• Roberto Tresoldi – Prezidanto
 • Cristina de Giorgi – Sekretario
 • Brunetto Casini – Kasisto kaj respondeculo pri financaj aferoj kaj redaktado de “Nova Sento”
 • Kiki Amadio – Internacia Junulara Festivalo
 • Roberto Crenna – Koresponda servo
 • Mariarosa Jannantuono – Lerneja agado

 • Roberto Tresoldi – Presidente
 • Cristina de Giorgi – Segretario
 • Brunetto Casini – Cassiere, responsabile degli affari finanziari, redattore di “Nova Sento”
 • Kiki Amadio – Internacia Junulara Festivalo
 • Roberto Crenna – Servizio di corrispondenza
 • Mariarosa Jannantuono – Attività nelle scuole