• Federico Breda – Prezidanto
 • Flavia dal Zilio – Vicprezidantino, rilatoj kun la Ministrejo pri Eksterlandaj Aferoj kaj subvencioj
 • Monika Prosser – Kasistino
 • Francesco Amerio – Rilatoj kun Itala Esperanto-Federacio kaj kunordigado por la 53-a Internacia Junulara Kongreso
 • Davide Astori
 • Federico Gobbo – Retpaĝoj
 • Giuseppe Castelli – Informado
 • Bruno Rinoldi
 • Federico Schreiber – Kunordiganto de preparoj por Internacia Junulara Festivalo
EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ
 • Adalberto Delindati

ALIAJ AGADOJ

– Internacia Junulara Kongreso 1997

Dum la somero de 1997 okazis en Assisi la 53-a Internacia Junulara Kongreso (IJK). La aranĝo estis grava sukceso, kiu bildigis IEJ kiel dinamikan asocion, en Italio kaj eksterlande, en- kaj ekstermovade.

La aranĝon partoprenis 500 homoj, kio konsistigis gravan inversigon de la pasintjara tendenco (Cho Nan, Peterburgo kaj Güntersberge). Ĝi ĝuis gravajn patronecojn de pluraj italaj aŭtoritatoj, inter kiuj tiu de la Prezidanto de la Respubliko.

IEJ tiel finis la jardek-longan foreston de IJK el Italio, ekde 1953; kaj ĝi tion faris per semajno plena je eventoj kulturaj kaj amikecaj.

 

– “Varmas la Somero” estis la nomo de la plenplena italia esperantista somero dum 1997, kiu ebligis al eksterlandanoj ĝui la belaĵojn de Italio kaj profiti la organizkapablon de la italiaj aktivuloj.

La programon konsistigis:

– Laborkampo en Padovo – 10 tagoj – 15 partoprenintoj

– Antaŭkongreso en Venecio – 4 tagoj – 100 partoprenintoj

– IJK – Assisi – 8 giorni – 500 partoprenintoj

– Arkeologia laborkampo en Blera – 10 tagoj – 50 partoprenintoj

Ĉiujn aranĝojn kunligis aŭtobusa transportado organizata de IEJ.

 • Federico Breda – Presidente
 • Flavia dal Zilio – Vicepresidentessa, rapporti con il Ministero degli Affari Esteri e sovvenzioni
 • Monika Prosser – Cassiera
 • Francesco Amerio – Rapporti con la Federazione Esperantista Italiana e coordinamento per il 53° Internacia Junulara Kongreso
 • Davide Astori
 • Federico Gobbo – Pagine in rete
 • Giuseppe Castelli – Informazione
 • Bruno Rinoldi
 • Federico Schreiber – Coordinamento dei preparativi per il Festival Giovanile Internazionale
COLLABORATORI ESTERNI
 • Adalberto Delindati

ALTRE ATTIVITA’

– Internacia Junulara Kongreso 1997

Nell’estate 1997 si è svolto ad Assisi il 53° Internacia Junulara Kongreso (IJK, Congresso Giovanile Internazionale), il massimo incontro esperantista giovanile al mondo. La manifestazione è stata un grande successo sopattutto per l’immagine dinamica che ha dato della IEJ, in Italia e all’estero, all’interno del movimento ed al suo esterno.

L’incontro di Assisi, che con i suoi 500 partecipanti ha segnato un’importante inversione di tendenza dopo la scarsa partecipazione degli anni precedenti (Cho Nan, Pietroburgo e Güntersberge), rilanciando l’immagine dell’IJK, ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte delle autorità italiane, prima tra tutte la Presidenza della Repubblica.

La IEJ ha così colmato la grave lacuna rappresentata dalla mancanza dell’IJK dal nostro Paese sin dal 1953, organizzando una settimana densa di avvenimenti all’insegna della cultura e dell’amicizia.

 

– “Varmas la Somero” è stato il nome dato alla densa estate esperantista italiana del 1997, che ha permesso ai giovani stranieri di godere in pieno delle bellezze del nostro Paese e delle capacità organizzative dei suoi giovani esperantisti.

Le manifestazioni inserite sono state:

– Campo di lavoro di Padova – 10 giorni – 15 partecipanti

– Antaŭkongreso di Venezia – 4 giorni – 100 partecipanti

– IJK – Assisi – 8 giorni – 500 partecipanti

– Campo di lavoro archeologico di Blera – 10 giorni – 50 partecipanti

Tutte le manifestazioni sono state collegate tra loro da servizi di autobus organizzati dalla IEJ.