• Francesco Amerio – Prezidanto
 • Marco Angoscini – Vicprezidanto
 • Elena Maggiolini – Sekretariino
 • Luigi Fraccaroli – Kasisto, prizorganto de IEJ-arkivo kaj de la “Manlibro por aktivuloj”
 • Guido Carravieri – Seminarioj kaj serĉado de ejoj por Internacia Junulara Festivalo
 • Luigi Barbana – Informado al neesperantistaj junularaj asocioj
 • Paola de Luca – Programo de Internacia Junulara Festivalo
 • Alessandro Amerio – Redaktado de “ItInFo” kaj rilatoj kun TEJO
 • Alessandro Perna – Redaktado de “Nova sento” kaj rilatoj kun IEF

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Anna Cimossa – Korespondaj petoj
 • Anna Cosenza – Administrado de Internacia Junulara Festivalo
 • Daniela Costa – Redaktado de “Koncize”
 • Enrico Agliotti – Prizorgado de IEJ-adresaro
 • Giovanna Licciardello – Rilatoj kun la Ministrejo pri eksterlandaj aferoj
 • Norberto Saletti – Poŝta fako
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Francesco Scattolin – Dissendado de “Koncize”
 • Giuliana Grassi – Informado al la esperantista gazetaro

 • Francesco Amerio – Presidente
 • Marco Angoscini – Vicepresidente
 • Elena Maggiolini – Segretaria
 • Luigi Fraccaroli – Cassiere, mantenimento dell’archivio IEJ e del “Manlibro por aktivuloj” (“Manuale per attivisti”)
 • Guido Carravieri – Seminari e ricerca di possibili sedi per il Festival Giovanile Internazionale
 • Luigi Barbana – Informazione alle associazioni giovanili non esperantiste
 • Paola de Luca – Programma del Festival Giovanile Internazionale
 • Alessandro Amerio – Redazione di “ItInFo” e rapporti con la TEJO
 • Alessandro Perna – Redazione di “Nova sento” e rapporti con la FEI

COLLABORATORI ESTERNI

 • Anna Cimossa – Richieste di corrispondenza
 • Anna Cosenza – Amministrazione del Festival Giovanile Internazionale
 • Daniela Costa – Redattrice di “Koncize”
 • Enrico Agliotti – Mantenimento dell’indirizzario IEJ
 • Giovanna Licciardello – Rapporti con il Ministero degli Affari Esteri
 • Norberto Saletti – Attività postali
 • Pierluigi Simari – Pasporta servo
 • Francesco Scattolin – Distribuzione di “Koncize”
 • Giuliana Grassi – Informazione alla stampa esperantista