• Guido Carravieri – Prezidanto
 • Marco Bezzi – Vicprezidanto
 • Luisa de Bernardin – Kasistino
 • Anna Cimossa – Sekretariino
 • Pierluigi Cinquantini – Redaktado de ItInFo
 • Luigi Fraccaroli – Redaktado de la italaj paĝoj de Koncize
 • Alessandro Amerio – Rilatoj kun la Ministrejo pri Eksterlandaj Aferoj; TEJO-Komitatano
 • Francesco Amerio – Kunordiganto pri Internacia Junulara Festivalo

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Daniela Costa – TEJO-Komitatanino
 • Carlo Sarandrea – Redaktado de Nova Sento
 • Dario Besseghini – Pasporta Servo
 • Francesco Pignatelli – Prizorgado de la Manlibro por aktivuloj
 • Elena Zerpini – Prizorgado de IEJ-arkivo

 • Guido Carravieri – Presidente
 • Marco Bezzi – Vicepresidente
 • Luisa de Bernardin – Cassiera
 • Anna Cimossa – Segretaria
 • Pierluigi Cinquantini – Redattore di ItInFo
 • Luigi Fraccaroli – Redattore delle pagine italiane di Koncize
 • Alessandro Amerio – Rapporti con il Ministero degli Affari Esteri; membro del comitato TEJO
 • Francesco Amerio – Coordinatore del Festival Giovanile Internazionale

COLLABORATORI ESTERNI

 • Daniela Costa – Membro del comitato TEJO
 • Carlo Sarandrea – Redattore di Nova Sento
 • Dario Besseghini – Pasporta Servo
 • Francesco Pignatelli – Mantenimento del Manlibro por aktivuloj (“Manuale per attivisti”)
 • Elena Zerpini – Mantenimento dell’archivio IEJ