• Manuel Giorgini – Prezidanto
 • Bethuel Chiesa – Vicprezidantino
 • Michele Gazzola – Kasisto
 • Flavia dal Zilio
 • Chiara Baro – Internacia Junulara Festivalo
 • Daniele Binaghi – Internacia Junulara Festivalo
 • Sonia Tavarone – Internacia Junulara Festivalo, kontaktoj kun la novaj esperantistoj
 • Michele Bondesan – Redaktoro de Nova Sento, respondeculo pri rilatoj kun aliaj asocioj
 • Giovanni Matteo Quer – Administrado de Internacia Junulara Festivalo
EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ
 • Francesco Amerio – Redaktoro de Nova Sento in Rete
 • Paolo Capriotti – Respondeculo pri KIREK kaj IEJ-retejo

 • Manuel Giorgini – Presidente
 • Bethuel Chiesa – Vicepresidentessa
 • Michele Gazzola – Cassiere
 • Flavia dal Zilio
 • Chiara Baro – Festival Giovanile Internazionale
 • Daniele Binaghi – Festival Giovanile Internazionale
 • Sonia Tavarone – Festival Giovanile Internazionale, contatti con i nuovi esperantisti
 • Michele Bondesan – Redattore di Nova Sento, responsabile per i rapporti con le altre associazioni
 • Giovanni Matteo Quer – Amministratore Festival Giovanile Internazionale
COLLABORATORI ESTERNI
 • Francesco Amerio, redattore di Nova Sento in Rete
 • Paolo Capriotti, responsabile KIREK e sito IEJ