• Alessandro Perna – Prezidanto
  • Norberto Saletti – Sekretario
  • Francesco Pignatelli – Kasisto
  • Cristina de Giorgi – Organizado de Internacia Junulara Festivalo kaj redaktado de “Nova Sento”

  • Alessandro Perna – Presidente
  • Norberto Saletti – Segretario
  • Francesco Pignatelli – Cassiere
  • Cristina de Giorgi – Organizzatrice del Festival Giovanile Internazionale e redattrice di “Nova Sento”