• Alessandro Amerio – Prezidanto kaj respondeculo pri la komisionoj “Rilatoj kun IEF” kaj “Estrara kunordigado”
 • Marco Bezzi – Vicprezidanto kaj respondeculo pri la komisiono “Publikaj rilatoj”
 • Elena Maggiolini – Sekretariino kaj respondeculino pri la komisiono “Rilatoj kun lokaj grupoj kaj simpatantoj”
 • Guido Carravieri – Kasisto
 • Enrico Agliotti – Respondeculo pri la komisiono “IEJ-adresaro kaj informadikaj servoj”
 • Francesco Amerio – Respondeculo pri la komisiono “Festivalo”
 • Luigi Fraccaroli – Redaktado de “ItInFo” kaj respondeculo pri la komisiono “Informado al la esperantista gazetaro”
 • Pierluigi Cinquantini – Redaktado de “ItInFo” kaj respondeculo pri la komisiono “Informado al ne-esperantistaj organizoj”
 • Marco Angoscini

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Daniela Costa – Redaktado de Koncize
 • Carlo Sarandrea – Redaktado de Nova Sento
 • Dario Besseghini – Pasporta Servo
 • Francesco Pignatelli – Prizorgado de la Manlibro por aktivuloj
 • Elena Zerpini – Prizorgado de IEJ-arkivo
 • Mauro Tauzzi – Informado al la esperantista gazetaro

ALIAJ AGADOJ

La 17-an de januaro 1993 la populara ĉiusemajna italia komikso “Topolino” (“Miĉjo Muso”) publikigis unuafoje bildrakonton en Esperanto, kune kun artikolo, kiu prezentis skize sed precize la ĉeftrajtojn de la lingvo kaj de la movado. La rakonto, “Archimede kaj la Kongreso de Inventistoj”, eldoniĝis en la numero 1938 de la revuo. Pluesploru la aferon ĉi tie.

 • Alessandro Amerio – Presidente e responsabile delle commissioni “Rapporti con la FEI” e “Coordinamento interno”
 • Marco Bezzi – Vicepresidente e responsabile della commissione “Relazioni pubbliche”
 • Elena Maggiolini – Segretaria e responsabile della commissione “Rapporti con i gruppi locali e con i simpatizzanti”
 • Guido Carravieri – Cassiere
 • Enrico Agliotti – Responsabile della commissione “Indirizzario IEJ e servizi informatici”
 • Francesco Amerio – Responsabile della commissione “Festival”
 • Luigi Fraccaroli – Redattore di ItInFo e responsabile della commissione “Informazione alla stampa esperantista”
 • Pierluigi Cinquantini – Redattore di ItInFo e responsabile della commissione “Informazione alle organizzazioni non esperantiste
 • Marco Angoscini

COLLABORATORI ESTERNI

 • Daniela Costa – Redattrice di Koncize
 • Carlo Sarandrea – Redattore di Nova Sento
 • Dario Besseghini – Pasporta Servo
 • Francesco Pignatelli – Mantenimento del Manlibro por aktivuloj (“Manuale per attivisti”)
 • Elena Zerpini – Mantenimento dell’archivio IEJ
 • Mauro Tauzzi – Informazione alla stampa esperantista

ALTRE ATTIVITA’

Il 17 gennaio 1993 il celebre settimanale “Topolino” pubblicò per la prima volta un racconto in lingua esperanto, corredato di un articolo che presentava in maniera schematica ma precisa le caratteristiche della lingua e del movimento. La storia, “Archimede kaj la Kongreso de Inventistoj”, fu pubblicata sul numero 1938. Puoi saperne di più qui.