estraro 2014/15

 • Michele Guerriero – Prezidanto, organiza komisiono
 • Emanuele Regano – Vicprezidanto, administrada komisiono
 • Zuzana “Zuzka” Kožuchová – kultura komisiono
 • Andrea “Manf” Manfredi – grafika komisiono
 • Giulia Cipolletta – grafika komisiono
 • Lobo – Trezoristo
 • Walter Bruno – Ĝenerala sekretario, kultura komisiono
 • Michael Boris Mandirola – Komisio pri eksteraj rilatoj

DUMJARAJ EKSIĜINTOJ

 • Rak LaRouge – Jura komisiono

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Nicola Ruggiero – Kultura komisiono
 • Micaela Angelillo – Redaktorino de Nova Sento
 • Giorgio Di Nucci – Administranto de Kurso de Esperanto (KaPe)

direttivo 2014/15

 • Michele Guerriero – Presidente, commissione organizzativa
 • Emanuele Regano – Vicepresidente, commissione amministrativa
 • Zuzana “Zuzka” Kožuchová – commissione culturale
 • Andrea “Manf” Manfredi – commissione grafica
 • Giulia Cipolletta – commissione grafica
 • Lobo – Tesoriere
 • Walter Bruno – Segretario Generale, commissione culturale
 • Michael Boris Mandirola – Commissione relazioni esterne

CONSIGLIERI DIMMESSISI DURANTE L’ANNO

 • Rak LaRouge – aspetti legali e organizzativi

COLLABORATORI ESTERNI

 • Nicola Ruggiero – Commissione culturale
 • Micaela Angelillo – Redattrice Nova Sento
 • Giorgio Di Nucci – Amministratore del Kurso de Esperanto (KaPe)