• Federico Breda – Prezidanto
 • Flavia dal Zilio – Vicprezidantino, rilatoj kun la Ministrejo pri Eksterlandaj Aferoj kaj subvencioj
 • Luka Bertero – Internacia Junulara Festivalo kaj internaciaj rilatoj
 • Manuel Giorgini – Kasisto
 • Michela Concialdi – Kulturo
 • Federico Gobbo – Interreto
 • Giuseppe Castelli – Informado
 • Oscar Foltran – Rilatoj kun la lokaj grupoj
 • Federico Schreiber – Internacia Junulara Festivalo kaj internaciaj rilatoj
EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ
 • Silvano Garbari
 • Adalberto Delindati – Seminarioj kaj someraj kursoj
 • Jacob Nordfalk – Internacia Junulara Festivalo

ALIAJ AGADOJ

Dum julio 1998 estis organizitaj someraj kursoj de Esperanto en Prago, kunlabore kun Ĉeĥa Esperanto-Junularo, kaj en Rijeko, okaze de la 54-a Internacia Junulara Kongreso, kunlabore kun la Kroata Esperanto-Junularo.

Dum aŭgusto estis organizita laborkampo en Blera, kunlabore kun la loka porturisma asocio (itale: Pro Loco).

Dum septembro komencis la dissendado de la retpoŝta informa bulteno Nova Sento en Reto, kiun tiam legis nur 125 homoj.

Dum novembro okazis la Mezeŭropa Jumulara Konferenco, en San Vito al Tagliamento, partoprenita de reprezentantoj de la italia, germania, hungaria kaj polia esperantistaj junularaj asocioj.

Dum januaro 1999 estis unuafoje starigita la retejo www.esperanto.it.

Dum februaro 1999 estis organizita renkontiĝo por novaj aktivuloj de IEJ en Padovo.

 • Federico Breda – Presidente
 • Flavia dal Zilio – Vicepresidentessa, rapporti con il Ministero degli Affari Esteri e sovvenzioni
 • Luka Bertero – Festival Giovanile Internazionale e relazioni internazionali
 • Manuel Giorgini – Cassiere
 • Michela Concialdi – Cultura
 • Federico Gobbo – Internet
 • Giuseppe Castelli – Informazione
 • Oscar Foltran – Rapporti con i gruppi locali
 • Federico Schreiber – Festival Giovanile Internazionale e relazioni internazionali
COLLABORATORI ESTERNI
 • Silvano Garbari
 • Adalberto Delindati – Seminari e corsi estivi
 • Jacob Nordfalk – Festival Giovanile Internazionale

ALTRE ATTIVITA’

Nel luglio 1998 sono stati organizzati corsi estivi di esperanto a Praga, in collaborazione con la Gioventù Esperantista Ceca, e a Fiume, in occasione del 54° Congresso Giovanile Internazionale, in collaborazione con la Gioventù Esperantista Croata.

Ad agosto è stato organizzato il campo di lavoro di Blera, in collaborazione con la locale Pro Loco.

A settembre ha avuto inizio la spedizione del bollettino informativo via posta elettronica Nova Sento in Rete, che contava 125 lettori.

A novembre si è svolta la Mezeŭropa Junulara Konferenco, organizzata a San Vito al Tagliamento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Gioventù Esperantiste italiana, tedesca, ungherese e polacca.

Nel gennaio 1999 è stato acquisito per la prima volta il dominio www.esperanto.it.

Nel febbraio 1999 è stato organizzato un incontro per nuovi attivisti della IEJ a Padova.