rapporti con i gruppi locali e con i simpatizzanti”
 • Marco Angoscini – Cassiere
 • Enrico Agliotti – Responsabile della commissione “Informatizzazione”
 • Francesco Amerio – Responsabile della commissione “Festival”
 • Luigi Barbana – Responsabile della commissione “Informazione alle organizzazioni non esperantiste”
 • Daniela Costa – Redattrice di “Koncize” e responsabile della commissione “Seminari”

COLLABORATORI ESTERNI

 • Carlo Sarandrea – Redattore di Nova Sento
 • Norberto Saletti – Attività postali
 • Francesco Pignatelli – Mantenimento del Manlibro por aktivuloj (“Manuale per attivisti”)
 • Elena Zerpini – Mantenimento dell’archivio IEJ