estraro 2013/14

 

“La ŝtala Estraro”

 • Michele Guerriero – Prezidanto, organiza komisiono
 • Emanuele Regano – administrada komisiono
 • Pjer Kaljari – Vicprezidanto, kultura komisiono
 • Lobo – Trezoristo
 • “Lollo” – Grafika komisiono
 • Samanta Chittolina – Redaktorino de Nova Sento
 • Michael Boris Mandirola – Komisiono pri eksteraj rilatoj kaj homaj rimedoj

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Walter Bruno – Kultura komisiono
 • Riccardo Moschetti – Respondeculo pri retejo
 • Bianca Romagnoli – Grafika komisiono
 • Nicola Ruggiero – Kultura komisiono
 • Giorgio Di Nucci – Administranto de Kurso de Esperanto (KaPe)

direttivo 2013/14

 “L’Estraro D’acciaio”

 • Michele Guerriero – Presidente, commissione organizzativa
 • Emanuele Regano – commissione amministrazione
 • Pjer Kaljari – Vicepresidente, commissione culturale
 • “Lobo” – Tesoriere
 • “Lollo” – Commissione grafica
 • Samanta Chittolina – Redattrice Nova Sento
 • Michael Boris Mandirola – Commissione relazioni esterne e risorse umane

COLLABORATORI ESTERNI

 • Walter Bruno – Commissione culturale
 • Riccardo Moschetti – Responsabile sito internet
 • Bianca Romagnoli – Commissione Grafica
 • Nicola Ruggiero – Commissione culturale
 • Giorgio Di Nucci – Amministratore del Kurso de Esperanto (KaPe)